rada_naukowa

Postępowanie habilitacyjne

Postępowania w toku

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Ewy Elizy Rożko w zakresie dyscypliny: Inżynieria mechaniczna.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 31 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 29 października 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 21 lutego 2020r. - powołanie komisji habilitacyjnej

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Andrzeja Balcerzaka w zakresie dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 16 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 3 października 2019r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Marka Chmielewskiego w zakresie dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 15 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 3 października 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 21 lutego 2020r. - powołanie komisji habilitacyjnej

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Henryka R. Jedynaka w zakresie dyscypliny: Inżynieria mechaniczna.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 31 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 3 października 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 21 lutego 2020r. - powołanie komisji habilitacyjnej

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Barbary Gołubowskiej w zakresie dyscypliny: Inżynieria mechaniczna.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 31 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 3 października 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 21 lutego 2020r. - powołanie komisji habilitacyjnej

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Agnieszki Jakóbik w zakresie dyscypliny: Informatyka techniczna i telekomunikacyjna.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 20 marca 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 30 maja 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 08 listopada 2019r. - powołanie komisji habilitacyjnej

Postępowania zakończone

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Macieja Zawidzkiego w zakresie dyscypliny: Informatyka techniczna i telekomunikacyjna.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 31 maja 2019r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 3 października 2019r.
 5. Pismo CK z dnia 21 lutego 2020r. - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Krawca
 7. Recenzja prof. Michalewicza
 8. Recenzja prof. Obuchowicza

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Dariusza M. Jarząbka w zakresie dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 11.01.2019 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Michał Basista - IPPT PAN w Warszawie,
 3. recenzent - prof. Andrzej Neimitz - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 4. recenzent - prof. Jerzy Morgiel - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,
 5. recenzent - prof. Andrzej Seweryn - Politechnika Białostocka,
 6. członek komisji - prof. Jerzy Rojek - IPPT PAN w Warszawie,
 7. członek komisji - prof. Anna Boczkowska - Politechnika Warszawska.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 20 października 2018r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 29 listopada 2018r.
 5. Pismo CK z dnia 11 stycznia 2019r. - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Morgiela
 7. Recenzja prof. Neimitza
 8. Recenzja dr hab. Seweryna

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. inż. Michała Berety w zakresie dyscypliny: Informatyka.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 07.09.2018 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Leszek Rutkowski - Politechnika Częstochowska,
 2. sekretarz komisji - prof. Czesław Bajer - IPPT PAN w Warszawie,
 3. recenzent - prof. Krzysztof Krawiec - Politechnika Poznańska,
 4. recenzent - dr hab. inż. Jarosław Arabas - Politechnika Warszawska,
 5. recenzent - prof. Marek Kurzyński - Politechnika Wrocławska,
 6. członek komisji - prof. Janusz Szczepański - IPPT PAN w Warszawie,
 7. członek komisji - prof. Eulalia Szmidt - Instytut Badań Systemowych PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 20 czerwca 2018r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 28 czerwca 2018r.
 5. Pismo CK z dnia 7 września 2018r. - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Kurzyńskiego
 7. Recenzja prof. Krawca
 8. Recenzja dr hab. Arabasa

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 31 stycznia 2019 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Marcina Chmielewskiego w zakresie dyscypliny: Inżynieria Materiałowa.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 07.09.2018 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wojciech Przetakiewicz - Akademia Morska w Szczecinie,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Stanisław Kucharski - IPPT PAN w Warszawie,
 3. recenzent - prof. Jerzy Sobczak - Instytut Odlewnictwa w Krakowie,
 4. recenzent - prof. Zbigniew Konopka - Politechnika Częstochowska,
 5. recenzent - dr hab. Krzysztof Naplocha - Politechnika Wrocławska,
 6. członek komisji - prof. Bogusław Major - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 7. członek komisji - dr hab. Anna Dolata - Politechnika Śląska.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 3 kwietnia 2018r.
 4. Uchwała RN z dnia 24 maja 2018r.
 5. Pismo CK z dnia 7 września 2018r.
 6. Recenzja prof. Konopka
 7. Recenzja dr hab. Naplocha
 8. Recenzja prof. Sobczaka

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 31 stycznia 2019 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Sławomira Jakieły w zakresie dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 10.03.2017 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Bogdan Kaźmierczak - IPPT PAN w Warszawie,
 3. recenzent - prof. Mieczysław Poniewski - Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. Tadeusz Bohdal - Politechnika Koszalińska,
 5. recenzent - prof. Zbigniew Adamczyk - Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera w Krakowie,
 6. członek komisji - prof. Tomasz Kowalewski - IPPT PAN w Warszawie
 7. członek komisji - prof. Dariusz Mikielewicz - Politechnika Gdańska.

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Pismo CK z dnia 7 listopada 2016r.- wniosek o przeprowadzenie postępowania
  4. Uchwała RN z dnia 26 stycznia 2017r.
  5. Pismo CK z dnia 10 marca 2017r.- powołanie komisji habilitacyjnej
  6. Recenzja prof. Poniewskiego
  7. Recenzja prof. Bohdala
  8. Recenzja prof. Adamczyka

  Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 28 września 2017 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 14 września 2016 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Leszka Piotrowskiego w zakresie dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

W dniu 12 maja 2017 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Adam Hernas - Politechnika Sląska w Gliwicach,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Zbigniew Ranachowski, IPPT PAN w Warszawie,
 3. recenzent - dr hab. Krystyna Pietrzak, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie,
 4. recenzent - prof. Krzysztof Kurzydłowski, Politechnika Warszawska,
 5. recenzent - prof. Sławomir Tumański, Politechnika Warszawska,
 6. członek komisji - dr hab. Tomasz Chady, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 7. członek komisji - prof. Wiera Oliferuk, IPPT PAN w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Pismo CK z dnia 17 października 2016 r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
  4. Uchwała RN z dnia 26 stycznia
  5. Pismo CK z dnia 12 maja 2017r. - powołanie komisji habilitacyjnej
  6. Recenzja prof. dr hab. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego
  7. Recenzja dr hab. inż. Krystyny Pietrzak
  8. Recenzja prof. dr hab. inż. Sławomira Turmańskiego
  9. Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 26 października 2017 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 4 lipca 2016 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Bartłomieja Dyniewicza w zakresie dyscypliny: Mechanika.

W dniu 9 grudnia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz - IMP PAN,
 2. sekretarz komisji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. inż. Leonard Ziemiański, Politechnika Rzeszowska,
 4. recenzent - prof. dr hab. inż. Bogdan Posiadała, Politechnika Częstochowska,
 5. recenzent - prof. dr hab. inż. Wiesław Staszewski, Akademia Górniczo-Hutnicza,
 6. członek komisji - prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak, Politechnika Warszawska,
 7. członek komisji - prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak, Politechnika Łódzka.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Ziemiańskiego
 7. Recenzja prof. Posiadały
 8. Recenzja prof. Staszewskiego

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 18 maja 2017 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 24 maja 2016 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza Mościckiego w zakresie dyscypliny: Mechanika.

W dniu 9 września 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Janusz Kowal - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 2. sekretarz komisji - prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska,
 4. recenzent - prof. dr hab. Zbigniew Kołakowski, Politechnika Łódzka,
 5. recenzent - dr hab. Adam Cenian, IMP PAN w Gdańsku,
 6. członek komisji - dr hab. Jerzy Małachowski, Wojskowa Akademia Techniczna,
 7. członek komisji - prof. dr hab. Tomasz Kowalewski, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Kołakowskiego
 7. Recenzja prof. Kuczmy
 8. Recenzja dr hab. Ceniana

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 18 maja 2017 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 marca 2016 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Piotra Korczyka w zakresie dyscypliny: Mechanika.

W dniu 15 stycznia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz - IMP PAN w Gdańsku,
 2. sekretarz komisji - prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. dr hab. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska,
 5. recenzent - prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKFP PAN w Krakowie,
 6. członek komisji - dr hab. Romuald Mosdorf, Politechnika Białostocka,
 7. członek komisji - dr hab. Jerzy Rojek, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Adamczyka
 7. Recenzja prof. Elsnera
 8. Recenzja prof. Rokickiego

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 23 lutego 2017 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 29 października 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Jacka Hoffmana w zakresie dyscypliny: Mechanika.

W dniu 11 marca 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Jan Awrejcewicz - Politechnika Łódzka,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska,
 4. recenzent - prof. dr hab. Jan Jabczyński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,
 5. recenzent - prof. dr hab. Gerard Śliwiński, IMP PAN w Gdańsku,
 6. członek komisji - prof. dr hab. Roman Kaleńczuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 7. członek komisji - dr hab. Bogdan Kaźmierczak, IPPT PAN.
 8. Dokumenty do pobrania

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
  4. Uchwała RN
  5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
  6. Pismo CK - zmiana recenzenta
  7. Recenzja prof. Abramskiego
  8. Recenzja prof. Jabczyńskiego
  9. Recenzja prof. Śliwińskiego.

  Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 27 października 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 2 października 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Raucha w zakresie dyscypliny: Informatyka.

W dniu 11 marca 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Leszek Rutkowski, Politechnika Częstochowska,
 2. sekretarz komisji - prof. dr hab. Krzysztof Marasek, Polsko Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie,
 3. recenzent - prof. dr hab. Leszek Kotulski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 4. recenzent - dr hab. Wacław Kuś, Politechnika Śląska w Gliwicach,
 5. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN,
 6. członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Morzy, Politechnika Poznańska,
 7. członek komisji - prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Kotulskiego
 7. Recenzja prof. Kusia
 8. Recenzja prof. Wiśniewskiego

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 września 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 2 października 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Wojciecha Moćko w zakresie dyscypliny: Mechanika.

W dniu 15 stycznia 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz - IMP PAN w Gdańsku,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Andrzej Neimitz, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach,
 4. recenzent - prof. dr hab. Andrzej Seweryn, Politechnika Białostocka,
 5. recenzent - prof. dr hab. Zenon Mróz, IPPT PAN,
 6. członek komisji - prof. dr hab. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska,
 7. członek komisji - prof. dr hab. Paweł Dłużewski, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Mroza
 7. Recenzja prof. Neimitza
 8. Recenzja prof. Seweryna

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 września 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 25 września 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Figla w zakresie dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

W dniu 11 marca 2016 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zbigniew Rosłaniec - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Pieczyska, IPPT PAN,
 3. recenzent - dr hab. Jadwiga Laska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 4. recenzent - dr hab. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska,
 5. recenzent - dr hab. Piotr Fedeliński, Politechnika Śląska w Gliwicach,
 6. członek komisji - prof. dr hab. Elżbieta Bociąga, Politechnika Częstochowska,
 7. członek komisji - prof. dr hab. Leszek Jarecki, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Pismo CK - zmiana recenzenta
 7. Recenzja dr hab. Boczkowskiej
 8. Recenzja dr hab. Fedelińskiego
 9. Recenzja dr hab. Laski

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 27 października 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 czerwca 2015 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Tomasza G. Zielińskiego w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

W dniu 9 października 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku,
 2. sekretarz komisji - prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Wojciech Batko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
 4. recenzent - prof. dr hab. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska,
 5. recenzent - prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 6. członek komisji - prof. dr hab. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska w Gliwicach,
 7. członek komisji - prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Batko
 7. Recenzja prof. Radkowskiego
 8. Recenzja prof. Kaczmarka

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 25 lutego 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 30 grudnia 2014 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Pawła Matuszyka w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

W dniu 4 września 2015 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Janusz Kowal - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Łukasz Jankowski, IPPT PAN,
 3. recenzent - prof. dr hab. Ewa Majchrzak, Politechnika Śląska,
 4. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Dems, Politechnika Łódzka,
 5. recenzent - prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski, IPPT PAN,
 6. członek komisji - dr hab. Lucyna Leniowska, Uniwersytet Rzeszowski,
 7. członek komisji - dr hab. Zbigniew Ranachowski, IPPT PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Majchrzaka
 7. Recenzja prof. Demsa
 8. Recenzja prof. Wiśniewskiego

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 25 lutego 2016 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 27 maja 2014 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Ewy Turskiej w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 5 września 2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczqcy komisji - prof. Wiesław Ostachowicz, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego w Gdańsku
 2. sekretarz komisji - dr hab. Kazimierz Piechór, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 3. recenzent - prof. Krzysztof Dems, Politechnika Łódzka
 4. recenzent - prof. Andrzej Tylikowski, Politechnika Warszawska
 5. recenzent - dr hab. Barbara Gambin - Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie
 6. członek komisji - dr hab. Witold Cecot, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 7. członek komisji - dr hab. Jerzy Rojek, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Demsa
 7. Recenzja prof. Tylikowskiego
 8. Recenzja dr hab. Gambin

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 października 2015 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 3 marca 2014 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Andrzeja Pawlaka w zakresie Dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 9.05.2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. prof. Zbigniew Rosłaniec - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Elżbieta Pieczyska - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie,
 3. recenzent - prof. Zbigniew Florjańczyk - Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. Krzysztof Pielichowski - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,
 5. recenzent - dr hab. Paweł Sajkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie,
 6. członek komisji - prof. Piotr Dobrzyński - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie,
 7. członek komisji - prof. Leszek Jarecki - Instytut Podstawowych Problemów PAN w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Florjańczyka
 7. Recenzja prof. Pielichowskiego
 8. Recenzja dr hab. Sajkiewicza

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 25 września 2014 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 6 grudnia 2013 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Marka Romanowicza w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 6.06.2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Jan Awrejcewicz - Politechnika Łódzka,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Michał Basista - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna,
 4. recenzent - prof. Krzysztof Magnucki - Politechnika Poznańska,
 5. recenzent - prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - dr hab. Piotr Cupiał - Akaemia Górniczo Hutnicza,
 7. członek komisji - prof. Zenon Mróz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK z dnia 6 grudnia 2013r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN z dnia 30 styczen 2014r.
 5. Uchwała RN z dnia 29 maja 2014r.
 6. Pismo CK z dnia 6 czerwca 2014r. - powołanie komisji habilitacyjnej
 7. Recenzja prof. Niezgody
 8. Recenzja prof. Magnuckiego
 9. Recenzja prof. Stupkiewicza
 10. Uchwała RN z dnia 27 listopada 2014r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 18 lipca 2013 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Jana Galickiego w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 6.06.2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 2. sekretarz komisji - prof. Czesław Bajer - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska,
 4. recenzent - dr hab. Tomasz Kubiak - Politechnika Łódzka,
 5. recenzent - prof. Ryszard Pęcherski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - prof. Ryszard Parkitny - Politechnika Częstochowska,
 7. członek komisji - prof. Piotr Kowalczyk - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Wykaz osiagnięć naukowo-badawczych
 4. Wykaz dorobku dydaktycznego
 5. Pismo CK z dnia 8 listopada 2013r. - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 6. Uchwała RN z dnia 30 stycznia 2014r.
 7. Uchwała RN z dnia 29 maja 2014r.
 8. Pismo CK z dnia 6 czerwca 2014r. - powołanie komisji habilitacyjnej
 9. Pismo CK z dnia 5 września 2014r. - zmiana recenzenta.
 10. Recenzja dr hab. Tomasza Kubiaka,
 11. Recenzja prof. Ryszarda Pęcherskiego,
 12. Recenzja prof. Błażeja Skoczenia.
 13. Uchwała RN z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 7 marca 2014 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Eligiusza Postka w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 7.03.2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 2. sekretarz komisji - prof. Czesław Bajer - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna,
 4. recenzent - prof. Tomasz Lewiński- Politechnika Warszawska,
 5. recenzent - dr hab. Ryszard Buczkowski - Akademia Morska,
 6. członek komisji- dr hab. Katarzyna Kowal-Michalska - Politechnika Łódzka,
 7. członek komisji - prof. Eligiusz Wajnryb - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Niezgody
 7. Recenzja prof. Lewińskiego
 8. Recenzja dr hab. Buczkowskiego

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 25 września 2014 r..

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 10 stycznia 2014 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Wasyla Kowalczuka w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 10.01.2014 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wieslaw Ostachowic - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Kazimierz Piechór - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Radosław Iwankiewicz - Uniwersytet Zielonogórski,
 4. recenzent - prof. Piotr Kielanowski - national Technical University, Meksyk,
 5. recenzent - prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska,
 6. członek komisji - prof. Jan Awrejcewicz - Politechnika Łódzka,
 7. członek komisji - dr hab. Bogdan Kaźmierczak - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Uchwała RN
 4. Pismo CK (z dn. 2014-01-10)- powołanie komisji habilitacyjnej
 5. Pismo CK (z dn. 2014-04-04) - zmiana recenzenta
 6. Pismo CK (z dn. 2014-10-10) - zmiana recenzenta
 7. Pismo CK (z dn. 2014-12-05) - zmiana recenzenta
 8. Pismo CK (z dn. 2015-02-06) - zmiana recenzenta
 9. Recenzja prof. Iwankiewicza
 10. Recenzja prof. Kielanowskiego
 11. Recenzja prof. Szefera

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 25 czerwca 2015 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 11 listopada 2013 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Łukasza Jankowskiego w zakresie Dyscypliny: Mechanika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 11.10.2013 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Wieslaw Ostachowic - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 2. sekretarz komisji - prof. Czesław Bajer - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska,
 4. recenzent - prof. Krzysztof Dems - Politechnika Łódzka,
 5. recenzent - prof. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska,
 6. członek komisji - dr hab. Piotr Cupiał - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 7. członek komisji - dr hab. Jerzy Rojek - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat+życiorys+lista publikacji
 3. Pismo CK - wniosek o przeprowadzenie postępowania
 4. Uchwała RN
 5. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 6. Recenzja prof. Demsa
 7. Recenzja prof. Radkowskiego
 8. Recenzja prof. Wilde

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 6 marca 2014 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 6 września 2013 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Beaty Misztal-Faraj w zakresie Dyscypliny: Inżynieria materiałowa.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 06.09.2013 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Zbigniew Rosłaniec - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Kazimierz Piechór - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Danuta Żuchowska - Politechnika Wrocławska,
 4. recenzent - prof. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka,
 5. recenzent - prof. Józef Garbarczyk - Politechnika Poznańska,
 6. członek komisji - prof. Henryk Galina - Politechnika Rzeszowska,
 7. członek komisji - prof. Wiera Oliferuk - Politechnika Białostocka.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 4. Lista publikacji
 5. Recenzja prof. Żuchowskiej
 6. Recenzja prof. Ślusarskiego
 7. Recenzja prof. Garbarczyka

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 maja 2014 r.

Decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 10 maja 2013 roku wszczęte zostało postępowanie habilitacyjne dr. Yuriya Tasinkevycha w zakresie Dyscypliny: Elektronika.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała w dniu 10.11.2013 r. komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji prof. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Mirosław Meissner - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Waldemar Soluch - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych,
 4. recenzent - dr hab. Jerzy Wiciak - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 5. recenzent - prof. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska,
 6. członek komisji - dr hab. Józef Borkowski - Politechnika Wrocławska,
 7. członek komisji - prof. Wojciech Nasalski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Dokumenty do pobrania

 1. Autoreferat
 2. Lista publikacji
 3. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 4. Pismo CK - zmiana recenzentów
 5. Recenzja prof. Solucha
 6. Recenzja dr hab. Wiciaka
 7. Recenzja prof. Pustelnego
 8. Uchwała Komisji
 9. Uchwała Rady Naukowej z 30 I 2014

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwałą Nr H/6/2012 Rady Naukowej Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN z dnia 27 września 2012 r. Rada Naukowa wszczęła przewód habilitacyjny dr. Przemysława Ranachowskiego w zakresie Dyscypliny: Inżynieria Materiałowa.

Rada Naukowa IPPT PAN wyznaczyła dwóch recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Przemysława Ranachowskiego w osobach:

 1. prof. dr hab. inż. Mariana Urbańczyka z Politechniki Śląskiej,
 2. prof. dr hab. inż. Jacka Wańkowicza z Instytutu Energetyki.

09. 11. 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała na recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr Przemysława Ranachowskiego:

 1. Prof. Ludosława Stobierskiego, AGH Kraków
 2. Prof. Henryka Tomaszewskiego, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa

Dokumenty do pobrania

 1. Autoreferat
 2. Pismo CK - powołanie recenzentów
 3. Recenzja prof. Urbańczyka
 4. Recenzja prof. Wańkowicza
 5. Recenzja prof. Stobierskiego
 6. Recenzja prof. Tomaszewskiego

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 7 września 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Jerzy Wróbel - Politechnika Warszawska,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska,
 4. recenzent - prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN,
 5. recenzent - prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna,
 7. członek komisji - dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Marcina Białasa wszczętego w dniu 11 czerwca 2012 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 7 grudnia 2012 r. w miejsce prof. Jerzego Wróbla powołała prof. Andrzeja Tylikowskiego na przewodniczącego komisji w postępowaniu habilitacyjnym dr. Marcina Białasa.

Dokumenty do pobrania

 1. Pismo CK z 7 września 2012 - powołanie komisji habilitacyjnej
 2. Pismo CK z 7 grudnia 2012 - zmiana składu komisji
 3. Autoreferat
 4. Recenzja prof. Szefera
 5. Recenzja prof. Ostachowicza
 6. Recenzja prof. Stupkiewicza
 7. Uchwała Komisji

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 31 stycznia 2013 r.

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 15 czerwca 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Andrzej Tylikowski - Politechnika Warszawska,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Pawel Sajkiewicz, prof. IPPT - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Józef Szala - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
 4. recenzent - prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska,
 5. recenzent - prof. Piotr Perzyna - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - prof. Jan Kołodziej - Politechnika Poznańska,
 7. członek komisji - dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Grzegorza Maciejewskiego wszczętego w dniu 13 marca 2012 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Następnie, w piśmie z 7 września 2012 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych poinformowała o zmianie decyzji - na recenzenta powołano prof. Gwidona Szefera w miejsce prof. Józefa Szali.

Dokumenty do pobrania

 1. Autoreferat
 2. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 3. Pismo CK - zmiana recenzenta
 4. Recenzja prof. Szefera
 5. Recenzja prof. Skoczenia
 6. Recenzja prof. Perzyny
 7. Uchwała Komisji

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 listopada 2012 r.

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (wyciąg)

(...) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (...) powołała:

 1. prof. Tadeusza Burczyńskiego - Politechnika Śląska w Gliwicach
 2. prof. Tomasza Łodygowiskiego - Politechnika Poznańska

na recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr. Ireny Sielamowicz wszczętym w dniu 27 maja 2011 r. przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez RN IPPT PAN (wyciąg)

Komisja Rady Naukowej w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski

Członkowie

 1. prof. dr hab. Zbigniew Kotulski
 2. prof. dr hab. Zenon Mróz
 3. dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT
 4. dr hab. Eligiusz Wajnryb, prof. IPPT

(...), po zapoznaniu się z rozprawą habilitacyjną dr. Ireny Sielamowicz na temat:

"Analiza płynięcia materiałów granularnych w modelach silosów"

i jej dorobkiem naukowym oraz recenzjami powyższej rozprawy (...) postanowiła wystąpić do Rady Naukowej IPPT PAN z wnioskiem o dopuszczenie dr. Ireny Sielamowicz do kolokwium habilitacyjnego, zmierzając do nadania jej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki.

Dokumenty do pobrania

 1. Autoreferat
 2. Pismo CK - powołanie recenzentów
 3. Protokół Komisji RN IPPT
 4. Uzasadnienie wniosku Komisji RN IPPT
 5. Recenzja prof. Dietricha
 6. Recenzja prof. Łodygowskiego
 7. Recenzja prof. Burczyńskiego
 8. Recenzja prof. Horabika

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 listopada 2012 r.

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 28 maja 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Andrzej Tylikowski - Politechnika Warszawska
 2. sekretarz komisji - prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Bogdan Tadeusz Maruszewski - Politechnika Poznańska,
 4. recenzent - prof. Zbigniew Wesołowski - Politechnika Świętokrzyska,
 5. recenzent - dr hab. Barbara Gambin - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - prof. Tadeusz Marian Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna,
 7. członek komisji - prof. Paweł Dłużewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jerzego Nowackiego wszczętego w dniu 13 lutego 2012 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie mechanika.

Dokumenty do pobrania

 1. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 2. Autoreferat
 3. Recenzja dr hab. Gambin
 4. Recenzja prof. Maruszewskiego
 5. Recenzja prof. Wesolowskiego
 6. Uchwała Komisji

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 listopada 2012 r.

Pismo Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (wyciąg)

(...) Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów (...) powołała:

 1. prof. Jerzego Wróbla - Politechnika Warszawska
 2. prof. Stefana Berczyńskiego - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

na recenzentów w przewodzie habilitacyjnym dr Rafała Stockiego wszczętym w dniu 31 marca 2011 r. przez Radę Naukową Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie.

Protokół z posiedzenia Komisji powołanej przez RN IPPT PAN (wyciąg)

Komisja Rady Naukowej w składzie:

Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski

Członkowie

 1. prof. nzw. Krzysztof Doliński
 2. prof. dr hab. Witold Gutkowski
 3. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc
 4. prof. nzw. Jerzy Rojek

(...), po zapoznaniu się z rozprawą habilitacyjną dr Rafała Stockiego na temat:

"Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych"

i jego dorobkiem naukowym oraz recenzjami powyższej rozprawy (...) postanowiła wystąpić do Rady Naukowej IPPT PAN z wnioskiem o dopuszczenie dr Rafała Stockiego do kolokwium habilitacyjnego, zmierzając do nadania jemu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie mechaniki.

Dokumenty do pobrania

 1. Autoreferat
 2. Pismo CK - powołanie recenzentów
 3. Protokół Komisji RN IPPT
 4. Recenzja prof. Berczyńskiego
 5. Recenzja prof. Garsteckiego
 6. Recenzja prof. Kotulskiego
 7. Recenzja prof. Wróbla

Kopia uchwały Rady Naukowej o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z dnia 29 marca 2012 r.

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 30 stycznia 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Tadeusz Morzy - Politechnika Poznańska,
 2. sekretarz komisji - dr hab. Zbigniew Ranachowski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 3. recenzent - prof. Zbigniew Czech - Politechnika Śląska,
 4. recenzent - prof. Witold Dzwinel - Akademia Górniczo-Hutnicza,
 5. recenzent - prof. Paweł Dłużewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN,
 6. członek komisji - prof. Marian Chudy - Wojskowa Akademia Techniczna,
 7. członek komisji - prof. Krzysztof Wiśniewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Andrzeja Daniluka wszczętego w dniu 25 października 2011 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Dzwinela
 4. Recenzja prof. Dłużewskiego
 5. Recenzja prof. Czecha
 6. Uchwała Komisji
 7. Wyciąg z protokołu Rady Naukowej

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów informuje, że w dniu 26 marca 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

 1. przewodniczący komisji - prof. Jerzy Woźnicki - Politechnika Warszawska,
 2. sekretarz komisji - prof. Wiera Oliferuk - Politechnika Białostocka,
 3. recenzent - prof. Marek Amanowicz - Wojskowa Akademia Techniczna,
 4. recenzent - prof. dr hab. Bogdan Kosmowski - Politechnika Gdańska,
 5. recenzent - prof. Jerry Westerweel - Politechnika Delft, Holandia,
 6. członek komisji - prof. jerzy Bielecki - Wojskowa Akademia Techniczna,
 7. członek komisji - prof. Wojciech Nasalski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN.

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Bolesława Stasickiego wszczętego w dniu 19 grudnia 2011 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.

Dokumenty do pobrania

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK - powołanie komisji habilitacyjnej
 4. Uchwała Komisji
 5. Recenzja prof. Amanowicza
 6. Recenzja prof. Kosmowskiego
 7. Recenzja prof. Westerweela
 8. Uchwała Rady Naukowej z 25 X 2012