rada_naukowa


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2023-03-06 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali im. Ignacego Maleckiego na 1 p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Aneta Antolik.

  Tytuł rozprawy:

  Wpływ środków odladzających na mikrostrukturę i zagrożenie wystąpieniem reakcji alkalicznej kruszywa granitowego w betonie nawierzchniowym

  Promotor: dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

  Promotor pomocniczy: dr inż. Mariusz Dąbrowski

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak, Politechnika Świętokrzyska
  2. prof. dr hab. inż. Piotr Woyciechowski, Politechnika Warszawska
  3. prof. dr hab. Jan Deja, AGH

  Początek obrony o godz. 13:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2022-09-13 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali Brak nazwy sali na Brak nr piętra p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Łukasz Fura.

  Tytuł rozprawy:

  Numeryczna i eksperymentalna optymalizacja planowania leczenia litych nowotworów techniką ablacyjną HIFU kontrolowaną obrazowaniem usg w badaniach przedklinicznych

  Promotor: dr hab. inż. Tamara Kujawska

  Promotor pomocniczy: dr Norbert Żołek

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński, Politechnika Wrocławska
  2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, Politechnika Warszawska
  3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko, Politechnika Warszawska

  Początek obrony o godz. 00:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2022-07-15 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali Brak nazwy sali na Brak nr piętra p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Ilona Korczak-Cegielska.

  Tytuł rozprawy:

  Urządzenie do chłodzenia narządów podczas transplantacji

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin

  Promotor pomocniczy: dr Klaudia Brodaczewska, Konmex Sp. z o.o

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki, PW
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra, Politechnika Wrocławska
  3. dr hab. inż. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska

  Początek obrony o godz. 00:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2022-02-11 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Małgorzata Łazarska.

  Tytuł rozprawy:

  Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowych

  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

  Promotor pomocniczy: dr Ziemowit Klimonda

  Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Piotr Bała, AGH
  2. prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska

  Początek obrony o godz. 12:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-11-10 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Chris Trombley.

  Tytuł rozprawy:

  Dynamics of systems of charged particles sedimenting in a viscous fluid

  Promotor: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, WAT
  2. prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, UW

  Początek obrony o godz. 14:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-10-22 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Błażej Popławski.

  Tytuł rozprawy:

  Semi-active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit moments

  Promotor: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Mikułowski

  Recenzenci:

  1. dr hab. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska
  2. prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN

  Początek obrony o godz. 12:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-09-09 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Justyna Maj.

  Tytuł rozprawy:

  Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12

  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Basista

  Promotor pomocniczy: dr inż. Witold Węglewski

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, PW
  2. prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, PŚ

  Początek obrony o godz. 11:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-09-06 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk.

  Tytuł rozprawy:

  Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Witold Cecot, Politechnika Krakowska
  2. prof. dr hab. Wojciech Sumelka, Politechnika Poznańska

  Początek obrony o godz. 13:30:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-05-19 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Michał Wichrowski.

  Tytuł rozprawy:

  Fluid-structure interaction problems: velocity-based formulation and monolithic computational methods

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Promotor pomocniczy: dr Piotr Krzyżanowski, UW

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski
  2. prof. dr hab. Waldemar Rachowicz
  3. prof. dr hab. Maciej Paszyński

  Początek obrony o godz. 09:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2021-03-23 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Kamil Bochenek.

  Tytuł rozprawy:

  Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Basista

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska, AGH
  2. dr hab. inż. Wojciech Maziarz, IMiM PAN

  Początek obrony o godz. 12:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2020-11-03 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Paramita Chatterjee.

  Tytuł rozprawy:

  Mathematical analysis of a new model of bone pattern formation

  Promotor: dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, Instytut Matematyczny PAN
  2. prof. dr hab. Dariusz Wrzosek, Uniwersytet Warszawski

  Początek obrony o godz. 11:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2020-05-25 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Karol Golasiński.

  Tytuł rozprawy:

  Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska

  Recenzenci:

  1. dr hab. inż. Tomasz Goryczka, Uniwersytet Śląski
  2. prof. dr hab. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska

  Początek obrony o godz. 14:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2020-05-20 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr inż. Rami Faraj.

  Tytuł rozprawy:

  Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitation

  Promotor: prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc

  Promotor pomocniczy: dr inż. Cezary Graczykowski

  Recenzenci:

  1. dr hab. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska
  2. prof. dr hab. Przemysław Perlikowski, Politechnika Łódzka

  Początek obrony o godz. 14:00:00.

  Obrona odbędzie się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających jej przeprowadzenie na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, tj. w trybie zdalnym przy użyciu aplikacji GoToMeeting.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zarejestrowanie się w formie elektronicznej w Sekretariacie Rady Naukowej IPPT PAN - e-mail: radanauk@ippt.pan.pl.
  Po rejestracji osoba zainteresowana otrzyma link do sesji programu GoToMeeting umożliwiający uczestnictwo w obronie, w tym także możliwość zadawania pytań.

  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu. • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2019-11-27 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali im. Ignacego Maleckiego na 1 p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Mirosław Wróbel.

  Tytuł rozprawy:

  Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography

  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

  Promotor: dr hab. Robert Olszewski

  Promotor pomocniczy: dr Marcin Lewandowski

  Recenzenci:

  1. dr hab. Jacek Marszal, Politechnika Gdańska
  2. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński, Politechnika Wrocławska

  Początek obrony o godz. 13:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.
 • DYREKTOR I RADA NAUKOWA INSTYTUTU PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

  uprzejmie informują, że dnia 2018-09-24 w gmachu Instytutu przy ul. Pawińskiego 5B w Warszawie w sali im. Ignacego Maleckiego na 1 p. odbędzie się

  PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

  mgr Marek Kochańczyk.

  Tytuł rozprawy:

  Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulations

  Promotor: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Andrzej Świerniak, P. Śl.
  2. prof. dr hab. Jacek Waniewski, IBIB PAN

  Początek obrony o godz. 11:00:00.
  Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Bibliotece IPPT PAN oraz na stronie internetowej Instytutu.


 • mgr Ilona Korczak-Cegielska

  Temat: Urządzenie do chłodzenia narządów podczas transplantacji

  Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin

  Promotor pomocniczy: dr Klaudia Brodaczewska, Konmex Sp. z o.o

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Krzysztof Cieślicki, PW
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Gudra, Politechnika Wrocławska
  3. dr hab. inż. Halina Podbielska, Politechnika Wrocławska
 • mgr inż. Błażej Popławski

  Temat: Semi-active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit moments

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Promotor pomocniczy: dr inż. Grzegorz Mikułowski

  Recenzenci:

  1. dr hab. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska
  2. prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN


 • mgr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk

  Temat: Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. Witold Cecot, Politechnika Krakowska
  2. prof. dr hab. Wojciech Sumelka, Politechnika Poznańska • mgr inż. Michał Wichrowski

  Temat: Fluid-structure interaction problems: velocity-based formulation and monolithic computational methods

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Promotor pomocniczy: dr Piotr Krzyżanowski, UW

  Recenzenci:

  1. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski
  2. prof. dr hab. Waldemar Rachowicz
  3. prof. dr hab. Maciej Paszyński
 • Doktorant: mgr Damian Zaremba

  Temat: Sequential Logic and Iterative Systems in Droplet Microfluidics

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. Piotr Korczyk

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2023-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
  2. dr hab. Tomasz Mościcki
  3. dr hab. Tomasz Zieliński

 • Doktorant: mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska

  Temat: Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami jako rusztowania dla inżynierii tkankowej

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-12-01 zmieniona uchwałą RN w dniu 2023-06-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Basista

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Elżbieta Pieczyska

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Bogusław Major
  2. prof. dr hab. Katarzyna Pietrzak
  3. prof. dr hab. Wojciech Święszkowski

 • Doktorant: mgr inż. Aneta Antolik

  Temat: Wpływ środków odladzających na mikrostrukturę i zagrożenie wystąpieniem reakcji alkalicznej kruszywa granitowego w betonie nawierzchniowym

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-02-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2022-10-27

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Michał Basista

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Piotr Kiełczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Jacek Hoffman
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  3. prof. dr hab. Bogusław Major, IMiIM PAN
  4. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
  5. prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
  6. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Aneta Antolik

  Temat: Wpływ środków odladzających na mikrostrukturę i zagrożenie wystąpieniem reakcji alkalicznej kruszywa granitowego w betonie nawierzchniowym

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-02-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2022-10-27

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Michał Basista

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Piotr Kiełczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Jacek Hoffman
  2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  3. prof. dr hab. Bogusław Major, IMiIM PAN
  4. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska
  5. prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
  6. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Piotr Topolewski

  Temat: Sources of the cell-to-cell heterogeneity in interferon gamma and oncostatin M signaling responses

  Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

  Promotor: dr hab. Michał Komorowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-04-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2022-05-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Krzysztof Fujarewicz, Politechnika Śląska
  2. dr hab. Jan Poleszczuk, prof. IBIB PAN
  3. prof. dr hab. Andrzej Świerniak, Politechnika Śląska

 • Doktorant: mgr Łukasz Fura

  Temat: Numeryczna i eksperymentalna optymalizacja planowania leczenia litych nowotworów techniką ablacyjną HIFU kontrolowaną obrazowaniem usg w badaniach przedklinicznych

  Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

  Promotor: dr hab. inż. Tamara Kujawska

  Promotor pomocniczy: dr Norbert Żołek

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-03-31 zmieniona uchwałą RN w dniu 2022-04-28

  Przewodniczący: dr hab. Janusz Wójcik, prof. IPPT PAN

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Romuald Będziński
  2. dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Andrzej Nowicki

 • Doktorant: mgr Ilona Korczak

  Temat: Urządzenie do chłodzenia narządów podczas transplantacji

  Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin

  Promotor pomocniczy: dr Klaudia Brodaczewska, Konmex Sp. z o.o

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2022-01-27 zmieniona uchwałą RN w dniu 2022-02-24

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Romuald Będziński, Uniwersytet Zielonogórski
  2. prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak
  3. dr hab. Piotr Korczyk, prof. IPPT PAN
  4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  5. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr Karol Nienałtowski

  Temat: Parametric and non-parametric methods to address complexity of cellular signaling pathways

  Dyscyplina: Inżynieria biomedyczna

  Promotor: dr hab. Michał Komorowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2021-09-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-11-04

  Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Urszula Foryś, UW
  2. prof. dr hab. Andrzej Świerniak, PŚ
  3. prof. dr hab. Jacek Waniewski, IBIB PAN

 • Doktorant: mgr inż. Małgorzata Łazarska

  Temat: Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowych

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2020-09-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-09-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Michał Basista
  2. dr hab. inż. Piotr Bała, AGH - recenzent
  3. prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska - recenzent
  5. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  7. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
  8. prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak
  9. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Sandra Musiał

  Temat: Analiza procesu przemiany energii podczas deformacji plastycznej materiałów polikrystalicznych

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk

  Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Maj

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2021-07-01

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Michał Basista
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  4. dr hab. inż. Stanisław Kucharski
  5. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz
  6. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  7. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

 • Doktorant: mgr Chris Trombley

  Temat: Dynamics of systems of charged particles sedimenting in a viscous fluid

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-03-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-07-01

  Przewodniczący: dr hab. Bogdan Kaźmierczak, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska - promotor
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  5. dr hab. inż. Tomasz Mościcki, prof. IPPT
  6. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, WAT - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  8. prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, UW - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Błażej Popławski

  Temat: Semi-active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit moments

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-11-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-06-07

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz, prof. IPPT PAN
  2. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  3. dr hab. inż. Łukasz Jankowski - promotor
  4. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN
  5. dr hab. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska - recenzent
  6. prof. dr hab. Wiesław Ostachowicz, Instytut Maszyn Przepływowych PAN - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  8. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk

  Temat: Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowych

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-06-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-04-02

  Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Michał Basista, IPPT
  3. prof. dr hab. Cecot Witold, Politechnika Krakowska - recenzent
  4. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  5. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, IPPT
  6. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  8. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - promotor
  9. prof. dr hab. Sumelka Wojciech, Politechnika Poznańska - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Justyna Maj

  Temat: Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż.. Michał Basista

  Promotor pomocniczy: dr inż. Witold Węglewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-03-01 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-02-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż.. Michał Basista - promotor
  2. prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara, PW - recenzent
  3. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. Bogusław Major
  5. prof. dr hab. inż. Anita Olszówka-Myalska, PŚ - recenzent
  6. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  7. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT
  8. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, PW

 • Doktorant: mgr inż. Michał Wichrowski

  Temat: Fluid-structure interaction problems: velocity-based formulation and monolithic computational methods

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Promotor pomocniczy: dr Piotr Krzyżanowski, UW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-06-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2021-01-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jankowski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  3. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
  4. prof. dr hab. Maciej Paszyński - recenzent
  5. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski - recenzent
  6. prof. dr hab. Waldemar Rachowicz - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  8. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz - promotor
  9. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Kamil Bochenek

  Temat: Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszków

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Michał Basista

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-10-26 zmieniona uchwałą RN w dniu 2020-09-24

  Przewodniczący: dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
  2. dr hab. Jacek Hoffman
  3. prof. dr hab. inż. Lucyna Jaworska, AGH - recenzent
  4. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  6. prof. dr hab. Bogusław Major
  7. dr hab. inż. Wojciech Maziarz, IMiIM PAN - recenzent
  8. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  9. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  10. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr Paramita Chatterjee

  Temat: Mathematical analysis of a new model of bone pattern formation

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-01-31 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-11-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  2. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN
  3. dr hab. Bogdan Kaźmierczak - promotor
  4. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  6. prof. dr hab. Ryszard Rudnicki, Instytut Matematyczny PAN - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  8. prof. dr hab. Dariusz Wrzosek, Uniwersytet Warszawski - recenzent

 • Doktorant: mgr Oskar Wyszyński - UJ

  Temat: Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstruction

  Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

  Promotor: prof. dr hab. Roman Płaneta, UJ

  Promotor pomocniczy: dr Wiesław Chmielnicki

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-06-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-11-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tomasz Bołd, AGH - recenzent
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof,. IPPT
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  6. prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz, Uniwersytet Zielonogórski - recenzent
  7. prof. dr hab. Roman Płaneta, UJ - promotor
  8. prof. dr hab. Janusz Szczepański
  9. dr hab. inż. Krzysztof Trojanowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Karol Golasiński

  Temat: Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-10-29

  Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT PAN

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT PAN

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Tomasz Goryczka, Uniwersytet Śląski - recenzent
  2. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN
  3. prof. dr hab. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska - recenzent
  4. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  5. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski
  6. dr hab. Elżbieta Pieczyska - promotor
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  8. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Rami Faraj

  Temat: Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitation

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-10-03

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  2. dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT
  3. dr hab. Igor Maciejewski, Politechnika Koszalińska - recenzent
  4. prof. dr hab. Przemysław Perlikowski, Politechnika Łódzka - recenzent
  5. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  6. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Wasilewski

  Temat: Adaptive stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitations

  Dyscyplina: Informatyka techniczna i telekomunikacja

  Promotor: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Promotor pomocniczy: dr Dominik Pisarski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-05-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer - promotor
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  5. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof IPPT
  6. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  7. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz - recenzent
  8. doc. dr hab. inż. Andrzej Myśliński - recenzent

 • Doktorant: mgr Olga Doubrovina

  Temat: Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure characterization

  Dyscyplina: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

  Promotor: dr hab. Barbara Gambin

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-11-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-05-30

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. Arkadiusz Józefczak - recenzent
  2. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  5. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
  6. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. Tadeusz Stepinski - recenzent

 • Doktorant: mgr Nikhil Madan

  Temat: New formulation of the discrete element method with deformable particles

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek

  Promotor pomocniczy: dr inż. Szymon Nosewicz

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-04-25

  Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek - promotor
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
  6. prof. dr hab. inż. Jacek Tejchman, Politechnika Gdańska - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Zdzisław Więckowski, Politechnika Łódzka - recenzent
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr Mirosław Wróbel

  Temat: Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrography

  Dyscyplina: Automatyka, elektronika i elektrotechnika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki

  Promotor pomocniczy: dr hab. Robert Olszewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-03-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-04-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  2. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  5. dr hab. Jacek Marszal, Politechnika Gdańska - recenzent
  6. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki - promotor
  7. dr hab. Robert Olszewski - promotor pomocniczy
  8. dr hab. inż. Krzysztof Opieliński, Politechnika Wrocławska - recenzent
  9. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Michał Komorowski

  Temat: Automatyczna metoda identyfikacji struktur ludzkiego mózgu na podstawie sygnałów MEG/EEG

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-03-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  5. prof. dr hab. inż. Adam Liebert
  6. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  7. prof. dr hab. Jerzy Litniewski

 • Doktorant: mgr Julia Szota-Pachowicz

  Temat: Ontologia synchrotronu-modelowanie struktury systemu

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-03-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
  3. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  4. prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki
  5. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  6. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  8. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr inż. Leszek Frąś

  Temat: Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: badania doświadczalne i opis konstytuatywny lepkoplastycznej deformacji

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-02-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-03-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Stanisław Kucharski, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. dr hab. Jacek Janiszewski, Wojskowa Akademia Techniczna - recenzent
  3. prof. dr hab. Jerzy Kaleta, Politechnika Wrocławska - recenzent
  4. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  6. prof. dr hab. Bogusław Major
  7. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  8. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT

 • Doktorant: inż. Maria Staszczak

  Temat: Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtu

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: dr hab. Elżbieta Pieczyska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-02-23 zmieniona uchwałą RN w dniu 2019-03-28

  Przewodniczący: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Anna Boczkowska - recenzent
  3. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  5. prof. dr hab. Jerzy Małachowski - recenzent
  6. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  7. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

 • Doktorant: mgr Marek Bukowicki

  Temat: Dynamics of settling pairs of elastic particles at low Reynolds number regime

  Dyscyplina: Inżynieria mechaniczna

  Promotor: Maria Ekiel-Jeżewska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2019-01-31

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. Maria Ekiel-Jeżewska - promotor
  2. dr hab. inż. Łukasz Jankowski
  3. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
  4. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
  5. dr hab. Krzysztof Mizerski, IG - recenzent
  6. prof. dr hab. inż. Marek Morzyński, PP - recenzent
  7. prof. dr hab. inż. Jacek Pozorski, IMP PAN - recenzent
  8. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  9. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Olga Urbanek-Świderska

  Temat: Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową

  Dyscyplina: Inżynieria materiałowa

  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz

  Promotor pomocniczy: dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-11-30 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-11-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Tomasz Kowalewski

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT
  2. dr hab. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska - recenzent
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
  4. prof. dr hab. Bogusław Major
  5. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  6. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz - promotor
  8. dr hab. inż. Urszula Stachewicz, AGH - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Michał Majewski

  Temat: Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2017-09-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-11-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Piotr Fedeliński, Politechnika Śląska - recenzent
  3. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  4. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska - promotor
  5. prof. dr hab. inż. Zenon Mróz
  6. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  8. prof. dr hab. Dariusz Łydżba, Politechnika Wrocławska - recenzent

 • Doktorant: mgr inż. Daniel Grzonka - PK

  Temat: Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowym

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej, PK

  Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Jakóbik, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2018-09-27

  Przewodniczący: prof. dr hab. Janusz Kacprzyk

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Aleksander Byrski, AGH - recenzent
  2. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  4. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  5. dr hab. Joanna Kołodziej, PK - promotor
  6. prof. dr hab. Krzysztof Marasek
  7. prof. dr hab. inż. Franciszek Seredyński, UKSW - recenzent
  8. prof. dr hab. Janusz Szczepański

 • Doktorant: mgr inż. Sławomir Białecki

  Temat: Wave propagation analysis in biological systems

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Bogdan Kaźmierczak

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-06-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska

  Zastępca Przewodniczącego: dr hab. inż. Janusz Wójcik

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT
  2. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz

 • Doktorant: mgr inż. Artur Niewiarowski

  Temat: Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Marek Stanuszek, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2018-01-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Marasek

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski

 • Doktorant: mgr inż. Magdalena Szmajduch - PK

  Temat: Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments (Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. Joanna Kołodziej, PK

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2016-11-24

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, IPPT

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska
  3. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  4. prof. dr hab. Janusz Kacprzyk
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Jan Miedzik - IFPiLM

  Temat: Zastosowanie przybliżenia centrum wiodącego do opisu ruchu elektronów w numerycznym modelowaniu plazmowych silników typu Halla

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. inż. Zbigniew Peradzyński, UW

  Promotor pomocniczy: dr inż. Serge Barral, IFP i LM

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-06-27 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zygmunt Szymański

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  4. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
  5. prof. dr hab. Wojciech Nasalski
  6. prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb

 • Doktorant: mgr inż. Paweł Grzywna

  Temat: Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczących

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

  Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Wojciech Moćko, ITS / IPPT PAN

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2014-05-29 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  2. prof. dr hab. Jerzy Litniewski
  3. prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk
  4. prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Iwona Świderska - UJ

  Temat: Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowania

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ

  Promotor pomocniczy: dr Wojciech Palacz, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-12-04

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Ewa Grabska
  4. dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT
  5. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  6. dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. IPPT
  7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Wojciech Dobrosielski - UKW

  Temat: Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanie

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Janusz Szczepański

  Promotor pomocniczy: dr inż. Jacek M. Czerniak, UKW

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-03-28 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-10-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PŚl
  2. prof. dr hab. Ewa Grabska, UJ
  3. prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
  4. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  5. prof. dr hab. Krzysztof Marasek

 • Doktorant: mgr Leszek Nowak - UJ

  Temat: Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJ

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2011-11-24 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-10-29

  Przewodniczący: prof. dr hab. Ewa Grabska

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  2. prof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PW
  3. dr hab. Tomasz Lipniacki, prof. IPPT
  4. dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT
  5. Roman Maniewski, IBIB PAN
  6. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr inż. Jan Cholewiński

  Temat: Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształach

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-05-28

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski - promotor
  3. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  4. prof. dr hab. inż. Józef Korbicz
  5. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski
  6. prof. dr hab. Janusz Szczepański
  7. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

 • Doktorant: mgr inż. Maciej Michajłow - SKA Polska / IPPT

  Temat: Opracowanie strategii sterowania suboptymalnego w celu redukcji drgań okresowych

  Dyscyplina: Mechanika

  Promotor: dr hab. Tomasz Szolc

  Promotor pomocniczy: dr inż. Robert Konowrocki

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2015-03-26 zmieniona uchwałą RN w dniu 2015-04-24

  Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, IPPT

  Zastępca Przewodniczącego: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. inż. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski
  3. prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
  4. prof. dr hab. inż. Witold Gutkowski
  5. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr Lucyna Cieślik

  Temat: Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowych

  Dyscyplina: Elektronika

  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2013-06-27 zmieniona uchwałą RN w dniu 2013-09-26

  Przewodniczący: prof. dr hab. Wojciech Nasalski

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  2. dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT
  3. prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
  4. prof. dr hab. Andrzej Rakowski
  5. dr hab. inż. Janusz Wójcik, prof. IPPT

 • Doktorant: mgr Paweł Macioł - PK

  Temat: Wielorozdzielcza metoda wizualizacji symulacji komputerowych w odwzorowaniu na archtektury procesorów hybrydowych

  Dyscyplina: Informatyka

  Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGH

  Komisja ds. przewodu doktorskiego powołana w dniu 2012-10-25

  Przewodniczący: prof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTK

  Członkowie (wg. kolejności alfabetycznej)

  1. prof. dr hab. Czesław Bajer
  2. prof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PŚl
  3. prof. dr hab. Paweł Dłużewski
  4. prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
  5. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski
  6. dr hab. inż. Jerzy Rojek, prof. IPPT
  7. dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT
  8. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplina
mgr inż. Sandra Musiał2021-07-01Analiza procesu przemiany energii podczas deformacji plastycznej materiałów polikrystalicznychprof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk,
dr inż. Michał Maj, (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa
mgr inż. Michał Gawlicki2021-02-25Identyfikacja trajektorii obciążenia ruchomego przy wykorzystaniu kryterium rzadkości i opytmalizacji wielokryterialnejdr hab. inż. Łukasz Jankowski, Inżynieria mechaniczna
mgr inż. Michał Komorowski2019-03-27Automatyczna metoda identyfikacji struktur ludzkiego mózgu na podstawie sygnałów MEG/EEGprof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja KopernikaInformatyka
mgr Julia Szota-Pachowicz2019-03-27Ontologia synchrotronu-modelowanie struktury systemuprof. dr hab. Ewa Grabska, Informatyka
mgr inż. Sławomir Białecki2018-06-28Wave propagation analysis in biological systemsdr hab. Bogdan Kaźmierczak, Mechanika
mgr inż. Artur Niewiarowski2018-01-25Zastosowanie algorytmu odległości edycyjnej do ilościowej analizy danych tekstowychdr hab. inż. Marek Stanuszek, PKInformatyka
mgr inż. Magdalena Szmajduch, PK2016-11-24Data and task scheduling in distributed large-scale computational environments (Harmonogramowanie złożonych zadań obliczeniowych z uwzględnieniem procesu transmisji i przetwarzania danych w rozproszonych środowiskach chmurowych)dr hab. Joanna Kołodziej, PKInformatyka
mgr inż. Jan Miedzik, IFPiLM2014-01-30Zastosowanie przybliżenia centrum wiodącego do opisu ruchu elektronów w numerycznym modelowaniu plazmowych silników typu Halladr hab. inż. Zbigniew Peradzyński, UW
dr inż. Serge Barral, IFP i LM (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Paweł Grzywna2014-06-26Ocena rozwoju uszkodzenia zmęczeniowego wybranych materiałów konstrukcyjnych z wykorzystaniem metod nieniszczącychprof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski,
dr hab. inż. Wojciech Moćko, ITS / IPPT PAN (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr inż. Iwona Świderska, UJ2015-12-04Implementacja modeli generowania grafów i ich zastosowaniaprof. dr hab. Ewa Grabska, UJ
dr Wojciech Palacz, UJ (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr inż. Wojciech Dobrosielski, UKW2013-05-24Czułe na skierowanie metody wyostrzania liczb rozmytych i ich zastosowanieprof. dr hab. Janusz Szczepański,
dr inż. Jacek M. Czerniak, UKW (promotor pomocniczy)
Informatyka
mgr Leszek Nowak, UJ2012-01-26Analiza i rozpoznawanie tekstur w obrazach cyfrowych dla komputerowo wspomaganej diagnostyki barwnikowych zmian skórnychprof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJInformatyka
mgr inż. Dmytro Lumelskyy2015-06-25Numeryczne badanie tłoczności blach przy złożonej ścieżce odkształceniadr hab. inż. Jerzy Rojek, Mechanika
mgr inż. Jan Cholewiński2015-05-28Atomistyczno-kontynualna rekonstrukcja i wizualizacja dyslokacji w kryształachprof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, Informatyka
mgr inż. Maciej Michajłow, SKA Polska / IPPT2015-04-24Opracowanie strategii sterowania suboptymalnego w celu redukcji drgań okresowychdr hab. Tomasz Szolc,
dr inż. Robert Konowrocki, (promotor pomocniczy)
Mechanika
mgr Lucyna Cieślik2013-09-26Ocena stanu szyjki kości udowej poprzez analizę ech ultradźwiękowychprof. dr hab. Jerzy Litniewski, Elektronika
mgr inż. Maciej Głowacki, UJ2013-06-27Dedykowane algorytmy ewolucyjne w wybranych dużych zagadnieniach optymalizacjiprof. dr hab. Janusz Orkisz, PKInformatyka
mgr Paweł Macioł, PK2012-10-25Wielorozdzielcza metoda wizualizacji symulacji komputerowych w odwzorowaniu na archtektury procesorów hybrydowychdr hab. inż. Krzysztof Banaś, AGHInformatyka
mgr inż. Arkadiusz Zychewicz2010-06-24Pozyskiwanie informacji znaczeniowej z pomiarów wykonanych za pomocą dalmierza laserowegoprof. dr hab. Adam Borkowski, Informatyka
mgr inż. Witold Szabelak2008-11-27Wiązki optyczne wyższych rzędów w wybranych strukturach mikrorezonansowychdr hab. Wojciech Nasalski, Mechanika

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData nadania stopnia
mgr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska2022-12-01Termowrażliwe hydrożele napełniane bioaktywnymi nanowłóknami jako rusztowania dla inżynierii tkankowejprof. dr hab. Paweł Sajkiewicz,
dr inż. Arkadiusz Gradys (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2024-02-29
mgr Karol Nienałtowski2021-09-30Parametric and non-parametric methods to address complexity of cellular signaling pathwaysdr hab. Michał KomorowskiInżynieria biomedyczna2023-12-01
mgr Damian Zaremba2023-06-01Sequential Logic and Iterative Systems in Droplet Microfluidicsdr hab. Piotr KorczykInżynieria mechaniczna2023-12-01
mgr inż. Piotr Topolewski2022-04-28Sources of the cell-to-cell heterogeneity in interferon gamma and oncostatin M signaling responsesdr hab. Michał KomorowskiInżynieria biomedyczna2023-06-29
mgr inż. Aneta Antolik2022-02-24Wpływ środków odladzających na mikrostrukturę i zagrożenie wystąpieniem reakcji alkalicznej kruszywa granitowego w betonie nawierzchniowymdr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka,
dr inż. Mariusz Dąbrowski (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2023-03-30
mgr Łukasz Fura2022-03-31Numeryczna i eksperymentalna optymalizacja planowania leczenia litych nowotworów techniką ablacyjną HIFU kontrolowaną obrazowaniem usg w badaniach przedklinicznychdr hab. inż. Tamara Kujawska,
dr Norbert Żołek (promotor pomocniczy)
Inżynieria biomedyczna2022-09-29
mgr Ilona Korczak-Cegielska2022-01-27Urządzenie do chłodzenia narządów podczas transplantacjidr hab. Barbara Gambin,
dr Klaudia Brodaczewska, Konmex Sp. z o.o (promotor pomocniczy)
Inżynieria biomedyczna2022-09-22
mgr inż. Małgorzata Łazarska2017-10-26Badanie przemian fazowych w stalach w czasie hartowania przy zastosowaniu emisji akustycznej wspomagane metodą sieci neuronowychdr hab. inż. Zbigniew Ranachowski,
dr Ziemowit Klimonda (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2022-02-24
mgr Chris Trombley2019-03-28Dynamics of systems of charged particles sedimenting in a viscous fluidprof. dr hab. Maria Ekiel-JeżewskaInżynieria mechaniczna2021-11-25
mgr inż. Błażej Popławski2018-11-29Semi-active mitigation of vibrations in frame structures by using structural joints with a controllable ability to transmit momentsdr hab. inż. Łukasz Jankowski,
dr inż. Grzegorz Mikułowski (promotor pomocniczy)
Inżynieria mechaniczna2021-11-04
mgr inż. Justyna Maj2018-03-01Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne, termiczne i tribologiczne infiltrowanych kompozytów gradientowych Al2O3/AlSi12prof. dr hab. inż. Michał Basista,
dr inż. Witold Węglewski (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2021-09-30
mgr inż. Maciej Lewandowski-Szewczyk2017-06-29Modelowanie efektów skali w zagadnieniach kontaktowychprof. dr hab. inż. Stanisław StupkiewiczInżynieria mechaniczna2021-09-30
mgr inż. Michał Wichrowski2017-06-28Fluid-structure interaction problems: velocity-based formulation and monolithic computational methodsprof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz,
dr Piotr Krzyżanowski, UW (promotor pomocniczy)
Inżynieria mechaniczna2021-05-27
mgr inż. Kamil Bochenek2017-10-26Wpływ dodatku renu i tlenku glinu na właściwości mechaniczne i odporność na utlenianie związków międzymetalicznych na bazie NiAl wytwarzanych metodą metalurgii proszkówprof. dr hab. inż. Michał BasistaInżynieria materiałowa2021-03-25
mgr Paramita Chatterjee2018-10-26Mathematical analysis of a new model of bone pattern formationdr hab. Bogdan KaźmierczakInżynieria mechaniczna2020-11-26
mgr inż. Karol Golasiński2018-06-28Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadingsdr hab. Elżbieta PieczyskaInżynieria mechaniczna2020-06-04
mgr inż. Rami Faraj2018-06-28Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitationprof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc,
dr inż. Cezary Graczykowski (promotor pomocniczy)
Inżynieria mechaniczna2020-06-04
mgr Mirosław Wróbel, Niemcy2017-03-30Molecular Acoustic and Advanced Signal Processing Backgrounds of Acoustocerebrographydr hab. Robert Olszewski,
dr Marcin Lewandowski (promotor pomocniczy)
Automatyka, elektronika i elektrotechnika2020-01-30
mgr Oskar Wyszyński, UJ2016-06-30Evolutionary Algorithm for Particle Trajectories Reconstructionprof. dr hab. Roman Płaneta, UJ
dr Wiesław Chmielnicki (promotor pomocniczy)
Informatyka techniczna i telekomunikacja2020-01-30
mgr inż. Maciej Wasilewski2018-06-28Adaptive stabilization algorithms for engineering systems subjected to change of structural parameters and excitationsprof. dr hab. inż. Czesław Bajer,
dr Dominik Pisarski (promotor pomocniczy)
Informatyka techniczna i telekomunikacja2019-11-28
mgr Nikhil Madan2018-06-28New formulation of the discrete element method with deformable particlesprof. dr hab. inż. Jerzy Rojek,
dr inż. Szymon Nosewicz (promotor pomocniczy)
Inżynieria mechaniczna2019-11-28
mgr Olga Doubrovina2017-11-30Wavelet analysis of ultrasonic signals in soft tissue structure characterizationdr hab. Barbara Gambin,
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska (promotor pomocniczy)
Automatyka, elektronika i elektrotechnika2019-10-29
mgr inż. Leszek Frąś2018-05-24Określenie dynamicznych właściwości materiałów magnetoreologicznych: badania doświadczalne i opis konstytuatywny lepkoplastycznej deformacjiprof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski,
dr hab. inż. Dariusz Jarząbek (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2019-10-03
inż. Maria Staszczak2017-02-23Doświadczalna analiza termomechanicznych i funkcjonalnych właściwości wybranych poliuretanów z pamięcią kształtudr hab. Elżbieta PieczyskaInżynieria mechaniczna2019-10-03
mgr Marek Bukowicki2017-05-18Dynamics of settling pairs of elastic particles at low Reynolds number regimeprof. dr hab. Maria Ekiel-JeżewskaInżynieria mechaniczna2019-06-26
mgr inż. Olga Urbanek-Świderska2017-11-30Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkowąprof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz,
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2019-05-30
mgr inż. Michał Majewski2017-09-28Reprezentacja cech morfologicznych mikrostruktury w mikromechanicznych modelach materiałów kompozytowychdr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-GajewskaMechanika2019-04-25
mgr inż. Daniel Grzonka, PK2016-11-24Inteligentne systemy monitoringu procesów harmonogramowania w rozproszonych środowiskach dużej skali w ujęciu wieloagentowymdr hab. Joanna Kołodziej, PK
dr Agnieszka Jakóbik, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka2019-02-28
mgr inż. Tomasz Zawistowski2012-05-31Symulacja zjawisk dynamicznych w wysokociśnieniowej pompie hydraulicznej o zmiennej wydajnościprof. dr hab. inż. Michał KleiberMechanika2019-01-31
mgr inż. Sylwia Pawłowska, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PANDynamics of nano objects suspended in liquids: experimental analysisprof. dr hab. Tomasz Kowalewski,
dr Filippo Pierini (promotor pomocniczy)
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna2018-12-11
mgr Marek Kochańczyk2012-11-29Kinetics of biochemical systems analyzed by numerical simulationsprof. dr hab. Tomasz LipniackiInformatyka2018-09-27
mgr Mateusz Banach, UJ2013-05-24Metody obliczeniowe jedno- i wielokryterialnej optymalizacji rojem cząstek. Zastosowanie w bioinformatyceprof. dr hab. Irena Roterman-Konieczna, UJInformatyka2018-05-24
mgr inż. Kazimierz Michalik, AGH2014-10-30Zarządzanie rozproszoną siatką obliczeniową w równoległych symulacjach adaptacyjną metodą elementów skończonychdr hab. inż. Krzysztof Banaś, prof. AGHInformatyka2018-04-26
mgr inż. Filip Krużel, PK2015-09-24Odwzorowanie procedur całkowania numerycznego w metodzie elementów skończonych na architektury procesorów masowo wielordzeniowychdr hab. Krzysztof Banaś, AGHInformatyka2018-04-26
mgr inż. Paweł Jarzębski2016-11-24Zastosowanie algorytmów wielowątkowych i rozproszonych do zwiększenia efektywności Metody Elementów Skończonychprof. dr hab. inż. Krzysztof WiśniewskiInformatyka2018-04-26
mgr inż. Justyna Chrzanowska-Giżyńska2016-06-30Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego - wpływ parametrów procesu na osadzane warstwyprof. dr hab. Zygmunt Szymański,
dr hab. Jacek Hoffman (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2018-01-25
mgr inż. Zuzanna Poniżnik2010-06-24Modelling of effective properties and fracture of metal-ceramic interpenetrating phase compositesdr hab. Michał BasistaMechanika2018-01-25
mgr Adam Marszałek, PK2015-06-25Skierowane liczby rozmyte w modelowaniu i symulacji finansowych szeregów czasowychprof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński,
dr inż. Michał Bereta, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka2017-11-30
mgr inż. Piotr Karwat2016-03-31Numeryczna rekonstrukcja pola prędkości fali akustycznej na podstawie analizy sygnałów ultradźwiękowychdr hab. inż. Jurij TasinkiewiczElektronika2017-11-30
mgr inż. Karol Frydrych2016-06-02Modelowanie ewolucji mikrostruktury metali o wysokiej wytrzymałości właściwej w procesach intensywnej deformacji plastycznejdr hab. Katarzyna Kowalczyk-GajewskaMechanika2017-10-26
mgr Michał Byra2016-06-02Klasyfikacja zmian nowotworowych piersi na podstawie własności statystycznych ech ultradźwiękowychprof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki,
dr n. med. Katarzyna Dobruch-Sobczak, Centrum Onkologii / IPPT PAN (promotor pomocniczy)
Elektronika2017-09-28
mgr Szymon Gajek, UJ2014-11-27Projektowanie koncepcyjne wspomagane komputerowo z użyciem grafowych struktur danych i formuł logicznychprof. dr hab. Ewa Grabska, UJInformatyka2017-06-29
mgr Aneta Wróblewska, UMCS2012-06-28Lingwistyczne układy dynamiczne oparte na grafach algebraicznych i ich zastosowanie w kryptografiiprof. dr hab. Vasyl Ustymenko, UMCSInformatyka2017-06-29
mgr Stanisław Brodowski, UJ2012-01-26Uczenie aproksymacji funkcji poprzez hierarchiczny podział na podproblemy i łączenie ich rozwiązańdr hab. Andrzej Bielecki, AGHInformatyka2017-05-18
mgr Adam Strzelecki, UJ2015-09-24Rekonstrukcja obrazu i symulacja paskowego pozytonowego tomografu emisyjnego PET z użyciem akceleratorów obliczeniowychprof. dr hab. Piotr Białas, UJInformatyka2017-01-26
mgr inż. Mariusz Dąbrowski2013-12-05Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowychprof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki,
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka (promotor pomocniczy)
Inżynieria materiałowa2017-01-26
mgr inż. Piotr Łabędź, PK2013-05-24Algorytmy fraktalne w cyfrowej analizie obiektów przestrzennychprof. dr hab. Tadeusz Burczyński, PK
dr inż. Agnieszka Ozimek, PK (promotor pomocniczy)
Informatyka2017-01-26
mgr Marta Gruca2015-09-24Ruch regularnych układów wielu cząstek oddziałujących hydrodynamicznie w polu grawitacyjnymprof. dr hab. Maria Ekiel-JeżewskaMechanika2016-09-29
mgr inż. Rafał Wiszowaty2014-01-30Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzeniaprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc,
dr inż. Grzegorz Mikułowski (promotor pomocniczy)
Mechanika2016-06-30
mgr Michał Chromiak, UMCS2015-05-28Uniwersalna architektura integracyjna dla heterogenicznych źródeł danych i metod optymalizacjiprof. dr hab. Krzysztof Stencel, UWInformatyka2016-06-02
mgr inż. Szymon Nosewicz2013-05-24Discrete element modeling of powder metallurgy processesJerzy RojekInżynieria materiałowa2016-02-25
mgr Bartosz Paprocki, UKW2013-05-24Analiza wydajności transmisji danych w komórkach i sieciach neuronowych metodami Teorii Informacjidr hab. Janusz SzczepańskiInformatyka2015-12-04
mgr Grzegorz Oryńczak, UJ2012-01-26System agentowy dla wspomagania bezpiecznych usług czasu rzeczywistegoprof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWInformatyka2015-10-29
mgr inż. Grzegorz Suwała2013-01-31Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcjidr hab. inż. Łukasz JankowskiMechanika2015-10-29
mgr Stanisław Kotorowicz, UMCS2014-05-29Kryptograficzne algorytmy strumieniowe oparte na specjalnych grafach algebraicznychprof. dr hab. Vasyl Ustymenko, IM UMCS w LublinieInformatyka2015-09-24
mgr inż. Grzegorz Knor2012-10-25Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowychprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanika2015-03-26
mgr inż. Katarzyna Makowska, ITS2013-02-28Metodyka oceny stanu uszkodzenia materiałów poddawanych laboratoryjnie symulowanym obciążeniom eksploatacyjnymprof. dr hab. inż. Zbigniew KowalewskiInżynieria materiałowa2015-03-26
mgr inż. Marcin Nowak2013-02-28Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalemdr hab. Zdzisław NowakMechanika2015-03-26
mgr Karol Przystalski, UJ2010-05-27Detekcja i klasyfikacja barwnikowych zmian skóry na zdjęciach wielowarstwowychprof. dr hab. Maciej Ogorzałek, UJInformatyka2015-02-26
mgr Łukasz Nowak2013-01-31Adaptive feedback control system for reduction of vibroacoustic emissiondr hab. Mirosław Meissner,
dr Tomasz Zieliński (promotor pomocniczy)
Elektronika2014-11-27
mgr inż. Jacek Bajkowski, PW2014-05-29Vibrations of sandwich beams controlled by smart materialsprof. dr hab. inż. Czesław Bajer,
dr inż. Bartłomiej Dyniewicz (promotor pomocniczy)
Mechanika2014-10-30
mgr inż. Wiesław Chmielnicki, UJ2010-09-30Efektywne metody selekcji cech i rozwiązywania problemu wieloklasowego w nadzorowanej klasyfikacji danychprof. dr hab. Katarzyna Stąpor, PŚlInformatyka2013-12-05
mgr inż. Agnieszka Pręgowska2012-06-28Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętniedr hab. inż. Tomasz SzolcMechanika2013-06-05
mgr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska2010-05-27Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwościdr hab. Jerzy LitniewskiElektronika2013-05-24
mgr Ziemowit Klimonda2012-05-31Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiejdr hab. Jerzy LitniewskiElektronika2013-05-24
mgr inż. Arkadiusz Mróz2012-02-23Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowychdr hab. inż. Janusz GrzędzińskiMechanika2013-04-25
mgr inż. Dorota Kołbuk2010-06-24Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowejdr hab. inż. Paweł SajkiewiczInżynieria materiałowa2013-02-28
mgr Andrzej Chmielowiec2010-03-25Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznegodr hab. Janusz SzczepańskiInformatyka2012-11-29
mgr inż. Olga Wysocka-Fotek2010-01-28Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieniprof. dr hab. Wiera OliferukInżynieria materiałowa2012-09-27
mgr Mikołaj Wypych, UAM2005-04-28Układ rozpoznający struktury intonacyjne w sygnale mowyprof. dr hab. Wiktor Jassem, UAMInformatyka2012-06-28
mgr Bartosz Zieliński, UJ2009-01-22Techniki wykrywania wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąkdr hab. inż. Marek Skomorowski, UJInformatyka2012-06-28
mgr inż. Agata Roszkiewicz2009-09-24Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznychprof. dr hab. Wojciech NasalskiElektronika2012-06-28
mgr inż. Cezary Graczykowski2012-01-26Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorptionprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanika2012-06-28
mgr Anna Myłyk2010-01-28Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płyniedr hab. Maria Ekiel-JeżewskaMechanika2012-06-28
mgr Dominik Pisarski2012-01-26Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuumprof. dr hab. inż. Czesław BajerMechanika2012-04-26
mgr inż. Paweł Safinowski, UKW2010-05-27Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonudr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKW
prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski, EC Lille (promotor pomocniczy)
Elektronika2012-02-23
mgr inż. Katarzyna Kazimierska-Drobny2006-06-29Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modeludr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKWMechanika2012-01-26
mgr Andrzej Mizera2011-02-24Methods for Construction and Analysis of Computational Models in Systems Biology Applications to the Modelling of the Heat Shock Response and the Self-Assembly of Intermediate Filamentsdr hab. Barbara Gambin,
prof. dr hab. Ion Petre, ÅA (promotor pomocniczy)
Informatyka2011-11-24
mgr inż. Piotr Pawłowski2006-02-23Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energiiprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-10-27
mgr inż. Marcin Kędzierski2009-09-24Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanaledr hab. Eligiusz WajnrybMechanika2011-10-27
mgr Marek Kokot2007-06-14Damage identification in electrical network for structural health monitoringprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-06-30
mgr inż. Krzysztof Sekuła2007-06-14Real-time dynamic load identificationprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2011-06-30
mgr Neonila Levintant-Zayonts2006-01-26Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTidr hab. inż. Stanisław KucharskiBudowa i eksploatacja maszyn2011-03-31
mgr inż. Łukasz Apiecionek2007-04-19Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIPprof. dr hab. inż. Ryszard ChoraśInformatyka2011-01-27
mgr inż. Tomasz Walczak2008-06-26Wykorzystanie masy termicznej budynku przy sterowaniu jego systemem grzewczymprof. dr hab. inż. Elżbieta KosseckaBudownictwo2010-11-25
mgr inż. Michał Kursa2009-01-22Modelowanie deformacji plastycznych w kryształach metali metodą przyrostowej minimalizacji energiiprof. dr hab. Henryk PetrykMechanika2010-11-25
mgr inż. Arkadiusz Gradys2005-04-28Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerówdr hab. inż. Paweł SajkiewiczInżynieria materiałowa2010-11-25
mgr inż. Norbert Tuśnio2002-11-28Numeryczna analiza wytrzymałości konstrukcji stalowych w warunkach pożaruprof. dr hab. inż. Włodzimierz SosnowskiBudownictwo2010-10-28
mgr Beata Hat-Plewińska2007-12-14Influence of gene copy number on dynamics of regulatory networksdr hab. Tomasz LipniackiMechanika2010-01-28
mgr inż. Jacek Widłaszewski2007-12-14Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowegoprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszyn2009-09-24
mgr Bartosz Nowak, UKW2007-06-14Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalnedr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, UKWMechanika2009-09-24
mgr inż. Sławomir Błoński2006-02-23Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanaleprof. dr hab. Tomasz KowalewskiMechanika2009-09-24
mgr Marcin Lewandowski2005-11-24Ultrasonografia kodowana - transmisja i kompresja w czasie rzeczywistymprof. dr hab. inż. Andrzej NowickiElektronika2009-06-18
mgr inż. Grzegorz Garbacz2006-10-26Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteruprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszyn2009-06-18
mgr Stefan Kotowski, PJWSTK2007-06-15Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznychprof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTKInformatyka2009-06-18
mgr Bartłomiej Dyniewicz2007-03-29Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeńdr hab. inż. Czesław BajerMechanika2009-03-26
mgr Przemysław Sadowski2007-10-25Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznejdr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-02-26
mgr Tomasz Bednarek2005-02-24Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiałuprof. dr hab. inż. Włodzimierz SosnowskiInformatyka2009-02-26
mgr inż. Marcin Wikło2004-10-28Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowymprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszyn2009-01-22
mgr inż. Krzysztof Mróz2005-06-30Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numerycznedr hab. Krzysztof DolińskiMechanika2009-01-22
mgr inż. Witold Węglewski2005-05-25Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanowądr hab. Michał BasistaMechanika2009-01-22
mgr Jakub Lengiewicz2007-10-25Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciemdr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanika2009-01-22
mgr inż. Krzysztof Dekajło2008-04-24Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometriiprof. dr hab. Tomasz KowalewskiMechanika2009-01-22
mgr Tomasz LipniackiVortex boundary layer in super uid helium - quantum turbulenceprof. dr hab. Zbigniew PeradzyńskiMechanika1998-12-16
mgr inż. Elżbieta PieczyskaWpływ umocnienia cyklicznego materiału na efekt termosprężysty stali austenitycznej prof. dr hab. inż. Wojciech NowackiMechanika1998-03-23
prof. dr hab. inż. Ryszard HetnarskiO rozwiązaniu uogólnionego równania falowego w zagadnieniach sprzężonych termosprężystości
(On the Solution of Generalized Wave Equation in Problems of Coupled Thermoelasticity)
prof. dr hab. inż. Witold NowackiTeoria sprężystości1964-08-03

Imię i nazwiskoData wszczęcia przewoduTemat rozprawy doktorskiejPromotorDyscyplinaData zamknięcia lub zawieszenia
mgr Nikita GoltiakovtbaBrak danychprzewód zamknięto 2022-12-07
mgr inż. Bartosz Świderskitbaprof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński,
dr Paweł Sibczyński
Inżynieria mechanicznaprzewód zamknięto 2020-10-01
Igor Dunajewski2009-01-22Bezprzewodowe sieci sensoryczne w monitoringu rozległych konstrukcji inżynierskich i środowiskaprof. dr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Konrad Bojar2006-10-26Stochastyczne i deterministyczne modelowanie tekstur naturalnych na przykładzie obrazów mammograficznych i solarnychprof. dr hab. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Piotr Jamróz2005-06-30Symulacja procesu krystalizacji polipropylenu w warunkach nieizotermicznych z uwzględnieniem wydzielanego ciepła krystalizacji i efektów relaksacyjnychdr hab. Andrzej Wasiak, PBMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Marcin Burzyński2004-06-24Automat komórkowy z regułami rozmytymi w modelowaniu ruchu na autostradzieprof. dr hab. Witold Kosiński, PJWSTKInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Viet Nguyen Hoang2003-11-27Neuro - fuzzy methods for uniform processing uncertain informationprof. dr hab. inż. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Karol Rosłaniec2001-05-31Hybrydowy system ekspertowy do jakościowej analizy układów mechanicznychprof. dr hab. inż. Michał KleiberInformatykaprzewód zamknięto 2015-05-28
Zbigniew Prętczyński1996-06-27Modelowanie ośrodków ferroelektrycznych zawierających defekty, z uwzględnieniem efektów stochastycznychdr hab. Zbigniew A. Kotulski, PWMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
Piotr Kopania1995-11-30Badania anomalnych zmian tarcia wewnętrznego w brązie krzemowymprof. dr hab. Szymon PileckiBrak danychprzewód zamknięto 2015-05-28
Artur Kozłowski1994-06-30Numeryczna symulacja metodą Monte-Carlo odbicia ruchomej fali uderzeniowej od klinadr hab. Zbigniew WalentaMechanikaprzewód zamknięto 2015-05-28
mgr Nguyen Chien Thang2006-05-25Optymalizacja morfologicznych metod analizy obrazów z zastosowaniem algorytmów uczących się i ewolucyjnychprof. dr hab. inż. Witold KosińskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Paweł Dębek2006-05-25Optymalizacja i niezawodność konstrukcji kadłuba statkuprof. dr hab. Stefan JendoBudownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew Grzegorzewski1997-02-27Cienkowarstwowe przepływowe kolektory słoneczne - konstrukcja i badanie efektywnościAndrzej Chochowski, SGGWBudownictwoprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr Artur Marciniszyn2007-10-25Modelowanie smarownia powierzchni chropowatychdoc. dr hab. inż. Stanisław StupkiewiczMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Marcin Kempiński2006-06-29Wyznaczanie parametrów struktury porów materiałów porowatych metodą porozymetrii rtęciowej. Modelowanie i badania eksperymentalnedr hab. inż. Mieczysław Cieszko, UKWMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Piotr Nikodem2005-02-24Grafy hierarchiczne jako struktury danych w projektowaniu wspomaganym komputerowodr hab. Ewa Grabska, UJInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
Quoc Thanh Nguyen2004-06-24Algorytmy ewolucyjne w optymalizacji konstrukcjiprof. dr hab. Adam BorkowskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr Igor Kanatchikov2000-03-30Pre-canonical Hamiltonian Formalism in Field Theoryprof. dr hab. Jan SławianowskiMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Joanna Romańska1999-10-28Analiza wpływu mikropasm ścinania na procesy lokalizacji odkształcenia plastycznegodr hab. inż. Ryszard PęcherskiMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Zbigniew Marzec1999-02-25Projektowanie ustrojów samo adaptujących się do obciążeń dynamicznychdr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcMechanikaprzewód zamknięto 2013-09-26
Nguyen Chien Thany1995-12-21Optimization of morphological methods of image analysis using learning and evolutionary algorithmsdr hab. Mariusz NieniewskiInformatykaprzewód zamknięto 2013-09-26
mgr inż. Paweł Grzywna2010-06-24Zastosowanie optycznych metod pomiaru deformacji powierzchni elementów konstrukcyjnych do wczesnego wykrywania, lokalizacji i monitorowania rozwoju uszkodzeń zmęczeniowychprof. dr hab. inż. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-03-29
mgr inż. Zygmunt Raunmiagi2009-11-26Ocena stanu stożkowej powierzcni iglicy i gniazda rozpylaczy paliwa silników okrętowych z wykorzystaniem emisji akustycznejdr hab. inż. Mirosław MeissnerBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
mgr inż. Marian Ostrowski2008-11-27Projektowanie systemów adaptacyjnych w procesie zderzeniaprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-02-23
mgr inż. Małgorzata Mróz2008-01-31Metoda Dystorsji Wirtualnych w modelowaniu tłumienia ustrojów sprężystych i ich projektowaniuprof. dr hab. inż. Jan Holnicki-SzulcBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2012-01-26
mgr Jacek Hatliński2000-11-30Optymalizacja systemu diagnostyczno-pomiarowego i bazy danych osób z Zespołem Snu z Bezdechami i guzem kąta mostowo-móżdzkowego w warunkach klinicznychdr hab. inż. Zbigniew RanachowskiElektronikaprzewód zamknięto 2012-01-26
Jacek Widłaszewski1997-06-12Wpływ oddziaływania wiązką laserową na naprężenia własne w wybranych materiałach konstrukcyjnychprof. dr hab. Lech DietrichBudowa i eksploatacja maszynprzewód zamknięto 2007-12-14