• Biblioteka Mechaniki Stosowanej
  (Library of Applied Mechanics);
 • Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków
  (Library of Acoustics and Ultrasound);
 • Studia z Zakresu Inżynierii
  (Studies in Engineering);
 • Współczesne Trendy w Mechanice Materiałów
  (Trends in Mechanics of Materials).

IFTR Reports

Contact:

Bogna Matuszewska-Munk

IPPT PAN, Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw


e-mail: bmunk@ippt.pan.pl
phone: +48-22 826 60 22