PATENT OFFICE OF THE REPUBLIC OF POLAND - SEARCH
Filing Number/Date
Publication of Application
Inventor/s
Type and Title of Intellectual Property
Designated State, Entitled Subject/s (Applicant/s)
Number of Protection Right (Grant Number)
Date of Grant
pdf
122911
2009-07-02
BUP 01/11
2011-01-03
Zdunek A., Pytka J., Ranachowski Z.
wzór użytkowy
Urządzenie do pomiaru kruchości i tekstury owoców i warzyw, zwłaszcza jabłek
PL, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN
67917
WUP 07/15
2015-07-31108078
1998-04-30
BUP 23/99
1999-11-08
Łapiński Z., Belowski A., Tefelski G., Oniszk P., Ranachowski Z., Jędrzejewski A., Ryll-Nardzewski J.
wzór użytkowy
Urządzenie do pomiaru wilgotności powietrza
PL, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Zielonka
59595
WUP 03/03
2003-03-31