Doktoraty:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Olga Urbanek-Świderska Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową Material engineering prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, IPPT dr hab. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska, dr hab. inż. Urszula Stachewicz, AGH, 2019
2 Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej Material engineering dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT prof. dr hab. Leszek Jarecki, dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska 2013
3 Arkadiusz Gradys Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów Material engineering prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz prof. nzw. Zbigniew Bartczak, prof. Józef B. Garbarczyk 2010