• Biblioteka Mechaniki Stosowanej
  (Library of Applied Mechanics);
 • Biblioteka Akustyki i Ultradźwięków
  (Library of Acoustics and Ultrasound);
 • Studia z Zakresu Inżynierii(W latach 1971 – 2010)
  (Studies in Engineering);
 • Współczesne Trendy w Mechanice Materiałów
  (Trends in Mechanics of Materials).
 • Mechanika Techniczna (Pod auspicjami Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk)
 • Biblioteka Refleksji Naukowej

Nowości wydawnicze IPPT PAN

Kontakt:
mgr Bogna Matuszewska-Munk
e-mail: bmunk
tel.: +48-228266022