Apparatus worth more than 50,000 PLN

lp Nazwa Rok prod Pokój Zakład Kontakt
1 Wielokanałowy potencjostat/galwanostat(Bio-Logic VMP3)z komputerem i oprogramowaniem oraz zewnętrznym boosterem prądowo-napięciowym typu FlexP 2019 234 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Marcin Krajewski
(22) 8261281 w.456
mkraj
2 Maszyna wytrzymałościowa AUTOMAX MULTITEST 2019 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Mariusz Dąbrowski
(22) 8261281 w.310
mdabrow
3 Drukarka 3D Discovery RegenHU 2019 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(22) 8261281 w.425
dkolbuk
4 GPC Shimadzu – chromatograf żelowy, wzorce PS, domyślny rozpuszczalnik THF 2019 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
5 System optyczny do pomiaru i analizy deformacji trójwymiarowych metodą cyfrowej korelacji obrazu DIC 2019 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej mgr inż. Adam Brodecki
(22) 8261281 w.402/286
abrodec
6 FTIR ATR Bruker Vertex 70 2018 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
7 Bioinicia LE-50 komora do elektroprzędzenia z modułem regulacji temperatury i wilgotności 2018 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
8 Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(22) 8261281 w.425
dkolbuk
9 Oscyloskop cyfrowy RT z wyświetlaniem pseudoanalogowym firmy Tektronix 2015 -113 Centrum Usług Laboratoryjnych Łukasz Cichacki
(22) 8261281 w.104
lcichac
10 Uniwersalna maszyna wytrzymałościowa do testów zniszczenia zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych 2015 139 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Witold Węglewski
(22) 8261281 w.437
wweglew
11 Aparat digital PCR (Applied Biosystems QuantStudio 3D) 2015 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
12 Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad
13 Analizator impedancji 2015 529 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
14 Analizator integralności sygnałów SPARQ-3004E/SPARQ-OSLT/SPA/RQ-SI 2015 529 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
15 Laboratoryjna stołowa kruszarka szczękowa BB 50 firmy Retsch 2014 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

16 Mikroskop Keyence VK-X100 2014 029 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Joanna Radziejewska
(22) 8261281 w.347
jradz
17 Model ciała doskonale czarnego do testowania i kalibracji kamer termograficznych (ciało TCB-4D) 2014 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
18 Automatyczne urządzenie wysokiej precyzji do wykonywania cienkich szlifów z betonu o gwarantowanej dokładności wykonywania szlifów o grubości 20 mikrometrów, model: Serial no 001.302 2014 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka
(22) 8261281 w.217
djozwiak
19 Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
20 System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
21 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
22 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
23 Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
24 Mikroprzecinarka stołowa Secotom-15 2013 -123 Centrum Usług Laboratoryjnych dr inż. Tomasz Libura
(22) 8261281 w.347
tlibura
25 Optyczny mikroskop metalograficzny MA 200 do obserwacji mikrostruktury 2013 144 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
26 Wysokotemperaturowy piec rurowy typ PRC 60/180M do spiekania ceramiki, kompozytów ceramicznych oraz ceramiczno-metalicznych w powietrzu oraz w atmosferach gazów ochronnych 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
27 Szlifierko-polerka Mecatech 334TCI15 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Kamil Bochenek
(22) 8261281 w.438
kboch
28 Praska MECAPRESS III do inkludowania próbek metalograficznych na gorąco z żywicą przewodzącą 2013 -118 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Kamil Bochenek
(22) 8261281 w.438
kboch
29 Mikroskop optyczny odwrócony z wyposażeniem do techniki TIRF (Leica AM TIRF MC) 2013 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
30 Demonstrator systemu AIA dla transportu wodnego 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417/341
gmikulow
31 System stereoskopowy do pomiaru i analizy powierzchniowych odkształceń 3D 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
32 System optyczny do pomiaru deformacji konstrukcji szybkiej kamery 2013 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
33 Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
34 Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
35 Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
36 Analizator cząstek do badania wielkości ziaren proszków ceramiczno-metalicznych w roztworach wodnych i nie -wodnych 2012 145 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
37 Mikroskop konfokalny odwrócony z komorą przeżyciową (Leica, TCS SP5 X) 2012 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
38 Aparat Real-Time PCR (Applied Biosystems, QuantStudio 12K Flex) 2012 219 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
39 Autoklaw parowy 108L (HMC, HG113) 2012 220 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
40 Szybka kamera ze zintegrowanym wzmacniaczem obrazu (Lambert, HiCAM 500) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
41 Precyzyjna pompa strzykawkowa (Cetoni, neMESYS) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
42 Mikroprzepływowy system do hodowli i badania komórek (CellASIC, ONIX) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
43 Plasma Cleaner (Diener, ZEPTO PCCE) 2012 315 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
44 Laser impulsowy z powielaniem częstotliwości oraz układem kierowania emitowanej wiązki światła (EKSPLA, NL303D) 2012 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
45 Szczypce optyczne do badań biologicznych 2012 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
46 Bioreaktor TC-3 2012 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Olga Urbanek-Świderska
(22) 8261281 w.425
ourbanek
47 Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -117 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
48 Wiskozymetr przemysłowy obrotowy Brookfield DV III Ultra (stożek – płytka); teoretyczny zakres pomiarowy 3cP – 1mln cP 2012 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
49 Zestaw pomiarowy do badań materiałów pod obciążeniem momentem skręcającym, składającym się z kątowego siłownika hydraulicznego wraz z akcesoriami oraz wspornika reakcyjnego czujnika momentu (MTS) 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417/341
gmikulow
50 Stanowisko do badań zaworów HPV 2012 432 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417/341
gmikulow
51 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu kolejowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
52 Układ pomiarowy do ważenia pojazdów szynowych w ruchu drogowym 2012 431 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
53 Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
54 System monitorowania odkształceń i temperatury typu MuST 2011 441 Zakład Technologii Inteligentnych

55 Klaster obliczeniowy GRAFEN 2011 147 Dyrekcja

56 Prasa do wstępnego zagęszczania proszków na zimno Cold Isostatic Press (CIP) z oprzyrządowaniem 2011 -119 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
57 Układ indukcyjnego ogrzewania próbek badawczych do prowadzenia testów dynamicznych i statycznych 2011 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(22) 8261281 w.405
lurban
58 Mikroskop fluorescencyjny odwrócony (Leica, DMI3000B) 2011 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
59 Urządzenie do pomiaru przepuszczalności metodą Autoclam/Permit 2011 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
(22) 8261281 w.239
mglinic
60 Komora klimatyczna do badania karbonatyzacji próbek betonowych 2011 -109c Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Michał Glinicki
(22) 8261281 w.239
mglinic
61 Wykonanie demonstratorów do generowania obciążeń impulsowych i przeprowadzenie testów polowych (impaktor laboratoryjny) 2011 Laboratorium ZTI Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Andrzej Świercz
(22) 8261281 w.103
aswiercz
62 Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
63 Komora klimatyczna typ C-20/350 2010 -119 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

64 Młynek planetarny Pulverisette 5 z dodatkowym wyposażeniem 2010 -118 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
65 Prasa wysoko-temperaturowa HP20-4560 FP34 Thermal Technology do spiekania pod ciśnieniem 2010 -119 Zakład Mechaniki Materiałów prof. dr hab. inż. Michał Basista
(22) 8261281 w.212
mbasista
66 Zintegrowany mikroskop sił atomowych (AFM), mikroskop konfokalny i spektroskop Ramana (NT-MDT, NTEGRA Spectra) 2010 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
67 Cytometr przepływowy (BD, FACSCalibur) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
68 System bio-obrazowania konfokalnego (BD, Pathway 435) 2010 220 Laboratorium Środowiskowe Materiałów Wielofunkcyjnych dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
69 Skaningowy mikroskop pola bliskiego (SNOM) wraz ze stołem optycznym, laserami, podstawowym oprzyrządowaniem optycznym i komputerowym 2010 213 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur prof. dr hab. Michał Giersig
(22) 8261281 w.410
mgiersig
70 Wielokanałowy przenośny rejestrator do obsługi stanowiska zrzutowego 2010 433 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
71 Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków Ryszard Tymkiewicz
(22) 8261281 w.172
rtym
72 Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(22) 8261281 w.238
jlitn
73 Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków inż. Mateusz Walczak
(22) 8261281 w.404
mwalczak
74 Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
75 Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
76 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
77 Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
78 Serwer ACTINA, 128GB RAM, 24 CPU 2009 319 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii

79 Zestaw ekstensometrów do pomiarów wysokotemperaturowych 2009 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
80 System przestrzennego pomiaru pól odkształceń metodą elektronicznej interferometrii plamkowej ESPI 2009 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
81 Szlifierka uniwersalna RSM500, nr fabr. 149723 2009 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
82 Nożyce gilotynowe MHSU 1000x4.0, nr 123314 2009 -122 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
83 Zintegrowane urządzenie zawierające tester nanoindentacji instrumentalnej, tester mikroindentacji instrumentalnej, mikroskop sił atomowych (AFM) z modułem pomiaru siły bocznej AFM 2009 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(22) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
84 Kamera termowizyjna z oprogramowaniem umożliwiającym zapis i analizę obrazów termowizyjnych w czasie rzeczywistym (gr.662) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
85 Zestaw umożliwiający wzbudzanie w konstrukcjach mechanicznych drgań o określonym przez użytkownika charakterze (gr. 801) 2009 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
86 System pomiarowy umożliwiający akwizycję sygnałów w czasie rzeczywistym PULSE 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
87 Urządzenie do pomiaru własności akustycznych próbek materiałów tłumiących wraz z kompatybilnym z tym urządzeniem oprogramowaniem umożliwiającym wyznaczenie współczynników przenikalności i pochłaniania (gr. 664) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
88 System holografii akustycznej (gr. 801) 2009 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr hab. inż. Tomasz Zieliński
(22) 8261281 w.241
tzielins
89 Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
90 Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
91 Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
92 Mikrometr optyczny LS-7601 2008 032 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
(22) 8261281 w.320
jwidl
93 Tokarka narzędziowa, nr fabr.3084272 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
94 Frezarka, nr fabr.1067647 2008 -114 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
95 Profilometr skaningowy T8000 2008 229 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(22) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar
96 Laser impulsowy (EKSPLA, NL202) 2008 314 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
97 Sprzęt do maszyny wytrzymałościowej MTS - 3 siłowniki hydrauliczne 5kN, zasilacz hydrauliczny, kontroler GP wraz z oprogramowaniem MTS 2008 Laboratorium Adaptroniki Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Grzegorz Mikułowski
(22) 8261281 w.417/341
gmikulow
98 System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
99 Elektronowy mikroskop transmisyjny model JEM 1011 2007 IMD Dyrekcja

100 Spektrograf ARC SP 2558 2007 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
101 Laserowy przetwornik drgań 2007 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
102 Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(22) 8261281 w.238
jlitn
103 System obróbki materiałów metodami elektroerozyjną i elektrolityczną 2006 -123 Zakład Mechaniki Materiałów

104 Kamera CCD ze wzmacniaczem obrazu wraz z kontrolerem i oprogramowaniem 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
105 Komora próżniowa z oprzyrządowaniem do stanowiska laserowego 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
106 Laser impulsowy ND:YAG wraz z zasilaczem i konsolą sterowania 2006 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
107 Laserowy ekstensometr dwuwiązkowy 2006 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(22) 8261281 w.405
lurban
108 Maszyna wytrzymałościowa o napędzie hydraulicznym 2006 217 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
109 Urządzenie do polerowania i trawienia elektrolitycznego 2006 216 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
110 System termograficzny "PHOENIX-MWIR" z wyposażeniem uzupełniającym - kamera termowizyjna 2006 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
111 Kamera monochromatyczna Phantom V 5.1 2006 411 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
112 Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
113 Mikroskop stereoskopowy SMZ800 z wyposażeniem 2004 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

114 Zestaw do komputerowej akwizycji i analizy obrazów (kamera CCD) 2004 233 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(22) 8261281 w.405
lurban
115 Maszyna wytrzymałościowa Instron 5867 2004 234 Zakład Mechaniki Materiałów Leszek Urbański
(22) 8261281 w.405
lurban
116 Szybka kamera monochromatyczna (PCO, pco.1200 hs) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
117 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
118 Mikroskop fluorescencyjny (Nikon, Eclipse E-50i) 2004 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
119 Analizator akustyczny typ 2260 i Observer wraz z kalibratorem i wyposażeniem 2004 411 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
120 Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
121 Układ z głowicą, kontroler i oprogramowanie do analizatora 2003 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
122 Kamera monochromatyczna typu "double-shuter" (PCO, SensiCam) 2003 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
123 Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
124 Zestaw akwizycji danych do stanowiska do badań dynamiki i stateczności elementów konstrukcyjnych 2002 437 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
(22) 8261281 w.355
holnicki
125 Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(22) 8261281 w.238
jlitn
126 Ultradźwiękowy defektoskop cyfrowy z wyposaż. 2002 537 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr Sławomir Mackiewicz
(22) 8261281 w.248
smackiew
127 Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
128 Maszyna wytrzymałościowa EZ50 do badań rozciągania i ściskania z wyposażeniem osprzętem do badania twardości oraz akcesoriami do badań indentacji i zginania 2001 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

129 System do analizy wiązki lasera CO2 2001 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
130 Zestaw do kalibracji siły i momentu skręcającego 2001 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
131 Kamera termowizyjna PM 675 PAL z wyposażeniem 2001 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
132 Laser dwuimpulsowy Nd:YAG (New Wave Research, SoloPIV) oraz synchronizator lasera impulsowego 2001 316 Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii dr inż. Sławomir Błoński
(22) 8261281 w.413
sblonski
133 Czterokanałowy system do pomiaru dźwięku 2001 122 Zakład Technologii Inteligentnych prof. dr hab. inż. Mirosław Meissner
(22) 8261281 w.317
mmeissn
134 Napylarka AUTO 306 2001 530 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
(22) 8261281 w.223
abalcerz
135 Serwer A26-UJC2-2GGD1E E250 Svr.2x400MHz 4x36GB 2GB+SOLZS-080B9A Y9 Solaris 8 Std. Media Kit 2000 104 Dział Sieci Komputerowej

136 Maszyna wytrzymałościowa osiowo-skrętna typ 858 2000 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
137 Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad
138 Maszyna do proszkowego polerowania 1999 -109 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

139 System impulsowego wzmac. Obrazu 1999 030 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr hab. Jacek Hoffman
(22) 8261281 w.236/235
jhoffman
140 Maszyna wytrzymałościowa 810.23 1999 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
141 System superpompy hydraulicznej 1999 518 Zakład Ultradźwięków dr inż. Zbigniew Trawiński
(22) 8261281 w.297
ztraw
142 Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. Jerzy Litniewski
(22) 8261281 w.238
jlitn
143 Analizator częstotliwości typ 3569A z wyposażeniem 1998 444 Zakład Technologii Inteligentnych dr inż. Piotr Pawłowski
(22) 8261281 w.197
ppawl
144 Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
145 Komora cieplna model 65106C-03 1997 -117 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

146 Sterownik cyfrowy TESTSTAR 1996 -107 Zakład Mechaniki Doświadczalnej prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
(22) 8261281 w.205
zkowalew
147 Generator typ 9109 AFG 1993 513 Zakład Ultradźwięków prof. dr hab. inż. Andrzej Nowicki
(22) 8261281 w.315
anowicki
148 Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Zakład Ultradźwięków dr inż. Wojciech Secomski
(22) 8261281 w.172
wsecom
149 System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Zakład Ultradźwięków dr Marcin Lewandowski
(22) 8261281 w.407
mlew
150 System ciśnieniowy 7654R z wyposaż. 1991 -117 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

151 Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535 Zakład Ultradźwięków

152 Laser Nd: YAG RSY 150 z wyposażeniem 1991 032 Zakład Mechaniki Doświadczalnej dr inż. Jacek Widłaszewski
(22) 8261281 w.320
jwidl
153 Automatyczny analizator obrazu ODT7000936 1990 345 Zakład Mechaniki Doświadczalnej

154 Zestaw pomiarowy MATEC 7700 1990 529 Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur dr inż. Andrzej Balcerzak
(22) 8261281 w.223
abalcerz
155 "AGA" Termowizja 1981 215 Zakład Mechaniki Materiałów dr inż. Michał Maj
(22) 8261281 w.177
mimaj
156 Gładkościomierz typ 5M-120 1981 -121 Zakład Mechaniki Materiałów dr hab. inż. Stanisław Kucharski
(22) 8261281 w.141/464/465/466
skuchar