Komisje Stałe:


 1. prof. dr hab. inż. Michał Glinicki - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
 3. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki Szulc – zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
 6. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
 7. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 8. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
 9. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski


 1. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - zastępca przewodniczącego
 3. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
 4. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 5. prof. dr hab. inż. Tomasz Kowalewski
 6. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek


 1. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska - przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Czesław Bajer
 3. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. Bogdan Kaźmierczak, prof. IPPT
 5. dr hab. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
 6. prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz
 7. prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz
 8. dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 9. mgr inż. Beata Niemczyk


 1. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki z-ca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc
 4. prof. dr hab. Adam Liebert
 5. prof. dr hab. Bogusław Major
 6. prof. dr hab. Andrzej Nowicki
 7. prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz


 1. prof. dr hab. Jerzy Litniewski - przewodniczący
 2. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 3. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
 4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
 5. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
 6. dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT - zastępca przewodniczącego
 7. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
 8. dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT


 1. prof. dr hab. Zbigniew Kotulski - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
 4. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
 5. dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz - zastępca przewodniczącego
 6. prof. dr hab. Jan Holnicki Szulc
 7. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
 8. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
 9. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 10. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
 11. dr hab. Krzysztof Marasek
 12. prof. dr hab. Janusz Szczepański - zastępca przewodniczącego
 13. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski


 1. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz - przewodniczący
 2. dr hab. Michał Basista - zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
 4. prof. dr hab. Bogusław Major
 5. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
 6. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
 7. dr hab. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 8. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT
 9. dr hab. inż. Jacek Hoffman
 10. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski


 1. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek - przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
 3. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
 4. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
 5. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
 6. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
 7. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
 8. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
 9. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
 10. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
 11. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - zastępca przewodniczącego


 1. prof. dr hab. Romuald Będziński
 2. prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
 3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
 4. prof. dr hab. Adam Liebert
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki - przewodniczący
 6. prof. dr hab. Jerzy Litniewski - zastępca przewodniczącego
 7. prof. dr hab. Andrzej Nowicki
 8. prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz
 9. prof. dr hab. Andrzej Świerniak
 10. prof. dr hab. Janusz Szczepański 1. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer – zastępca przewodniczącego
 3. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
 4. prof. dr hab. Michał Glinicki
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Rzecznik Dyscyplinarny - dr hab. Michał Basista, prof. IPPT

Komisje ds. Przewodów Doktorskich publikowane są w ogłoszeniach dotyczących doktoratów


Komisje poprzedniej Rady Naukowej:


 1. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT - przewodniczący (vice-przewodniczący Rady Naukowej)
 2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki - zastępca przewodniczącego
 4. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT (Z-ca Dyrektora ds. Naukowych)
 5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 6. dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
 7. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
 8. dr hab. Eligiusz Wajnryb, prof. IPPT


 1. prof. dr hab. Ryszard Pęcherski – przewodniczący
 2. prof. dr hab. Leszek Jarecki
 3. prof. dr hab. Zbigniew Kotulski
 4. dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT