Publications: current list,

Monographs:

No. Authors Title
Chapter title
Publisher
ISBN
Year Volume Pages Language
1 Proniewska K., Dolega-Dolegowski D., Kolecki R., Osial M., Pręgowska A. Applications of Augmented Reality - Current State of the Art

The 3D Operating Room with Unlimited Perspective Change and Remote Support
InTech

2023 1-23 english
2 M. Tahani , E. Postek, T. Sadowski Computational Mechanics of Structures and Materials

Diffusion and Interdiffusion Study at Al- and O-Terminated Al2O3/AlSi12 Interface Using Molecular Dynamics Simulations
MDPI

978-3-0365-9713-3
2023 377-387 english
3 Krygiel K., Majek K., Będkowski J. Progress in Polish Artificial Intelligence Research 4, Seria: Monografie Politechniki Łódzkiej

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

978-83-66741
2023 1-6 english
4 Burczyński T., Pietrzyk M., Kuś W., Madej Ł., Mrozek A., Rauch Ł. Multiscale Modelling and Optimisation of Materials and Structures

Wiley

9781119975922
2022 1-512 english
5 Pietrzyk P., Pręgowska A., Urbańska W., Osial M. INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA

Oczyszczanie wody ze związków organicznych, szczególnie hormonów, za pomocą nanostruktur
Główny Instytut Górnictwa

978-83-65503-47-3
2022 4 39-53 polish
6 Pręgowska A., Pietrzyk P., Urbańska W., Osial M. INNOWACYJNA ZIELONA GOSPODARKA

Sorbenty na bazie biomasy i nanocząstek magnetycznych do wyłapywania zanieczyszczeń z wody
Główny Instytut Górnictwa

978-83-65503-47-3
2022 4 68-82 polish
7 Jurczak J., Jurczak G. Zastosowanie analizy czynnikowej w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem

Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskaiej

978-83-8156-267-6
2021 1-109 polish
8 Błachowski B., Tauzowski P. 2nd Workshop on Engineering Optimization – WEO 2021

Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences

978-83-65550-23-1
2021 1-99 english
9 Kleiber M. Antynomie systemu ochrony zdrowia

Polska Akademia Nauk

978-83-66847-10-1
2021 257-262 polish
10 Burczyński T., Kuś W., Beluch W., Długosz A., Poteralski A., Szczepanik M. Intelligent Computing in Optimal Design

Springer

978-3-030-34159-6
2020 1-237 english
11 Kleer J., Kleiber M. Where is Europe headed?

Poland 2000 Plus

978-83-63305-80-2
2019 1-110 english
12 Wiśniewski K., Burczyński T., Błachowski B., Nowak M., Tauzowski P. 41st Solid Mechanics conference, Book of Abstracts

IPPT PAN

978-83-65550-13-2
2018 1-538 english
13 Kleiber M. Ekonomiczna pozycja Europy w świecie

Dokąd zmierza Europa – pytanie aktualne jak nigdy przedtem
Dom Wydawniczy ELIPSA

978-83-8017-134-3
2016 10-16 polish
14 Kulpa Z. Scientific Computing, Validated Numerics, Interval Methods

TOWARDS DIAGRAMMATIC ANALYSIS OF SYSTEMS OF INTERVAL LINEAR EQUATIONS
Kramer and Wolff von Gudenberg, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York

9780306467066
2001 115-126 english
15 Giżejowski M., Karczewski J., Postek E., Wierzbicki S. Structural Engineering, Mechanics and Computation

Development of semi rigid frame model assisted by testing
Elsevi er

9780080439488
2001 1 275-282 english
16 Karczewski J., Giżejowski M., Wierzbicki S., Postek E. Structural Engineering, Mechanics and Computation

Double butt, bolted connection Influence of prestressing
Elsevi er

9780080439488
2001 1 695-702 english