Habilitations:

No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Tomasz Kowalczyk 2020-03-03 Badania nad otrzymywaniem mikro- i nanowłókien metodą elektroprzędzenia oraz ich biologicznymi i medycznymi zastosowaniami Biochemistry prof. Elżbieta Pamuła, AGH, prof. Zbigniew Paszenda, PŚ, prof. Andrzej Nowak, PG
2 Paweł Łukasz Sajkiewicz 2005-06-24 Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów Material engineering Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Doc. dr hab. Leszek Jarecki, Prof. dr hab. Andrzej Włochowicz