Habilitations:

No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Piotr Korczyk 2017-02-23 Mechaniczne podstawy zastosowania kropel jako mikroreaktorów chemicznych w pasywnych układach mikroprzepływowych Mechanics prof. dr hab. Jacek Rokicki, Politechnika Warszawska, prof. dr hab. Witold Elsner, Politechnika Częstochowska, prof. dr hab. Zbigniew Adamczyk, IKFP PAN w Krakowie
2 Tomasz Lipniacki 2007-06-15 Anizotropowa turbulencja w nadciekłym helu i dynamika wirów dyskretnych. Mechanics Dr hab. Konrad Bajer, Prof.Eryk Infeld, Prof. Ryszard Mańka, Prof. Andrzej Styczek
3 Janusz Szczepański 2007-06-14 Zastosowanie układów dynamicznych w kryptografii. Computer science Prof.Tadeusz Czachórski, Prof. Jerzy Gawinecki, Prof. Tomasz Kapitaniak, Prof. Ryszard Tadeusiewicz.
4 Stanisław Tokarzewski 2007-03-15 Multipoint continued fraction approach to the bounds on the effective transport coefficients of the phase media. Mechanics Prof. Gwidon Szefer, Prof. Wiesław Pleśniak, Dr hab. Kazimierz Piechór, Dr hab. Mieczysław Cieszko
5 Maria Lidia Ekiel-Jeżewska 2005-09-29 Oddziaływania hydrodynamiczne a współczynniki transportu zawiesin Mechanics Prof. Zbigniew Adamczyk, Prof. Marek Kuś, Dr hab. Kazimierz Piechór
6 Bogdan Andrzej Kaźmierczak 2005-04-28 Fale biegnące w ośrodkach nieliniowych Mechanics Prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Dr hab. Dariusz Wrzosek