Aparatus:

No. Name Year of production Room Contact
1. Wielokanałowy potencjostat/galwanostat(Bio-Logic VMP3)z komputerem i oprogramowaniem oraz zewnętrznym boosterem prądowo-napięciowym typu FlexP 2019 234 Marcin Krajewski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.456
mkraj
2. Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do testów zniszczenia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 2015 139 Witold Węglewski, PhD
(022) 8261281 w.437
wweglew
3. Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj
4. Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
5. Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
6. Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Kamil Bochenek, PhD
(022) 8261281 w.438
kboch
7. Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Kamil Bochenek, PhD
(022) 8261281 w.438
kboch
8. Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
9. Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
10. Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
11. Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
12. Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Prof. Michał Basista, PhD, DSc
(022) 8261281 w.212
mbasista
13. Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Stanisław Kucharski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.141
skuchar
14. Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Stanisław Kucharski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.141
skuchar
15. System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -123
(022) 8261281 w.
16. Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj
17. Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj
18. System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj
19. Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
20. Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
21. Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Leszek Urbański
(022) 8261281 w.405
lurban
22. Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj
23. Gładkościomierz typ 5M-120 1981 -121 Stanisław Kucharski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.141
skuchar
24. "AGA" Termowizja 1981 215 Michał Maj, PhD
(022) 8261281 w.177
mimaj