Kierownik:
prof. dr hab. Michał Giersig
tel.: +48 22 826 12 81 w. 410
pokój: 420
e-mail: mgiersig
z-ca Kierownika:
dr hab. inż. Zdzisław Nowak
tel.: +48 22 826 12 81 w. 454
pokój: 117
e-mail: znowak
Sekretariat:
Monika Węglowska
tel.: 826 98 41 +48 22 826 12 81 w. 219
pokój: 524
e-mail: mweglow
Zakład składa się z dwóch pracowni:
Mechaniki Analitycznej i Teorii Pola (p.o. kierownika dr. hab. Wasyl Kowalczuk)
Fizyki Polimerów (p.o. kierownika prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski)
i dwóch zespołów badawczych
Nanofotoniki (prof. dr hab. Wojciech Nasalski)
Akustoelektroniki (dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. instytutu)