Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Agata Roszkiewicz Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznych Electronics prof. dr hab. Wojciech Nasalski, IPPT PAN prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Instytut Fizyki UJ, dr hab. Krystyna Kolwas, prof. Instytutu Fizyki PAN, prof. dr hab. Jan J. Sławianowski, IPPT PAN 2012
2 Ewa Eliza Rożko Układy dynamiczne na przestrzeniach jednorodnych i ich zastosowanie w mechanice kontinuum prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Kazimierz Piechór, prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak, Politechnika Częstochowska 2007
3 Barbara Gołubowska Ciało afinicznie sztywne w zakrzywionych przestrzeniach i rozmaitościach o stałej krzywiźnie Mechanics prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Ryszard Mrugała, dr hab. Andrzej J. Turski 2006
4 Vasyl Kovalchuk Nonlinear Models of Collective and Internal Degrees of Freedom in Mechanics and Field Theory prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Vsevolod Vladimirov, prof. Zbigniew Peradzyński 2006
5 Agnieszka Martens Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami. Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Piotr Kielanowski, prof. Zbigniew Peradzyński 2006
6 Ewa Ołdak Efekty masy cząsteczkowej w modelowaniu procesów formowania włókien ze stopionego polimeru doc. dr hab. Leszek Jarecki dr hab. Zbigniew Lewandowski, prof. Andrzej Ziabicki 2006