Aparatus:

No. Name Year of production Room Contact
1. GPC Shimadzu – chromatograf żelowy, wzorce PS, domyślny rozpuszczalnik THF 2019 344 Judyta Dulnik, MSc
(022) 8261281 w.211
jdulnik
2. Drukarka 3D Discovery RegenHU 2019 342 Dorota Kołbuk-Konieczny, PhD
(022) 8261281 w.425
dkolbuk
3. FTIR ATR Bruker Vertex 70 2018 342 Piotr Denis, MSc
(022) 8261281 w.211
pdenis
4. Bioinicia LE-50 komora do elektroprzędzenia z modułem regulacji temperatury i wilgotności 2018 344 Judyta Dulnik, MSc
(022) 8261281 w.211
jdulnik
5. Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Dorota Kołbuk-Konieczny, PhD
(022) 8261281 w.425
dkolbuk
6. Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Arkadiusz Gradys, PhD
(022) 8261281 w.171
argrad
7. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Judyta Dulnik, MSc
(022) 8261281 w.211
jdulnik
8. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -117 Piotr Denis, MSc
(022) 8261281 w.211
pdenis
9. Wiskozymetr przemysłowy obrotowy Brookfield DV III Ultra (stożek – płytka); teoretyczny zakres pomiarowy 3cP – 1mln cP 2012 344 Piotr Denis, MSc
(022) 8261281 w.211
pdenis
10. Bioreaktor TC-3 2012 344 Olga Urbanek-Świderska, PhD
(022) 8261281 w.425
ourbanek
11. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Arkadiusz Gradys, PhD
(022) 8261281 w.171
argrad