Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Faraj Rami Development of self-adaptive systems for mitigation of response under dynamic excitation Mechanical engineering prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Igor Maciejewski, , prof. dr hab. Przemysław Perlikowski, 2020
2 Rafał Wiszowaty Projektowanie i badanie adaptacyjnych pneumatycznych absorberów energii uderzenia Mechanics prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN, Gdańsk, , prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek, PW 2016
3 Grzegorz Knor Identyfikacja, modelowanie i sterowanie polami temperatury w konstrukcjach betonowych Mechanics prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Krzysztof Dems, Politechnika Łódzka, , prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin, Politechnika Łódzka 2015
4 Grzegorz Suwała Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji Mechanics dr hab. inż. Łukasz Jankowski dr hab. inż. Krzysztof Mendrok, AGH w Krakowie, , dr hab. inż. Magdalena Rucka, Politechnika Gdańska 2015
5 Łukasz Nowak Adaptive Feedback Control System for Reduction of Vibroacoustic Emission Electronics dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska, , dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH 2014
6 Arkadiusz Mróz Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych Mechanics dr hab. inż. Janusz Grzędziński, IPPT PAN prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN, , dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN 2013
7 Agnieszka Pręgowska Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętnie Mechanics dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, , prof. dr hab. inż. Roman Bogacz 2013
8 Cezary Graczykowski Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorption Mechanics prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Janusz Piechna, prof. PW, , dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN 2012
9 Dominik Pisarski Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuum Mechanics prof. dr hab. inż. Czesław Bajer prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, , dr hab. inż. Andrzej Myśliński 2012
10 Marek Kokot Damage identification in electrical network for structural health monitoring Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Adam Borkowski, , prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl 2011
11 Piotr Pawłowski Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tadeusz Uhl, , dr hab. Tomasz Szolc 2011
12 Krzysztof Dariusz Sekuła Real-time dynamic load identification Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, prof. PW, , prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski 2011
13 Bartłomiej Dyniewicz Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeń Mechanics dr hab. Czesław Bajer dr hab. Jan Ligęza, , prof. Paweł Śniady 2009
14 Stefan Jan Kotowski Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych Computer science prof. Witold Kosiński prof. Robert Schaefer, , dr hab. Janusz Szczepański 2009
15 Marcin Wikło Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tomasz Łodygowski, , prof. Włodzimierz Sosnowski 2009
16 Piotr Gut Optymalizacja metody nakładania obrazów binarnych, mało wrażliwej na błędy w danych Computer science prof. Witold Kosiński prof. Mariusz Nieniewski, , dr hab. Artur Przelaskowski 2008
17 Ireneusz Hallmann Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów Computer science prof. Adam Borkowski dr hab. Andrzej Kasiński, , prof. Mariusz Nieniewski 2008
18 Grzegorz Mieczysław Mikułowski Adaptive impact absorbers based on magnetorheological fluids Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Bogdan Sapiński, , dr hab. Tomasz Szolc 2008
19 Andrzej Świercz Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstości Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Czesław Bajer, , prof. Wiesław Ostachowicz 2008
20 Robert Konowrocki Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych Construction and machines utilization dr hab. Czesław Bajer prof. Andrzej Chudzikiewicz, , dr hab. Tomasz Szolc 2007
21 Anita Magdalena Orłowska Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych-modelowanie, identyfikacja, sterowanie prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Wiesław Ostachowicz, , prof. Włodzimierz Sosnowski 2007
22 Anna Paszyńska Projektowanie wspomagane komputerowo a problemy zbieżności algorytmów genetycznych Computer science dr hab. Ewa Grabska prof. Witold Kosiński, , prof. Robert Schaefer 2007
23 Dorota Cendrowska Konstrukcja klasyfikatora obiektów z wykorzystaniem algorytmu badania rozdzielności liniowej dwóch zbiorów Computer science prof. dr hab. Witold Kosiński dr hab. Krzysztof Diks, , dr hab. Zbigniew Kotulski 2006
24 Michał Gnatowski Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych prof. dr hab. Adam Borkowski dr hab. Krzysztof Cetnarowicz, , dr hab. Włodzimierz Sosnowski 2006
25 Piotr Traczykowski Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji kryształów półprzewodnikowych doc. dr hab. Paweł Dłużewski prof. Stanisław Krukowski, , dr hab. Włodzimierz Sosnowski 2006
26 Bartłomiej Dominik Błachowski Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami prof. dr hab. Witold Gutkowski , 2005
27 Paweł Maria Hołobut Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym prof. dr hab. Witold Gutkowski , 2005