Attention: Monographs not analysed
Sort by: authors, journals, year

Postema M., Как выступают с докладами по физике в Западной Европе и странах бывшего Советского Союза,
СОВЕТСКИЙ ФИЗИК, 117, 1, 44-49, 2016
Pogrebnjak A.D., Bratushka S.N., Malikov L.V., Levintant-Zayonts N., Erdybaeva N.K., Plotnikov S.V., Gritsenko B.P., Wlijanije wysokich doz ionow N+, N++ Ni+, Mo++ W+ na fizikomechaniczeskije swojstwa TiNi,
ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, 79, 5, 65-72, 2009
Żurek Z.H., Kukla D., Jasiński T., Wykorzystanie mostka rlc do oceny postępu pełzania wysokotemperaturowego stali P91,
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 113, 1, 215-219, 2017
Żurek Z.H., Dobmann G., Rockstroh B., Kukla D., Diagnostyka eksploatacyjna stali w energetyce,
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 109, 1, 169-176, 2016
Moćko W., Wojciechowski A., Staniak P., Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w transporcie,
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 95, 2, 99-105, 2012
Moćko W., Szymańska M., Wojciechowski A., Opracowanie i kalibracja modelu matematycznego akumulatorów trakcyjnych przeznaczonych do samochodu elektrycznego,
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 99, 2, 25-30, 2013
Moćko W., Ornowski M., Szymańska M., Badanie zużycia energii przez samochód elektryczny w czasie testów drogowych,
ZESZYTY PROBLEMOWE - MASZYNY ELEKTRYCZNE, 99, 2, 31-35, 2013
Kaźmierczak K., Rochala Z., Wojtowicz K., Metoda generowania dynamiki lotu statku powietrznego zastosowana w symulatorze kabiny samolotu pasażerskiego,
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. MECHANIKA, XXX, 85 (4/13), 445-453, 2013
Kossecka E., Kośny J., Dynamic thermal performance of the frame wall with PCM-enhanced thermal insulation,
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 57, 4, 309-316, 2010
Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Mikrostruktura i wytrzymałość zapraw z cementów wieloskładnikowych zawierających popiół lotny wapienny,
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 59 (3/12/III), 283, 205-212, 2012
Chmielewski T., Brandt A., Normy ISO/TC98 i Normy EN - Podobieństwa i Różnice,
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, SERIA: BUDOWNICTWO I INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, 58(3/11/I), 276, 5-20, 2011
Mróz K.P., Mróz Z., Doliński K., Kryterium energetyczne wzrostu krzywoliniowej trajektorii szczeliny,
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, 343, 116-119, 2011
Konowrocki R., Wybrane zagadnienia falowe w kole ogumionym,
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW / POLITECHNIKA WARSZAWSKA, 2, 65, 71-80, 2007
Ranachowski Z., Pawełek A., Jasieński Z., Piątkowski A., Kúdela Jr S., Lewandowski M., Mazuruk P., Durability and wear of engine parts – new methods of testing of alloys and composites,
ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, 35, 107, 125-131, 2013
Ranachowski Z., Pawełek A., Drzymała P., Bonarski J., Lewandowski M., Ozgowicz W., Light alloys for application as engine parts – comparison of properties of three materials,
ZESZYTY NAUKOWE / AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE, 39, 111, 128-132, 2014

Page 1 of 418