Kierownik:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
tel.: +48 22 826 98 00, +48 22 826 12 81 w. 205
pokój: 036
e-mail: zkowalew
Sekretariat:
Agnieszka Sokalska
tel.: +48 22826 98 34; +48 22 826 12 81 w. 255
pokój: 133
e-mail: agnieszka.sokalska
W skład zakładu wchodzi pięć pracowni:
Wytrzymałości Materiałów (prof. dr hab. Zbigniew L. Kowalewski)
Termomechaniki Stosowanej (dr. hab. inż. Elżbieta Pieczyska, prof. instytutu)
Technologicznych Zastosowań Laserów (p.o. dr hab. inż. Tomasz Mościcki)
Pól Odkształceń (prof. dr hab. Michał A. Glinicki)
Badań Nieniszczących (dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. instytutu)
oraz laboratorium
Badań Materiałów i Konstrukcji (mgr inż. Tomasz Libura)

Zakład jest częścią Centrum Doskonałości Systemów Ciśnieniowych nominowanego przez Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i uzyskał nominację Komisję Unii Europejskiej na Centrum Doskonałości Laserowego Przetwarzania i Zaawansowanych Badań Materiałów „LAPROMAT”.