Ph.D. Theses:

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers Year
1 Lisowski Paweł Synthesis, characterization and photocatalytic properties of composite materials: TiO2/carbon materials derived from biomass dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero 2022
2 Karol Golasiński Analysis of thermomechanical couplings in Gum Metal under selected loadings Mechanical engineering dr hab. Elżbieta Pieczyska dr hab. inż. Tomasz Goryczka, prof. dr hab. Jerzy Kaleta, 2020
3 Justyna Chrzanowska-Giżyńska Cienkie warstwy z borków wolframu osadzane impulsem laserowym i metodą rozpylania magnetronowego – wpływ parametrów procesu na osadzane warstwy Material engineering prof. dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. inż. Łukasz Major, dr hab. inż. Tomasz Czujko, 2018
4 Mariusz Dąbrowski Wpływ dodatku popiołów lotnych wapiennych na mikrostrukturę i mrozoodporność kompozytów o matrycach cementowych Material engineering prof. dr hab. inż. Michał Glinicki, dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka (promotor pomocniczy) dr hab. inż. Marek Gawlicki, prof. nadzw. ICiMB, prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny, Politechnika Śląska, 2017
5 Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Roman Bogacz, dr hab. Jerzy Wojewoda 2009
6 Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Jan Holnicki - Szulc, prof. Zbigniew Wesołowski 2009
7 Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu na podkładach ze stopu tytanu dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. Tadeusz Pisarczyk, dr hab. Zbigniew Walenta 2008
8 Tomasz Piotr Mościcki Badanie właściwości fizycznych obłoku plazmowego powstającego przy spawaniu laserowym stali Mechanics dr hab. Zygmunt Szymański prof. Andrzej Kolasa, prof. Zbigniew Peradzyński 2007
9 Daria Justyna Jóźwiak-Niedźwiedzka Przeciwdziałanie niszczeniu powierzchni betonowych spowodowanemu cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem prof. dr hab. Andrzej M. Brandt 2005