Professors phone room e-mail
Prof. Tadeusz Burczyński, PhD, DSc 112 610 tburczynski
Prof. Paweł Dłużewski, PhD, DSc 184 424 pdluzew
Prof. Michał Kleiber, PhD, DSc 259 425 mkleiber
Prof. Jerzy Rojek, PhD, DSc 147 423 jrojek
Prof. Janusz Szczepański, PhD, DSc 412 422 jszczepa
Prof. Krzysztof Wiśniewski, PhD, DSc 328 410 kwisn
Associate Professors
Piotr Kowalczyk, PhD, DSc 257 421 pkowalcz
Eligiusz Postek, PhD, DSc 183 409 epostek
Alexander Streltsov, PhD, DSc 144 418 astrel
Senior Researchers
Grzegorz Jurczak, PhD, DSc 144 418 gjurcz
Marcin Maździarz, PhD 321 417 mmazdz
Szymon Nosewicz, PhD 289 413 snosew
Agnieszka Pręgowska, PhD, DSc 412 422 aprego
Ph.D. Students
Mostafa Fathalian, MSc 183 412 mfath
Parisa Hassanizadeh, MSc
Fatima Nisar, MSc 289 413 fnisar
Marcin Podhajski, MSc
Zofia Rudnicka, MSc 289 413 zrudnick
Technical staff
Piotr Jarosik, MSc 420 414 pjarosik
Retired
Krzysztof Doliński, PhD, DSc 216 119 kdolin
Prof. Stefan Jendo, PhD, DSc sjendo
Prof. Mariusz Nieniewski, PhD, DSc mnieniew
Prof. Włodzimierz Sosnowski, PhD, DSc wsosn