Honoured after 2005

No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Łukasz Nowak Adaptive Feedback Control System for Reduction of Vibroacoustic Emission Electronics dr hab. inż. Mirosław Meissner, prof. IPPT PAN prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki, Politechnika Wrocławska, dr hab. inż. Jerzy Wiciak, prof. AGH
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Teresa Frąś Modélisation de la surface d'écoulement des matériaux incluant l'anisotropie initiale et l'effet différentiel des contraintes, approche expérimentale et numérique Mechanics prof. M. Alexis Rusinek (Ecole Nationale d'Ingenieurs de Metz), prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski (IPPT PAN) prof. Nadia Bahlouli (ICube, Université de Strasbourg), prof. Patricia Verleysen (DMSE, Université de Gand)
2 Ziemowit Klimonda Obrazowanie parametryczne tłumienia fali ultradźwiękowej w tkance miękkiej Electronics dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PAN dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. AMW, dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński, prof. PW
3 Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej Material engineering dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT prof. dr hab. Leszek Jarecki, dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska
4 Arkadiusz Mróz Adaptacyjna absorpcja obciążeń od ekstremalnych podmuchów wiatru w turbinach wiatrowych Mechanics dr hab. inż. Janusz Grzędziński, IPPT PAN prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, IMP PAN, dr hab. inż. Tomasz Szolc, prof. IPPT PAN
5 Hanna Piotrzkowska-Wróblewska Wyznaczanie parametrów skóry ludzkiej in vivo za pomocą ultradźwięków wysokiej częstotliwości Electronics dr hab. Jerzy Litniewski, prof. IPPT PAN prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, PG, dr hab. inż. Tadeusz Gudra, prof. PWr
6 Agnieszka Pręgowska Półaktywne sterowanie układami mechanicznymi drgającymi skrętnie Mechanics dr hab. Tomasz Szolc, prof. IPPT prof. dr hab. inż. Jerzy Bajkowski, prof. dr hab. inż. Roman Bogacz
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Andrzej Chmielowiec Wydajne metody generowania bezpiecznych parametrów algorytmów klucza publicznego Computer science dr hab. Janusz Szczepański, prof. IPPT prof. dr hab. Jerzy A. Gawinecki (WAT), prof. dr hab. Zbigniew Kotulski (PW)
2 Cezary Graczykowski Inflatable Structures for Adaptive Impact Absorption Mechanics prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Janusz Piechna, prof. PW, dr hab. Jerzy Rojek, prof. IPPT PAN
3 Katarzyna Kazimierska-Drobny Symulacja procesów chemo-mechanicznych w porowatych żelach i identyfikacja parametrów modelu Mechanics dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego dr hab. inż. Michał Basista, prof. IPPT, prof. dr hab. inż. Stefan Jan Kowalski, Politechnika Poznańska
4 Anna Myłyk Dynamika układów wielocząstkowych opadających grawitacyjnie w lepkim płynie Mechanics dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, prof. IPPT PAN dr hab. Piotr Szymczak, Uniwersytet Warszawski, dr hab. Zbigniew Walenta, IPPT PAN
5 Dominik Pisarski Semi-Active Control System for Trajectory Optimization of a Moving Load on an Elastic Continuum Mechanics prof. dr hab. inż. Czesław Bajer prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, dr hab. inż. Andrzej Myśliński
6 Agata Roszkiewicz Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznych Electronics prof. dr hab. Wojciech Nasalski, IPPT PAN prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Instytut Fizyki UJ, dr hab. Krystyna Kolwas, prof. Instytutu Fizyki PAN, prof. dr hab. Jan J. Sławianowski, IPPT PAN
7 Paweł Safinowski Ultradźwiękowa diagnostyka degradacji mechanicznej i strukturalnej betonu Electronics dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, prof. dr hab. inż. Bogdan Piwakowski, Ecole Centrale de Lille, Francja dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT, prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
8 Andrzej Salamończyk Generowanie modeli widokowych wielościanów monotonnych do identyfikacji wizualnej Computer science dr hab. Wojciech S. Mokrzycki, prof. UWM dr hab. Przemysław Kiciak, prof. UW, prof. dr hab. Konrad Wojciechowski (Politechnika Śląska)
9 Mikołaj Wypych Układ rozpoznający struktury intonacyjne w sygnale mowy Computer science prof. dr hab. Wiktor Jassem dr hab. Grażyna Demenko, prof. UAM, dr hab. Krzysztof Marasek, PJWSTK
10 Olga Wysocka-Fotek Szacownie wielkości i położenia defektów podpowierzchniowych za pomocą impulsowej termografii podczerwieni Material engineering prof. dr hab. Wiera Oliferuk prof. dr hab. inż. Antoni Nowakowski, prof. dr hab. inż. Piotr Furmański
11 Bartosz Zieliński Techniki wykrywania wybranych objawów chorób reumatycznych na podstawie zdjęć rentgenowskich rąk Computer science dr hab. inż. Marek Skomorowski, prof. UJ dr hab. inż. Leszek Chmielewski, prof. SGGW, prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, prof. IPPT PAN
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Łukasz Apiecionek Metoda oceny jakości transmisji głosowej w telefonii VoIP Computer science prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś dr hab. inż. Przemysław Dymarski, dr hab. Krzysztof Marasek
2 Marcin Kędzierski Zastosowanie metody multipolowej do analizy oddziaływań hydrodynamicznych w cylindrycznym mikrokanale Mechanics dr hab. Eligiusz Wajnryb dr hab. Anna Kucaba-Pietal, dr hab. Piotr Szymczak
3 Marek Kokot Damage identification in electrical network for structural health monitoring Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. dr hab. Adam Borkowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Uhl
4 Neonila Levintant-Zayonts Wpływ implantacji jonowej na własności materiałów z pamiecią kształtu typu NiTi Construction and machines utilization dr hab. inż. Stanisław Kucharski prof. dr hab. inż. Lech Dietrich, dr hab. Jerzy Żuk
5 Andrzej Mizera Methods for Construction and Analysis of Computational Models in Systems Biology. Applications to the Modelling of the Heat Shock Response and the Self-Assembly of Intermediate Filaments Computer science prof. Ion Petre, Åbo Akademi University, Turku, Finland; dr hab. Barbara Gambin, prof. IPPT PAN prof. Erik de Vink, Technische Universiteit Eindhoven, The Netherlands; prof. Corrado Priami, University of Trento, Italy, dr hab. Jacek Miękisz, prof. UW, dr hab. Jacek Waniewski, prof. IBIB PAN
6 Piotr Pawłowski Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych: identyfikacja udaru, sterowanie absorberów, dyssypacja energii Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tadeusz Uhl, dr hab. Tomasz Szolc
7 Krzysztof Dariusz Sekuła Real-time dynamic load identification Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, prof. PW, prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Tomasz Bednarek Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgających z uwzględnieniem zmęczenia materiału Computer science prof. Włodzimierz Sosnowski prof. Janusz Badur, dr hab. Piotr Kowalczyk
2 Sławomir Paweł Błoński Analiza przepływu turbulentnego w mikrokanale Mechanics prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Piotr Doerffer, dr hab. Zbigniew Walenta
3 Krzysztof Dekajło Analiza stabilności przepływów termicznych w pochyłej geometrii Mechanics prof. Tomasz A. Kowalewski prof. Szymon Malinowski, dr hab. Zbigniew Walenta
4 Bartłomiej Dyniewicz Dynamiczne właściwości układu hybrydowego poddanego ruchomym źródłom zaburzeń Mechanics dr hab. Czesław Bajer dr hab. Jan Ligęza, prof. Paweł Śniady
5 Grzegorz Garbacz Przetwarzanie danych doświadczalnych z uwzględnieniem ich chaotycznego charakteru Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Roman Bogacz, dr hab. Jerzy Wojewoda
6 Stefan Jan Kotowski Analiza algorytmów genetycznych jako układów dynamicznych Computer science prof. Witold Kosiński prof. Robert Schaefer, dr hab. Janusz Szczepański
7 Jakub Lengiewicz Analiza wrażliwości dla zagadnień kontaktowych z tarciem Mechanics dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Krzysztof Dems, dr hab. Piotr Kowalczyk
8 Marcin Lewandowski Ultrasonografia kodowana - transmisja i kompresja w czasie rzeczywistym Electronics prof. Andrzej Nowicki dr hab. Krzysztof Marasek, prof. Tadeusz Pałko
9 Krzysztof Piotr Mróz Propagacja szczeliny zmęczeniowej w bimateriale: model matematyczny i rozwiązanie numeryczne Mechanics dr hab. Krzysztof Doliński prof. Zenon Mróz, prof. Andrzej Seweryn
10 Bartosz Nowak Modelowanie dynamiki układu kość-implant. Badania numeryczne i eksperymentalne Mechanics dr hab. Mariusz Kaczmarek prof. Tomasz Łodygowski, dr hab. Jerzy Rojek
11 Przemysław Sadowski Modelowanie przepływu ciepła przez powierzchnię kontaktu ciał chropowatych w procesach przeróbki plastycznej Mechanics dr hab. Stanisław Stupkiewicz prof. Piotr Furmański, dr hab. Stanisław Kucharski
12 Witold Węglewski Modelowanie zniszczenia betonu wywołanego korozją siarczanową Mechanics dr hab. Michał Basista dr hab. Dariusz Gawin, dr hab. Jerzy Pamin
13 Jacek Widłaszewski Modelowanie i badania doświadczalne termo-plastycznych deformacji aktuatora dwumostkowego Construction and machines utilization prof. Lech Dietrich prof. Jan Holnicki - Szulc, prof. Zbigniew Wesołowski
14 Marcin Wikło Projektowanie ustrojów adaptacyjnych poddawanych obciążeniom udarowym Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Tomasz Łodygowski, prof. Włodzimierz Sosnowski
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Marcin Bator Automatyczna detekcja zmian nowotworowych w obrazach mammograficznych z wykorzystaniem dopasowania wzorców i wybranych narzędzi sztucznej inteligencji Computer science prof. Mariusz Nieniewski prof. Witold Kosiński, prof. Juliusz Kulikowski
2 Piotr Gut Optymalizacja metody nakładania obrazów binarnych, mało wrażliwej na błędy w danych Computer science prof. Witold Kosiński prof. Mariusz Nieniewski, dr hab. Artur Przelaskowski
3 Ireneusz Hallmann Lokalizacja robota mobilnego względem automatycznie wybieranych obiektów Computer science prof. Adam Borkowski dr hab. Andrzej Kasiński, prof. Mariusz Nieniewski
4 Marcin Jedyński Wpływ gazu otaczającego na osadzanie impulsem laserowym hydroksyapatytu na podkładach ze stopu tytanu dr hab. Zygmunt Szymański dr hab. Tadeusz Pisarczyk, dr hab. Zbigniew Walenta
5 Piotr Michał Korczyk Drobnoskalowa turbulencja w procesie mieszania chmury z otoczeniem - model laboratoryjny Mechanics prof. Tomasz Kowalewski prof. Stanisław Drobniak, dr hab. Zbigniew Walenta
6 Piotr Kotlarz Sieci neuronowe we wspomaganiu rozwiązywania problemów kryptologii Computer science prof. Zbigniew Kotulski prof. Witold Kosiński, dr hab. Franciszek Seredyński
7 Grzegorz Mieczysław Mikułowski Adaptive impact absorbers based on magnetorheological fluids Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Bogdan Sapiński, dr hab. Tomasz Szolc
8 Przemysław Panasz Nieliniowe modele powłok z 6 stopniami swobody bazujące na dwustopniowych aproksymacjach Building dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski, dr hab. Marek Stanuszek
9 Piotr Franciszek Sadłowski Parametryzacje rotacji i algorytmy rozwiązywania równań dynamiki z rotacyjnymi stopniami swobody dr hab. Krzysztof Wiśniewski prof. Jacek Chróścielewski, dr hab. Czesław Bajer
10 Andrzej Świercz Identyfikacja defektów w konstrukcjach prętowych na podstawie metody dystorsji wirtualnych w domenie częstości Construction and machines utilization prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc dr hab. Czesław Bajer, prof. Wiesław Ostachowicz
11 Agnieszka Małgorzata Słowicka Badanie metodą dynamiki molekularnej powstawania wybranych nanostruktur w emulsjach Mechanics dr hab. Zbigniew Walenta dr hab. Anna Kucaba-Piętal, dr hab. Eligiusz Wajnryb
12 Krzysztof Tyburek Klasyfikacja instrumentów strunowych w multimedialnych bazach danych ze szczególnym uwzględnieniem artykulacji pizzicato prof. dr hab. Witold Kosiński prof. Bożena Kostek, dr hab. Ryszard Gubrynowicz
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Krzysztof Paweł Kolanek Analiza i optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji za pomocą adaptacyjnych metod symulacyjnych prof. Stefan Jendo dr hab. Krzysztof Doliński, prof. Paweł Śniady
2 Robert Konowrocki Oddziaływanie koła z drogą z uwzględnieniem poślizgów bocznych Construction and machines utilization dr hab. Czesław Bajer prof. Andrzej Chudzikiewicz, dr hab. Tomasz Szolc
3 Eleonora Kruglenko Analiza funkcjonałów niewypukłych charakteryzujących mikromagnetyki Mechanics dr hab. Kazimierz Piechór prof. Dominik Rogula, dr hab. Piotr Rybka
4 Michał Maj Wpływ kierunku wstępnego odkształcenia na proces magazynowania energii w polikryształach Material engineering dr hab. Wiera Oliferuk dr hab. inż. Marek Szczerba, AGH Kraków, dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
5 Tomasz Piotr Mościcki Badanie właściwości fizycznych obłoku plazmowego powstającego przy spawaniu laserowym stali Mechanics dr hab. Zygmunt Szymański prof. Andrzej Kolasa, prof. Zbigniew Peradzyński
6 Anita Magdalena Orłowska Delaminacja wiotkich ustrojów sprężystych-modelowanie, identyfikacja, sterowanie prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc prof. Wiesław Ostachowicz, prof. Włodzimierz Sosnowski
7 Anna Paszyńska Projektowanie wspomagane komputerowo a problemy zbieżności algorytmów genetycznych Computer science dr hab. Ewa Grabska prof. Witold Kosiński, prof. Robert Schaefer
8 Ewa Eliza Rożko Układy dynamiczne na przestrzeniach jednorodnych i ich zastosowanie w mechanice kontinuum prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Kazimierz Piechór, prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak, Politechnika Częstochowska
9 Małgorzata Zdanowicz Analiza matematyczna równań modelujących plazmę w silniku jonowym Mechanics prof. Zbigniew Peradzyński prof. Andrzej Palczewski, dr hab. Kazimierz Piechór
No. Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor Reviewers
1 Dorota Cendrowska Konstrukcja klasyfikatora obiektów z wykorzystaniem algorytmu badania rozdzielności liniowej dwóch zbiorów Computer science prof. dr hab. Witold Kosiński dr hab. Krzysztof Diks, dr hab. Zbigniew Kotulski
2 Michał Gnatowski Wykorzystanie systemów wieloagentowych we współdziałaniu robotów mobilnych prof. dr hab. Adam Borkowski dr hab. Krzysztof Cetnarowicz, dr hab. Włodzimierz Sosnowski
3 Barbara Gołubowska Ciało afinicznie sztywne w zakrzywionych przestrzeniach i rozmaitościach o stałej krzywiźnie Mechanics prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Ryszard Mrugała, dr hab. Andrzej J. Turski
4 Grzegorz Jurczak Anizotropia sprężysta kryształów. Analiza i modelowanie numeryczne metodą elementów skończonych. Mechanics dr hab. Paweł Dłużewski prof. Tomasz Łodygowski, dr hab. Ryszard B. Pęcherski
5 Vasyl Kovalchuk Nonlinear Models of Collective and Internal Degrees of Freedom in Mechanics and Field Theory prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Vsevolod Vladimirov, prof. Zbigniew Peradzyński
6 Agnieszka Martens Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami. Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Piotr Kielanowski, prof. Zbigniew Peradzyński
7 Ewa Ołdak Efekty masy cząsteczkowej w modelowaniu procesów formowania włókien ze stopionego polimeru doc. dr hab. Leszek Jarecki dr hab. Zbigniew Lewandowski, prof. Andrzej Ziabicki
8 Piotr Traczykowski Wykorzystanie statyki molekularnej do modelowania procesów deformacji kryształów półprzewodnikowych doc. dr hab. Paweł Dłużewski prof. Stanisław Krukowski, dr hab. Włodzimierz Sosnowski

Doctoral dissertations defended in the years 1955 - 2005

Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
2005 Marek Zieliński Właściwości i struktura betonów z dodatkiem popiołów lotnych ze spalania węgla w kotłach fluidalnych Budownictwo dr hab. inż. Glinicki Michał A.
2005 Marek Ustymowicz Automatyczna detekcja i klasyfikacja skupisk mikrozwapnień w cyfrowych obrazach mammograficznych Informatyka prof. dr hab. Mariusz Nieniewski
2005 Janusz Szuba Graphs and Graph Transformations in Design in Engineering Informatyka prof. dr hab. Adam Borkowski i prof. dr Andy Schuerr
2005 Piotr Prokopowicz Algorytmizacja działań na liczbach rozmytych i jej zastosowania Informatyka prof. dr hab. Witold Kosiński
2005 Nagib Ghaleb Nasher Modelling, Diagnostics and Control of Water Networks using Virtual Distortion Method Budownictwo prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2005 Artur Marczewski Optymalizacja procesów tłoczenia blach oparta na symulacji numerycznej i ścisłych metodach analizy wrażliwości Budownictwo doc. dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2005 Agnieszka Litorowicz Identyfikacja mezostruktury rys i ich związki z przepuszczalnością betonu Budownictwo dr hab. inż. Glinicki Michał A.
2005 Kamil Kulesza Secret sharing schemes for graphs (Schematy podziału sekretu dla grafów) Informatyka doc. dr hab. Zbigniew A. Kotulski
2005 Daria Justyna Jóźwiak-Niedźwiedzka Przeciwdziałanie niszczeniu powierzchni betonowych spowodowanemu cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem Budownictwo prof. dr hab. Andrzej M. Brandt
2005 Paweł Maria Hołobut Optymalne sterowanie w pozycjonowaniu wieloczłonowych urządzeń z napędem hydraulicznym Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. Witold Gutkowski
2005 Bartłomiej Dominik Błachowski Optymalne sterowanie drganiami masztów z odciągami Budownictwo prof. dr hab. Witold Gutkowski
2005 Anna Krystyna Blim Wpływ temperatury na strukturę i dynamikę formowania włókien poliestrowych Mechanika doc. dr hab. Leszek Jarecki
2004 Tomasz G. Zieliński Metoda impulsowych dystorsji wirtualnych z zastosowaniem do modelowania i identyfikacji defektów w konstrukcjach budownictwo prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2004 Dariusz P. Załocha Identyfikacja struktury betonu metodą komputerowej analizy obrazu budownictwo prof. dr hab. Janusz Kasperkiewicz
2004 Yuriy Tasinkevych Numerical efficiency of interdigital transducer charge spatial spectrum evaluation methods informatyka prof. dr hab. Eugeniusz Danicki
2004 Maciej M. Stańczyk Zagadnienia termiczne w biomechanice ortopedycznej mechanika prof. dr hab. Józef J. Telega
2004 Michał Pakuła Identyfikacja struktury kości gąbczastej metodą ultradźwiękową mechanika prof. dr hab. Józef Kubik
2004 Jarosław J. Knabel Analiza niezawodności konstrukcji sprężysto-plastycznych przy użyciu powierzchni odpowiedzi budownictwo prof. dr hab. Michał Kleiber
2003 Izabela K. Marczewska Wieloetapowa optymalizacja topologii, kształtu i parametrów przekrojowych złożonych konstrukcji zginanych budownictwo doc. dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2003 Grzegorz Maciejewski Zastosowanie metody elementów skończonych do wyznaczania rozkładów naprężeń residualnych w heterostrukturach mechanika doc. dr hab. Paweł Dłużewski
2003 Paweł E. Flont Aktywne sterowanie kształtu kolejowego torowiska mostowego budownictwo prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2003 Simon J. Childs A Simulation of the Motion of a Rigid Body in a Fluid with a Free Surface mechanika dr hab. Jacek Rońda
2003 Marcin Z. Białas Modelowanie rozwoju uszkodzeń w warstwach kontaktowych materiałów mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
2003 Serge Barral Numerical studies of Hall Thrusters based on fluid equations for plasma mechanika prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
2002 Barbara S. Strug Zastosowanie algorytmów ewolucyjnych i transformacji grafowych w projektowaniu graficznym wspomaganym komputerowo informatyka dr hab. Ewa Grabska
2002 Jarosław Latalski Tolerancje wykonania w optymalnym projektowaniu konstrukcji mechanika prof. dr hab. Witold Gutkowski
2002 Piotr Gołąbek Efektywność algorytmów adaptacji warstwowych sieci neuronowych informatyka prof. drab. Witold Kosiński
2001 Dariusz Wiącek Monitorowanie, ocena i przewidywanie rozwoju zniszczeń w budynkach historycznych budownictwo prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2001 Bogusław P. Ryczek Drgania samowzbudne układów dyskretnych wzbudzane tarciem suchym; teoria i weryfikacja doświadczalna budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. Roman Bogacz
2001 Przemysław Ranachowski Wykorzystanie metody emisji akustycznej do badania dynamiki przemian polimorficznych związków nieorganicznych elektronika i inżynieria materiałowa prof. Ignacy Malecki
2001 Katarzyna Kowalczyk Ewolucja anizotropii plastycznej silnie deformowanych metali mechanika prof. dr hab. Wiktor L. Gambin
2001 Lech S. Knap Aktywne rozpraszanie energii zderzeń w ustrojach adaptacyjnych budowa i eksploatacja prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
2001 Jacek J. Hoffman Oddziaływanie wiązki lasera CO2 z kanałem parowym w procesie spawania metali mechanika doc. Zygmunt Szymański
2001 Sławomira Bytner Zasady wariacyjne i homogenizacja niejednorodnych ośrodków magnetosprężystych i magnetotermosprężystych mechanika prof. dr hab. Józef Telega
2001 Jacek Banaszak Stany naprężeń w materiałach suszonych z uwzględnieniem właściwości reologicznych inżynieria materiałowa prof. Stefan J. Kowalski
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
2000 Zbigniew F. Trawiński Badanie elastyczności i wejściowej impedancji w układzie naczyniowym człowieka na podstawie pomiarów ultradźwiękowych elektronika doc. Tadeusz Pawłowski
2000 Rafał Stocki Optymalizacja niezawodnościowa konstrukcji prętowych w zakresie dużych przemieszczeń - teoria i program komputerowy budownictwo prof. dr hab. Michał Kleiber
2000 Graeme J. Oliver A mathematically consistent fully coupled thermo-mechano-metallurgical model of welding mechanika dr hab. Jacek Rońda
2000 Teresa Lenkowska-Czerwińska Dystorsje strukturalne i odkształcenia sieci krystalicznej w wysokotemperaturowym przejściu do stanu nadprzewodzącego mechanika prof. Dominki Rogula
1999 Dorota Wójcicka-Migasiuk Analiza termiczna pracy instalacji słonecznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej budownictwo prof. dr hab. Andrzej Chochowski
1999 Ryszard Lech Wnuk Modelowanie i analiza procesów akumulacji ciepła z przemianą fazową złoża budownictwo prof. dr hab. Wojciech Dzieniszewski
1999 Alicja Sinta-Olcha Analiza stanów termicznych płaskiego kolektora słonecznego metodą Exodus budownictwo prof. dr hab. Andrzej Chochowski
1999 Krzysztof Pogan Analiza emisji akustycznej w procesie destrukcji betonów poddanych obróbce termicznej inżynieria materiałowa dr hab. Zbigniew Ranachowski
1999 Paweł Kieś Adaptacyjny dobór metody krzyżowania w binarnym algorytmie genetycznym informatyka prof. dr hab. Witold Kosiński
1999 Grażyna Hliniak Operacje i transformacje grafowe w projektowaniu graficznym informatyka prof. dr hab. Ewa Grabska
1999 Artur Władysław Dubrawski Neural networks for self-localization of mobile robots Automatyka i robotyka prof. dr hab. Adam Borkowski
1999 Aldona Barbara Drabik Mikromechanika zniszczenia materiałów niesprężystych Mechanika prof. dr hab. Piotr Perzyna
1999 Marian Bień Existence of global weak solutions for a class of problems in mathematical physics Mechanika doc. dr hab. Józef Lewandowski
1998 Grzegorz Starzyński Naturalna warstwa wierzchnia metali - opis fizyczny i model fenomenologiczny Inżynieria materiałowa doc. dr hab. Wiktor Gambin
1998 Elżbieta A. Pieczyska Wpływ umocnienia cyklicznego materiału na efekt termosprężysty stali austenitycznej Mechanika prof. dr hab. Piotr Perzyna
1998 Nawaz M. Mahomed Computational modelling of injection mould filling with a new treatment of free surfaces Mechanika prof. dr hab. Michał Kleiber
1998 Tomasz Lipniacki Wirowa warstwa przyścienna w dynamice nadciekłego helu. Turbulencja kwantowa Mechanika prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
1998 Krzysztof Kycia Przetworniki kompozytowe do zastosowań w ultradźwiękowej diagnostyce medycznej Elektronika prof. dr hab. Andrzej Nowicki
1998 Katarzyna M. Korbel Analiza wpływu struktury wewnętrznej kryształu na zjawiska lokalizacji deformacji plastycznych Mechanika prof. dr hab. Piotr Perzyna
1998 Przemysław D. Kołakowski Analiza wrażliwości i optymalne projektowanie konstrukcji kratowych metodą dystorsji wirtualnych Budownictwo doc. dr hab. Jan Holnicki-Szulc
1998 Jarosław L. Bojarski Relaksacja warunków brzegowych i istnienie rozwiązań dla powłok idealnie-plastycznych Mechanika doc. dr hab. Józef J. Telega
1998 Marek E. Adamski Ultradźwiękowa metoda pomiaru naprężeń własnych w materiale z teksturą Elektronika doc. dr hab. Józef Lewandowski
1997 Zygmunt J. Zawistowski Zastosowanie teorii grup do równań różniczkowo-całkowych fizyki plazmy Mechanika doc. dr hab. Andrzej Turski
1997 Jerzy Trębicki Stochastyczna analiza układów drgających o zimnej strukturze Mechanika prof. dr hab. Kazimierz Sobczyk
1997 Paweł Torecki Opływ tępych brył naddźwiękowym strumieniem rozbieżnym gazu rozrzedzonego Mechanika doc. dr hab. Zbigniew Walenta
1997 Eligiusz W. Postek Numeryczna analiza wrażliwości na parametry projektowe dużych nieliniowych układów konstrukcyjnych Budownictwa prof. dr hab. Michał Kleiber
1997 Grzegorz Jezierski Emisja akustyczna w spoinach rurociągów pary świeżej wykonanych ze stali 13HMF podczas ich obróbki cieplnej Inżynieria materiałowa dr hab. Jerzy Skubis
1997 Krzysztof Jassem Elektroniczny słownik dwujęzyczny w automatycznym tłumaczeniu tekstu Informatyka prof. dr hab. Michał Kleiber
1997 Jerzy M. Brzezicki Wpływ kształtu ziaren kruszywa na właściwości mechaniczne betonu Budownictwo prof. dr hab. Janusz Kasperkiewicz
1997 Andrzej J. Balcerzak Badania kompleksów inkluzyjnych jonów organicznych z alfa i beta cyklodekstryną metodami spektroskopii ultradźwiękowej Inżynieria Materiałowa doc. dr hab. Adam Juszkiewicz
1996 Andrzej G. Ziółkowski Zagadnienia pseudosprężystości materiałów z pamięcią kształtu Mechanika prof. dr hab. Bogdan Raniecki
1996 Stanisław Stupkiewicz Modelowanie poślizgów i rozwoju uszkodzeń w strefie kontaktu ciał sprężysto-plastycznych Mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
1996 Barbara J. Siemiątkowska Rastrowa reprezentacja otoczenia w sterowaniu ruchomym robotem Automatyka i robotyka prof. dr hab. Adam Borkowski
1996 Jarosław M. Piekarski Wrażliwość i projektowanie optymalne nieliniowych układów sprężystych Mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
1996 Jan A. Maciejewski Analiza stanów pokrytycznych w procesach urabiania gruntów Mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
1996 Piotr C. Godlewski Uogólnione nieliniowości typu Borna-Infelda w mechanice i teorii pola Mechanika prof. dr hab. Jan J. Sławianowski
1996 Abdel Fattah Mohamed Mohamed El-Zebidy Nonstationary Heat Conduction Problems in Micro-Periodic Layered Media Mechanika doc. dr hab. Zbigniew F. Baczyński
1996 Dorota Bzowska Wpływ losowych zmian pogody na procesy wymiany ciepła w budynkach Budownictwo prof. dr hab. Elżbieta Kossecka
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1995 Adam J. Wrzoskowicz Analiza efektywności niejawnych modeli Markowa w rzeczywistych systemach automatycznego rozpoznawania mowy polskiej Elektronika dr hab. Czesław Basztura
1995 Martyna M. Weigl Sieci neuronowe i rozmyte systemy wnioskujące w problemach aproksymacji Informatyka prof. dr hab. Witold Kosiński
1995 Grzegorz M. Socha Zmiany anizotropii plastycznej metali w czasie Mechanika prof. dr hab. Lech Dietrich
1995 Janusz W. Racz Elementy sztucznej inteligencji w systemach nawigacyjnych autonomicznych mobilnych robotów Automatyka i robotyka prof. dr hab. Adam Borkowski
1995 Hanna I. Jędrzejuk Optymalizacja wielokryterialna wykorzystania źródeł ciepła w urządzeniach ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej Budownictwo prof. dr hab. Wojciech Marks
1995 Dariusz W. Burak Propagacja solitonów przestrzennych generowanych wiązkami Gaussa w nieliniowym ośrodku Kerra Elektronika doc. dr hab. Wojciech Nasalski
1995 Dariusz Bogucki Propagacja i generacja fal płytowych w płytach piezoelektrycznych z periodycznie zaburzonym brzegiem Elektronika prof. dr hab. Eugeniusz Danicki
1994 Dionizy Stanisław Szyba Modelowe urabianie gruntów spoistych narzędziami maszyn do robót ziemnych - wytyczne do sterowania osprzętem Automatyka i robotyka doc. dr hab. Wiesław Trąmpczyński
1994 Hanna E. Makaruk Grupowe i pseudogrupowe modele czasoprzestrzeni Mechanika prof. dr hab. Jan J. Slawianowski
1994 Adam Kuriański Detekcja i śledzenie ruchu przy użyciu czasowo-przestrzennego modelowania obrazów za pomocą pól losowych Automatyka i robotyka doc. dr hab. Mariusz Nieniewski
1994 Krzysztof L. Janicki Zjawisko bifurkacji subharmonicznych, ucieczki i przejścia do chaosu, w nieliniowym oscylatorze - metody perturbacyjne a eksperyment numeryczny Mechanika prof. dr hab. Wanda Szemplińska-Stupnicka
1994 Krystyna Drogoń Wpływ rozwiązań technicznych spektrometru na jego właściwości pomiarowe Elektronika prof. dr Wincenty Pajewski
1994 Krzysztof Banaś Symulacje z kontrolowaną entropią przepływów idealnych gazów ściśliwych przy użyciu metody elementów skończonych Mechanika dr hab. Leszek Demkowicz
1993 Aleksander Starakiewicz Funkcjonowanie przegród kolektorowo-akumulacyjnych w polskich warunkach klimatycznych Budownictwo prof. dr hab. Elżbieta Kossecka
1993 Piotr Rodzik Deformacja plastyczna metali przy zmiennych obciążeniach Mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
1993 Jarosław T. Putresza Optymalizacja konstrukcji z uwzględnieniem jej niezawodności Budownictwo prof. dr hab. Stefan Jendo
1993 Robert M. Owczarek Metody teorii pola w opisie cieczy kwantowych Mechanika prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
1993 Mohsen Ahmed Mousa Analiza dużych przemieszczeń i wyboczeń płyt Mindlina z dowolnie zlokalizowanymi belkami wzmacniającymi Budownictwo prof. dr hab. Michał Kleiber
1993 Jacek Kurzyna Numeryczne modelowanie plazmy podtrzymywanej promieniowaniem laserowym i porównanie z eksperymentem Mechanika prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński
1993 Zofia M. Kowalska Metoda modelowania układów dynamicznych na podstawie pomiarów charakterystyk częstotliwościowych zastosowana do układu napędowego magnetofonu kasetowego Budowa i eksploatacja maszyn doc. dr hab. Bogusław Radziszewski
1993 Maciej R. Kowalczyk Analiza stanów pokrytycznych w układach sprężystych i niesprężystych Mechanika prof. dr hab. Zenon Mróz
1993 Dorota A. Chwieduk Analiza funkcjonowania i wydajności cieplnej mono- i biwalentnych systemów ogrzewczych z pompą ciepła wykorzystujących odnawialne gruntowe i słoneczne źródła ciepła Budownictwo prof. dr hab. Wojciech Dzieniszewski
1993 Marek Brzozowski Analiza numeryczna deformacji niesprężystych w zagadnieniu kontaktu tocznego Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. Roman Bogacz
1993 Hosain Mohamed Hosain Bondok Efekty zmian geometrii w analizie sprężysto-plastycznych stalowych konstrukcji przestrzennych Budownictwo doc. dr hab. Marek Janas
1993 Mariusz Adamski Zagadnienia optymalizacji wielokryterialnej budynków energooszczędnych Budownictwo prof. dr hab. Wojciech Marks
1992 Tadeusz Winkler-Drews Istnienie i regularność rozwiązań równań opisujących przepływ płynu lepkiego nieściśliwego ze zmienną gęstością Mechanika doc. dr hab. Wojciech Zajączkowski
1992 Andrzej Seweryn Zagadnienia mechaniki kruchego pękania elementów konstrukcyjnych z karbami trójkątnymi Mechanika prof. dr hab. Jan Piwaik
1992 Jerzy Rojek Numeryczna analiza nieliniowych zagadnień mechaniki konstrukcji złożonych z części odkształcalnych i sztywnych: zastosowanie do analizy kabin ciągników Mechanika prof. dr hab. Michał Kleiber
1992 Sławomir M. Pycko Zmienne obciążenia i wymuszenia kinematyczne w teorii przystosowania Mechanika doc. dr hab. Marek Janas
1992 Grzegorz R. Pusz Sterowanie ruchem obiektów w kompleksie operacji Automatyka i robotyka prof. dr Zdzisław Bubnicki
1992 Anna H. Nowińska Model dyskretny do symulacji komputerowej uderzenia sztywno-lepkoplastycznego walca o przegrodę Mechanika doc. dr hab. Witold Kosiński
1992 Krzysztof Marasek Wyznaczanie częstotliwości średniej i maksymalnej w analizie widmowej dopplerowskich sygnałów akustycznych Elektronika doc. dr hab. Andrzej Nowicki
1992 Dariusz J. Madej Komputerowa analiza rysunków technicznych na potrzeby systemów komputerowego wspomagania projektowania Informatyka prof. dr hab. Michał Kieiber
1992 Tadeusz Lis Komputerowa metoda analizy efektywności termorenowacji budynku w aspekcie ochrony energii Budownictwo doc. dr hab. Janusz Cofała
1992 Leopold Kruszka Określenie pola temperatury i deformacji w procesie dynamicznego ściskania długich próbek aluminiowych w zakresie skończonych odkształceń lepkoplastycznych Mechanika prof. dr hab. Wojciech K. Nowacki
1992 Piotr Marian Kowalczyk Numeryczna analiza rozkładu naprężeń w miąższu płucnym z uwzględnieniem oddziaływań między szkieletem tkankowym a przepływającym powietrzem Mechanika prof. dr hab. Michał Kleiber
1992 Romuald Kiryk Mikromechaniczny model lepkoplastycznych materiałów polikrystalicznych Mechanika doc. dr hab. Henryk Petryk
1992 Tomasz F. Jabłoński Iteracyjna metoda dekompozycji spektralnej w analizie dielektrycznych struktur prowadzących Elektronika prof. dr hab. Eugeniusz Danicki
1992 Szymon Imiełowski Stateczność układów dyskretno-ciągłych poddanych obciążeniom niekonserwatywnym Automatyka i robotyka prof. dr hab. Roman Bogacz
1991 Janusz Józef Sikora Drgania w strefie kontaktu ciał z tarciem suchym w ujęciu dyskretnym Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. Roman Bogacz
1991 Elżbieta Pankiewicz Uproszczone metody numerycznej analizy tarcz w zakresie sprężystym i plastycznym Mechanika prof. dr hab. Adam Borkowski
1991 Aleksandra M. Niespodziana Wpływ lokalnej utraty sztywności na stateczność układów dyssypatywnych poddanych obciążeniom cyrkulacyjnym Budowa i eksploatacja maszyn prof. dr hab. Roman Bogacz
1991 Sławomir Mackiewicz Teoria i technika pomiarów współczynnika tłumienia fal ultradźwiękowych z uwzględnieniem zjawiska dyfrakcji Inżynieria materiałowa doc. dr hab. Julian Deputat
1991 Jan Kośny Teoretyczna i doświadczalna analiza efektywności przegród kolektorowo-akumulacyjnych Budownictwo doc. dr hab. Elżbieta Kossecka
1991 Michał A. Glinicki Wpływ prędkości obciążenia na wytrzymałość i odkształcalność kompozytów z matrycą cementową Mechanika prof. dr hab. Andrzej M. Brandt
1991 Stefan Paweł Gadaj Badanie zmian energii zmagazynowanej w metalach w wyniku poddawania ich powierzchniowym zabiegom technologicznym Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Jan Kaczmarek
1991 Piotr Domagała Automatycznie segmentalne rozpoznawanie wyrazów polskich Automatyka i robotyka prof. dr Wiktor Jassem
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1990 Janusz Wójcik Nieliniowe fale obwiedniowe w plazmie Własowa-Maxwella Mechanika doc. dr hab. Andrzej J. Turski
1990 Franciszek Józef Witos Analiza procesów niszczenia materiałów górniczych poprzez pomiary parametrów emisji akustycznej Inżynieria materiałowa doc. dr hab. Zygmunt Kleszczewski
1990 Ewa K. Turska–Kłębek O lokalnym uplastycznieniu otoczenia wierzchołka szczeliny w antypłaskim stanie odkształcenia Mechanika prof. dr Marek Sokołowski
1990 Ryszard Szczebiot Analiza wzmocnienia stopu aluminium odkształconego plastyczne w warunkach złożonego stanu naprężenia Mechanika prof. dr hab. Józef Miastkowski
1990 Aleksander M. Simon Analiza nieliniowego transportu masy w membranach Mechanika doc. dr hab. Zbigniew J. Grzywna
1990 Andrzej M. Sienkiewicz Akustyczny rezonans paramagnetyczny - konstrukcja aparatury -zastosowanie do badań kryształów (Al203 C5 3+) Elektronika prof. dr Karolina Leibler
1990 Janusz S. Potrzebowski Procesy odspajania i wywlekania stalowych włókien z matrycy cementowej Mechanika prof. dr hab. Andrzej Brandt
1990 Grzegorz M. Musielak Własności wibroizolacyjne i tłumiące materiałów porowatych wypełnionych cieczy Inżynieria materiałowa doc. dr hab. Stefan J. Kowalski
1990 Robert K. Mołdach Analiza stateczności nieliniowych powłok sprężystych przy prawie izometrycznych postaciach wyboczenia Mechanika prof. dr hab. Henryk Frąckiewicz
1990 Mirosław W. Meissner Generacja dźwięku o dyskretnej częstotliwości przy opływie wnęki głębokiej przez strumień gazu Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Zbigniew Wesołowski
1990 Jerzy Litniewski Sygnał z mikroskopu akustycznego przy pracy poza ogniskiem i jego zastosowanie do interpretacji obrazów biologicznych Inżynieria materiałowa prof. dr Leszek Filipczyński
1990 Jerzy Królikowski Akustyczne modele kontaktu ciał stałych Inżynieria materiałowa prof. dr Szymon Pilecki
1990 Bogdan A. Kaźmierczak Warstwa przejściowa i asymptotyka rozwiązań nieliniowych cząstkowych równań różniczkowych typu reakcji-dyfuzji. Zastosowanie w fizyce plazmy. Mechanika doc. dr hab. Zbigniew Peradzyński
1990 Mariusz Kaczmarek Analiza sprzężeń mechanicznych w ośrodku porowatym wypełnionym płynem z uwzględnieniem struktury wewnętrznej szkieletu Mechanika doc. dr hab. Józef Kubik
1990 Sławomir Dorosiewicz O niektórych zagadnieniach teorii układów dynamicznych na rozmaitościach skończenie wymiarowych Mechanika prof. dr hab. Jan J. Sławianowski
1990 Mieczysław Cieszko Propagacja zaburzeń o skończonej amplitudzie w płynie wypełniającym porowaty ośrodek Mechanika doc. dr hab. Józef Kubik
1990 Jerzy Bodzenta Dyfrakcja światła laserowego na impulsach akustycznych w obszarze Bragga Elektronika doc. dr hab. Zygmunt Kleszczewski
1990 Jacek R. Ambroziak Implementacja i zastosowanie wybranej architektury systemu wnioskującego Informatyka prof. dr hab. Michał Kleiber
1989 Paweł Łukasz Sajkiewicz Zmiany rozkładu orientacji krystalitów polietylenu w procesie topienia pod naprężeniem Inżynieria materiałowa prof. dr Andrzej Ziabicki
1989 Mariusz Pyrz Optymalizacja dyskretna konstrukcji prętowych przy uwzględnieniu warunków utraty stateczności Mechanika prof. dr Witold Gutkowski
1989 Sławomir Nowakowski Stateczność pewnych układów ciągłych w ruchu względnym Mechanika doc. dr hab. Roman Bogacz
1989 Zbigniew Jan Mottl Wieloczęstotliwościowa defektoskopia prądowo-wirowa oparta na widmowej analizie odpowiedzi na pobudzenia impulsowe Elektronika doc. dr hab. Eugeniusz Danicki
1989 Andrzej J. Jarzębowski Modele konstytutywne dla materiałów rozdrobnionych i ich zastosowanie Mechanika prof. dr Zenon Mróz
1989 Ryszard Janczur Teoretyczne i modelowe badanie pola akustycznego wywołanego źródłem punktowym w obecności powierzchni odbijających i ekranu Mechanika prof. dr Zbigniew Wesołowski
1989 Piotr Gutkiewicz Analiza, konstrukcja i zastosowanie modułowego zestawu do badania materiałów metodami nieniszczącymi Inżynieria materiałowa prof. dr Zdzisław Pawłowski
1989 Dariusz Gafka Akustyczne fale powierzchniowe w wieloperiodycznym układzie elektrod Elektronika doc. dr hab. Eugeniusz Danicki
1988 Wiktor Włodzimierz Więźlak Zastosowanie uproszczonego opisu artykulacyjnego sygnału mowy do rozpoznawania ograniczonego zbioru izolowanych wyrazów Elektronika prof. dr Janusz Kacprowski
1988 Jacek M. Szelążek Metoda przemieszczania głowicy ultradźwiękowej w pomiarach nieciągłości materiałów Mechanika prof. dr Zbigniew Wesołowski
1988 Gilberto Arcadio Gonzalez Suarez Ultrasonic investigation of aqueous succrose solutions Inżynieria materiałowa prof. dr Jerzy Ranachowski
1988 Krzysztof Arnold Sikorski Zastosowanie programowania stochastycznego w teorii niezawodności konstrukcji Mechanika konstrukcji prof. dr Adam Borkowski
1988 Jan Siedlaczek Emisja akustyczna wybranych metali i stopów w procesie deformacji plastycznej i propagacji pęknięcia zmęczeniowego Inżynieria materiałowa prof. dr hab. Szymon Pilecki
1988 Andrzej Polijaniuk Wpływ wybranych parametrów układu ogniskującego na zdolność rozdzielczą skaningowego mikroskopu akustycznego Mechanika prof. dr Wincenty Pajewski
1988 Michał Piwnik Uwzględnienie wzmocnienia w rozwiązaniach plastyczności w płaskim stanie odkształcenia Mechanika ośrodków ciągłych doc. dr hab. Lech Dietrich
1988 Zdzisław Nowak Zagadnienie lokalizacji deformacji lepkoplastycznych w tarczy kołowej wszechstronnie rozciąganej Mechanika ośrodków ciągłych prof. dr Piotr Perzyna
1988 Paweł Nawrocki Inicjacja tąpań górotworu jako zagadnienie utraty stateczności Mechanika prof. dr Zenon Mróz
1988 Zbigniew Kowalewski Wpływ wtórnej anizotropii plastycznej na pełzanie metali w złożonym stanie naprężenia Mechanika doc. dr hab. Lech Dietrich
1988 Włodzimierz Domański Dopuszczalne niejednorodne warunki brzegowe dla liniowych symetrycznych układów parabolicznych Mechanika ciała stałego prof. dr Jerzy Kurlandzki
1988 Noelio Bernardo Florcz Diaz Ocena rozmiarów wad materiałowych metodą ultradźwiękową Mechanika prof. dr Zdzisław Pawłowski
1988 Piotr Roman Breitkopf Elementy sztucznej inteligencji w numerycznej analizie konstrukcji Mechanika prof. dr Michał Kleiber
1987 Andrzej Siemaszko Analiza stateczności procesu przystosowywania się płaskich konstrukcji prętowych Mechanika konstrukcji inżynierskich prof. dr Jan A. König
1987 Ewa Małyszko Problem oddziaływania fal w hydrodynamice i magnetohydrodynamice Mechanika płynów doc. dr hab. Zbigniew Peradzyński
1987 Tomasz Krzyżyński Zagadnienia stateczności układów hybrydowych z falą bieżącą Mechanika techniczna ciała stałego doc. dr hab. Roman Bogacz
1987 Piotr Kazimierczyk Identyfikacja parametryczna układów dynamicznych opisywanych stochastycznymi dyfuzyjnymi procesami Markowa Mechanika stochastyczna prof. dr Kazimierz Sobczyk
1987 Roman Bukowski Dyfrakcja światła laserowego o dużym natężeniu na objętościowej fali akustycznej w ciałach stałych Mechanika – optoakustyka doc. dr hab. Zygmunt Kleszczewski
1986 Tomasz Szolc Modelowanie układów korbowych spalinowych silników tłokowych z wykorzystaniem skrętnych fal sprężystych Mechanika – Dynamika układów mechanicznych doc. dr hab. Władysław Nadolski
1986 Ryszard Sarna Kryteria i rozwiązania geometrycznej zmienności powłok siatkowych Mechanika budowli i wytrzymałość materiałów prof. dr henryk Frąckiewicz
1986 Jerzy Podgórski Stany krytyczne w ciałach z tarciem wewnętrznym Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Bogdan Raniecki
1986 Vo Duy-Dan Badanie własności ceramiki piezoelektrycznej w zakresie dużych odkształceń mechanicznych Fizyka – Fizyka ciała stałego prof. Wincenty Pajewski
1986 Grażyna Demenko Formalizacja matematyczna oraz rozpoznawanie automatyczne i percepcyjne elementów ograniczonego zbioru przebiegów częstotliwości podstawowej w mowie polskiej Fizyka – Akustyka mowy prof. dr Wiktor Jassem
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1985 Krzysztof Wiśniewski Analiza numeryczna statycznej stateczności powłoki cylindrycznej obciążonej wiatrem Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr henryk Frąckiewicz
1985 Marek Tarczyński Eksperymentalne badania fal uderzeniowych w mieszaninach gazów szlachetnych o dużym stosunku mas Mechanika płynów - Akustyka Fizyka prof. dr Władysław Fiszdon
1985 Janusz Szczepański Równanie Liouville#a w nieskończenie wymiarowej ośrodkowej przestrzeni Hilberta Mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Henryk Zorski
1985 Tadeusz Sawicki Analiza rusztów sprężysto-plastycznych przy obciążeniach zmiennych Mechanika budowli prof. dr Jan A. König
1985 Tomasz Sadowski Zginanie płyt uszkadzających się anizotropowo Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Jan A. König
1985 Jerzy Motylewski Akustyczna diagnostyka kontrolna maszyn udarowych Mechanika stos. - Wibroakustyka prof. dr Janusz Kacprowski
1985 Marek Klisiński Degradacja i odkształcenia plastyczne betonu Mechanika budowli prof. dr Zenon Mróz
1985 Jerzy Kałat Numeryczna identyfikacja pewnej klasy układów dynamicznych ciągłych metodą funkcji Walsha doktor nauk technicznych Brak danych
1985 Lech K. Jakubowski Badanie promieniowania rentgenowskiego plazmy wytwarzanej w wyładowaniach cylindrycznych z magnetyczną izolacją elektronów Fizyka atomowa i jądrowa doc. dr hab. Jarek Sadowski
1985 Ahmed El Korbi Struktura toroidalnego płaszcza magnetycznego i jej rola w dynamice kompresji plazmy Mechanika techniczna cieczy i gazów doc. dr hab. Marek Sadowski
1985 Paweł Dłużewski Zastosowanie teorii poślizgów do opisu procesów deformacji niesprężystych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Piotr Perzyna
1985 Michał Basista Równania konstytutywne i ocena nośności granicznej ośrodków ze wstępną anizotropią struktury Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Wojciech K. Nowacki
1984 Maciej Waniewski Wpływ kierunku i wartości wstępnej deformacji plastycznej na pełzanie metalu Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Lech Dietrich
1984 Nguyen-Huu Viem Izotermiczne i adiabatyczne fale przyspieszenia w ośrodku sprężysto-plastycznym w zakresie dużych deformacji Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Wojciech K. Nowacki
1984 Le Ba Son Dyfrakcja fali Bleustein#a-Gulajewa na odbijającej strukturze rowkowej Fizyka - Akustyka prof. Wincenty Pajewski
1984 Czesław Puzyna Wpływ własności akustycznych środowiska na orientację przestrzenną Akustyka prof. dr Ignacy Malecki
1984 Aleksander Pilarski Ocena wytrzymałości adhezyjnej połączeń warstwowych za pomocą metod ultradźwiękowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wesołowski
1984 Sławomir Piekarski Zastosowanie metody stanów koherentnych w akustyce kwantowej Fizyka – akustyka kwantowa prof. dr Ignacy Malecki
1984 Maciej Piechocki Ultradźwiękowe metody dopplerowskie pomiaru z zaburzonych przepływów krwi Elektrotechnika - Elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1984 Awram Sabetaj Lewi Ocena parametrów pęknięć powierzchniowych metodą dyfrakcji fal ultradźwiękowych Fizyka – Akustyka doc. dr hab. Szymon Pilecki
1984 Wiesław Larecki Fale akustyczne w nieliniowym ciele sprężystym wywołane oscylacyjnym przemieszczeniem brzegu Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Ignacy Malecki
1984 Zbigniew Kotulski Funkcjonały charakterystyczne stochastycznych procesów falowych Mechanika - Metody stochastyczne prof. dr Kazimierz Sobczyk
1984 Tadeusz Klecha Fale powierzchniowe w niejednorodnej izotropowej półprzestrzeni sprężystej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Józef Ignaczak
1984 Paweł Kiełczyński Odbicie i przejście fali Bleusteina-Gulajewa przez krawędź przestrzeni ograniczonej dwiema płaszczyznami Akustyka – Akustyka – elektronika prof. Wincenty Pajewski
1984 Zdzisław Jakubczyk Badania propagacji sprężystych fal powierzchniowych w wybranych układach warstwowych Fizyka- Akustyka prof. dr Aleksander Opilski
1984 Krzysztof Gajewski Wybrane zagadnienia stabilności ruchu układów mechanicznych z uderzeniami Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Bogusław Radziszewski
1984 Zbigniew Czechowski Propagacja dźwięku w gazach monoatomowych i w binarnych mieszaninach gazów monoatomowych w szerokim zakresie częstotliwości Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Władysław Fiszdon
1984 Roman Babut Analiza doświadczalna i teoretyczna nośności zginanych elementów betonowych uzbrojonych krótkimi włóknami stalowymi Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Andrzej Brandt
1983 Kazimierz Wanat Weryfikacja modelu cieczy w postaci sztywnych kul pomiarami akustycznymi Fizyka – Fizyka techniczna doc. dr hab. Ryszard Płowiec
1983 Teresa Sobol Analiza wpływu sprzężenia zwrotnego w procesie generacji tonów krawędziowych Akustyka prof. dr Ignacy Malecki
1983 Henryk Skrocki Pamięć materiału przy obciążeniach wymuszających obrót powierzchni plastyczności Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Józef Miastkowski
1983 Jerzy Mazurek Niektóre aspekty analizy widmowej impulsów ultradźwiękowych w zastosowaniu do badania makrodefektów struktury i wytrzymałości niejednorodnych ciał stałych Fizyka - Akustyka doc. dr hab. Szymon Pilecki
1983 Michał Marczak Dynamika przemian fazowych pierwszego rodzaju na przykładzie zjawiska namarzania Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Witold Gutkowski
1983 Wojciech Łoziński Elastooptyczna metoda badania nieciągłości pól przemieszczeń Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Andrzej M. Brandt
1983 Janusz Koziński Badanie procesu ultradźwiękowego zgrzewania poliwęglanu na podstawie analizy emisji cieplnej Fizyka - Akustyka prof. dr Jerzy Ranachowski
1983 Andrzej Klimasek Zastosowanie metody rezonansowej do wyznaczania stałych sprężystych ciał anizotropowych o symetrii ortotropowej Fizyka – Fizyka ciała stałego prof. dr Aleksander Opilski
1983 Matylda Jakubowska Wzór Kirchhoffa dla ciała termosprężystego Mechanika teoretyczna - Termosprężystość prof. dr Józef Ignaczak
1983 Kurt Frischmuth Zagadnienia modelowania konstytutywnego i stabilności ciał dyssypatywnych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Piotr Perzyna
1982 Andrzej Zacharski Nieliniowa analiza statyczna powłok dowolnego kształtu metodą elementów skończonych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Michał Kleiber
1982 Włodzimierz Sosnowski Statyczna analiza płaskich sprężysto-plastycznych ram dwuteowych z uwzględnieniem możliwości lokalnego wyboczenia środników Mechanika – Mechanika techniczna ciał doc. dr hab. Michał Kleiber
1982 Jan Z. Malinowski Wybrane problemy mechaniki ściskania krótkich próbek walcowych przy obciążeniu sprężystą falą wzdłużną Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Janusz Klepaczko
1982 Tomasz Lekszycki Optymalne projektowanie układów lepko-sprężystych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1982 Tomasz Kowalewski Badania eksperymentalne laminarnego przepływu zawiesin w kanale Mechanika – Mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1982 Ewa Kotarbińska Analiza skuteczności działania ekranu przeciwdźwiękowego w pomieszczeniu quasi-płaskim Fizyka - Akustyka prof. dr Stefan Czarnecki
1982 Sławomir Kosiński Fale silnej nieciągłości w wybranych nieliniowych materiałach sprężystych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wesołowski
1982 Anna Jaroszewska Analiza dwóch metod pomiaru prędkości propagacji sprężystych fal poprzecznych w otoczeniu otworu wiertniczego Fizyka - Akustyka prof. dr Wacław Kotłoński
1982 Maciej Domaszewski Programowanie liniowe i uogólnione macierze odwrotne w analizie sprężysto-plastycznych ram Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. doc. dr hab. Adam Borkowski
1981 Adam J. Wasilewski Badanie warstw wierzchnich ciała stałego przy pomocy fali Rayleigh#a Fizyka - Akustyka prof. Zbigniew Pajewski
1981 Vu-Van-The Dolne oszacowanie przemieszczeń silnie dynamicznie odkształcanych konstrukcji plastycznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. A. Sawczuk
1981 Marian Urbańczyk Rezonator akustycznej fali powierzchniowej typu Rayleigh#a. Analiza numeryczna i technologia wykonania. Fizyka - Akustyka prof. Aleksander Opilski
1981 Zdzisław Śloderbach Kryteria rozdwojenia stanów równowagi w uogólnionej termoplastyczności Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Bogdan Raniecki
1981 Roman Rułka Metoda oceny własności i stanu materiałów ferromagnetycznych oparta na wykorzystaniu zjawiska Barkhausena Fizyka - Fizyka techniczna prof. dr Zdzisław Pawłowski
1981 Marek Rudnicki Dyskretny model ośrodka z mikrostrukturą Matematyka –zastosowania matematyki prof. dr hab. Jan J. Sławianowski
1981 Feliks Rejmund Związek emisji akustycznej z ruchem dyslokacji w kryształach Fizyka – Akustyka doc. dr hab. Szymon Pilecki
1981 Andrzej Rakoczy Metoda określania polityki odnowy złożonego obiektu technicznego Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jerzy Wicher
1981 Tadeusz Pustelny Opracowanie akustycznej metody wyznaczania parametrów stanów powierzchniowych w półprzewodnikach Fizyka – Akustyka prof. Aleksander Opilski
1981 Adam Lutoborski Całkowanie numeryczne w liniowej analizie powłok metodą elementów skończonych Matematyka – zastosowania matematyki doc. dr hab. Michał Kleiber
1981 Michał Kość Wpływ deformacji molekularnej na termodynamikę krystalizacji sieci polimerowych Fizyka – Fizyka polimerów prof. dr Andrzej Ziabicki
1981 Tran-Duong Hien Nieliniowa dynamika ciał i powłok osiowosymetrycznych poddanych dowolnym obciążeniom Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. doc. dr hab. Michał Kleiber
1981 Zdzisław Gosiewski Aktywne regulowanie poziomu drgań maszyn wirnikowych o sztywnych wirnikach ze zmiennym niewyrównoważeniem Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Agnieszka Muszyńska
1981 Stanisław Filipkowski Wpływ szczeliny zawiasowej na niestacjonarne siły aerodynamiczne i flatter cienkiego profilu w przepływie nieściśliwym Mechanika - Mechanika techniczna cieczy i gazów doc. dr hab. Miron Nowak
1981 Piotr Dunaj Analiza dynamiczna podkładu kolejowego na sprężystym podłożu przy obciążeniu siłami harmonicznymi Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Roman Kowalczyk
1981 Włodzimierz Abramowicz Mechanika zgniatania cienkościennych konstrukcji powłokowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. T. Wierzbicki
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1980 Krzysztof Żuchowski Fluktuacje elektrodynamiczne i reakcja ośrodka przewodzącego na zaburzenie zewnętrzne Elektrotechnika – Elektrotechnika teoretyczna i ogólna doc. dr hab. Jan Sławianowski
1980 Marek Zellma O pewnym modelu systemu identyfikacji układów dynamicznych Pojazdy wodne prof. dr Robert Staniszewski
1980 Ryszard Targowski Własności statyczne siatkowych dźwigarów cięgnowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr henryk Frąckiewicz
1980 Daniel Szeląg Optymalizacja konstrukcji sprężystych przy zmiennych warunkach podparcia Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1980 Maciej Sowiński Analiza pól elektromagnetycznych w zakończeniach i złączach falowodów prostokątnych metodą równań całkowych Elektrotechnika – Elektrotechnika teoretyczna i ogólna doc. dr hab. Stanisław Przeździecki
1980 Marek Skłodowski Zmodyfikowana metoda holograficznego pomiaru sumy naprężeń głównych w modelach elastooptycznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Andrzej Drescher
1980 Michał Saran Analiza ram sprężysto-plastycznych w zakresie małych i dużych przemieszczeń Budownictwo - Mechanika konstrukcji doc. dr hab. Adam Borkowski
1980 Jerzy Rudowski Dwuczęstościowe cykle graniczne w samowzbudzanych układach drgających Mechanika teoretyczna - Teoria maszyn i mechanizmów prof. dr Wanda Szemplińska-Stupnicka
1980 Jacek Rońda Rozwiązania dynamicznych zagadnień początkowo-brzegowych w teorii lepkoplastyczności Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Piotr Perzyna
1980 Wojciech Potkański Obciążenia aerodynamiczne odkształcalnego dwupłata w przepływie potencjalnym Mec hanika -Mechanika techniczna cieczy i gazów doc. dr hab. Miron Nowak
1980 Jerzy Metelski Próba wyjaśnienia zjawiska odkształceń wstępnych na podstawie teorii dyslokacji dla ośrodka ciągłego Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Marek Żórawski
1980 Tamara Maruk Dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej za pomocą przetworników pierścieniowych Elektrotechnika - Elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1980 Marek Malatyński Badanie własności plastycznych ołowiu w szerokim zakresie prędkości odkształcenia wraz z uwzględnieniem efektów bezwładnościowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Janusz Klepaczko
1980 Paweł Józef Lipiński Krytyczna temperatura propagacji oraz dynamika szczelin w stali konstrukcyjnej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Janusz Klepaczko
1980 Marek Kujath Rozwinięcie metody funkcji modulującej do identyfikacji silnie nieliniowych układów mechanicznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jerzy Wicher
1980 Janusz Konopka O pewnej metodzie oceny stanu diagnostycznego układów mechanicznych Mechanika części maszyn z teoria maszyn i mechanizmów prof. dr Robert Staniszewski
1980 Bożena Jaskorzyńska-Dzieciaszek Dyfrakcja fali płaskiej na półpłaszczyźnie umieszczonej na granicy ośrodka izotropowego i jednoosiowo-anizotropowego Elektrotechnika – Elektrotechnika teoretyczna i ogólna doc. dr hab. Stanisław Przeździecki
1980 Grzegorz Funke Proces zapoczątkowania i propagacja pęknięć zmęczeniowych w stopach aluminiowych w świetle badań fraktograficznych i zjawiska emisji akustycznej Fizyka - Akustyka prof. dr Zdzisław Pawłowski
1980 Jan Bystrzycki Badania dynamiczne belki sprężystej obciążonej siłami krótkotrwałymi i uderzanej prętem Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Władysław Nadolski
1980 Hans Bernd Bottger Asymptotyka zagadnienia Canchy#ego dla nieliniowych równań różniczkowych cząstkowych i zastosowania w dynamice płynów Matematyka, równania różniczkowe i całkowe prof. dr Władysław Fiszdon
1980 Leopold Besztak Wykrywanie oraz ustalanie krytycznych rozmiarów wad materiałowych w walcach staliwnych Fizyka - Akustyka prof. dr Zdzisław Pawłowski
1980 Zbigniew Banach Bezpośredni model ośrodka ciągłego współoddziaływującego z polem elektromagnetycznym Fizyka - Fizyka molekularna doc. dr hab. Zofia Mossakowska
1979 Katarzyna Wołoszyńska Zagadnienia falowe w sprzężonej termolepkoplastyczności Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Piotr Perzyna
1979 Zygmunt Szymański Gęstość obsadzeń poziomów wzbudzonych i temperatura elektronów w naddźwiękowym strumieniu plazmy Mechanika – Mechanika cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1979 Andrzej Surakiewicz Przyczepność włókien do matrycy w kompozytach fibrobetonowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Andrzej M. Brandt
1979 Henryk Stolarski Zasada ekstremalna dla oceny przemieszczeń dynamicznie obciążonych konstrukcji sztywno-plastycznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1979 Małgorzata Seredyńska Drgania nieliniowe ciał afinicznie sztywnych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jan Sławianowski
1979 Jerzy Ploch Oszacowania przemieszczeń w geometrycznie nieliniowych zagadnieniach dynamiki ciał sprężystych i plastycznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Tomasz Wierzbicki
1979 Jan Piwnik Metody obliczeń złożonych procesów obróbki plastycznej w świetle badań doświadczalnych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych dr hab. Lech Dietrich
1979 Stanisław Pietruszczak Problemy brzegowe dla sprężysto-plastycznych modeli gruntów Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1979 Ryszard Pęcherski Teoretyczny opis wpływu napromieniowania neutronami na właściwości lepkoplastyczne miękkiej stali Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Piotr Perzyna
1979 Tetsuo Nashiro Evaluation of mechanical ratcheting using endochronic theory Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1979 Franciszek Markuszewski Statyka i stateczność masztu usztywnionego siatką przestrzenną Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr henryk Frąckiewicz
1979 Jadwiga Madej-Wyszyńska Analiza sprężysto-plastyczna dla pewnych klas ośrodków dyskretnych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jan König
1979 Jan E. Kwaśniak Analiza procesu frezowania walcowego z punktu widzenia własności warstwy wierzchniej Mechanika – Obróbka skrawaniem i obrabiarki do metali, technologia budowy maszyn prof. dr Eugeniusz Górski
1979 Andrzej Koliński Zagadnienia dynamicznych odkształceń elementów gumowych wzmacnianych włóknami Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Stefan Zahorski
1979 Piotr Kiełczyński Propagacja poprzecznych fal powierzchniowych w ośrodkach sprężystych o zmiennych własnościach fizycznych Fizyka – fizyka ciała stałego prof. Wincenty Pajewski
1979 Andrzej Karwowski Wariacyjna metoda analizy konstrukcji sprężystych z losowymi własnościami Mechanika – Mechanika techniczna ciała stałego doc. dr hab. Kazimierz Sobczyk
1979 Barbara Gambin Fale sprężyste w półprzestrzeni stochastycznie niejednorodnej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Kazimierz Sobczyk
1979 Stanisław Dorosz Metoda szacowania ugięć konstrukcji sprężysto-plastycznych w stanie przystosowania Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jan König
1979 Andrzej Chorzempa Zmysł dotyku jako odbiornik informacji przekazywanej za pośrednictwem protez zmysłów Fizyka / Biofizyka prof. dr Maciej Nałęcz
1979 Eugeniusz Budny Metoda opisu własności statyczno-kinematycznych układów roboczych koparek hydraulicznych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr henryk Frąckiewicz
1978 Włodzimierz Zowczak Stateczność płyty niejednorodnej poddanej dużym odkształceniom Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wesołowski
1978 Barbara Wol-Gajewska Zastosowanie związków teorii plastyczności do analizy nieustalonego wypływu ośrodków sypkich ze zbiorników Mechanika - Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1978 Elżbieta Walerian Wpływ funkcji rozkładu gęstości widmowej fononów termicznych na kształt pików relaksacyjnych aktywowanych cieplnie Fizyka, akustyka prof. dr Ignacy Malecki
1978 Janusz Walasek Budowa i własności sieci polimerowych z defektami Fizyka molekularna prof. dr Andrzej Ziabicki
1978 Lech Szukszta Niestacjonarne przepływy o prostych geometriach w atmosferach rozrzedzonych Mechanika – Mechanika cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1978 Małgorzata Sztyren Problemy brzegowe a siły powierzchniowe w nielokalnej półprzestrzeni sprężystej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Dominik Rogula
1978 Krystyna Szpricer-Mogielnicka Propagacja fali przyspieszenia w materiale poddanym dużym odkształceniom sprężystym Fizyka – Fizyka ciała stałego prof. dr Zbigniew Wesołowski
1978 Jerzy Rój Klasy równoważności ruchów ośrodka ciągłego ze wzglądu na ruchy sztywne jego podukładów Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Henryk Zorski
1978 Eugenia Radzikowska Równania elektrodynamiki sprężystych powłok dielektrycznych Mechanika – mechanika ciała stałego doc. dr hab. Jerzy Kurlandzki
1978 Henryk Petryk Ustalone płaskie przepływy ośrodków idealnie plastycznych ze swobodnym brzegiem Mechanika – Mechanika ciała stałego prof. dr Wojciech Szczepiński
1978 Andrzej Nałęcz Wpływ wiatru bocznego na własności dynamiczne pojazdu samochodowego w ruchu prostoliniowym Mechanika – pojazdy lądowe. Dynamika obiektów ruchomych prof. dr Jerzy Maryniak
1978 Anna Markiewicz Analiza impulsowych nadawczo-odbiorczych układów ultradźwiękowych do celów diagnostyki medycznej Elektrotechnika Elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1978 Wojciech Machowiak Przejścia do ośrodka ciągłego w teorii jednowymiarowych dyskretnych układów sprężystych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Henryk Zorski
1978 Dominik Kujawski Plastyczne i lepkie efekty przy cyklicznej deformacji metali Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1978 Maciej Kamiński Wpływ ciepła generowanego podczas odkształcania na przebieg skręcania niejednorodnej próbki rurkowej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zdzisław Marciniak
1978 Grażyna Iwaniec Zupełne rozwiązania naprężeniowych równań w liniowej elastodynamice Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Józef Ignaczak
1978 Michał Anisimowicz Badania procesów wibropełzania stopów metali w płaskim stanie naprężenia Mechanika – Mechanika techniczna doc. dr hab. Anatoliusz Jakowluk
1977 Małgorzata Woźniak Równowaga graniczna skarp ziemnych. Próba rozwiązywania zagadnień przestrzennych. Budownictwo –mechanika gruntów i fundamentów prof. dr Wojciech Szczepiński
1977 Elżbieta Wodnicka Wpływ orientacji molekularnej na kinetykę powstawania zarodków krystalizacji Fizyka – fizyka molekularna prof. dr Andrzej Ziabicki
1977 Michał Vogt Minimalizacja sygnałów akustycznych metodą kompensacji fazowej przy użyciu ustrojów rezonansowych Fizyka , akustyka prof. dr Stefan Czarnecki
1977 Marek Śliwowski Badania wpływu trwałych odkształceń przy obciążeniach cyklicznych na uplastycznienie metalu w złożonym stanie naprężenia Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr Karol Turski
1977 Tadeusz Powałowski Pomiar przepływu cieczy ultradźwiękową dooplerowską metodą fali ciągłej Elektrotechnika – miernictwo elektroniczne prof. dr Leszek Filipczyński
1977 Andrzej Niemierko Optymalizacja kratownic metodami programowania matematycznego Budownictwo – mechanika budowli doc. dr hab. Wojciech Dzieniszewski
1977 Lutosław Mak Analiza zakresów ekstremalnych sterowania układu pneumatycznego Fizyka techniczna doc. dr hab. Robert Staniszewski
1977 Maria Kuczyńska-Marks Analiza płyt jako ciał z więzami Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Andrzej M. Brandt
1977 Jan A. Kołodziej Przepływ płynu lepkiego nieściśliwego w otoczeniu brzegu obszaru o dużej porowatości Mechanika - mechanika cieczy i gazów prof. dr Andrzej Szaniawski
1977 Barbara Kłosowicz-Bulik Optymalna niejednorodność sprężysta skręcanego pręta Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Jan Rychlewski
1977 Nguyen Viet Kinh Generacja fal powierzchniowych za pomocą przetworników piezoelektrycznych płytkowych Fizyka, Akustyka prof. Wincenty Pajewski
1977 Janusz Grzędziński Interferencja aerodynamiczna w układzie dwóch harmonicznie oscylujących profili i jej wpływ na flatter Mechanika techniczna cieczy i gazów doc. dr hab. Miron Nowak
1977 Jan K. Frąckowiak Wzbudzanie powierzchniowych fal elektromagnetycznych w ośrodku jednoosiowo anizotropowym nad płaszczyzną impedancyjną Elektrotechnika teoretyczna i ogólna doc. dr hab. Stanisław Przeździecki
1977 Jerzy Etienne Wybrane zagadnienia z zastosowania ultradźwięków w położnictwie Elektrotechnika –elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1977 Krzysztof Doliński Stochastyczna analiza konstrukcji plastycznych Mechanika – mechanika teoretyczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1977 Michał Dembiński Kinetyka nierównowagowych obsadzeń poziomów energetycznych w fali uderzeniowej Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1977 Piotr Boresko Analiza fali przyspieszenia w nieliniowym materiale sprężystym Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wesołowski
1977 Józef Bajkowski Obszary przyciągania rezonansów pobocznych w nieliniowych układach drgających Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Wanda Szemplińska-Stupnicka
1977 Barbara Atamaniuk Całkowe rozwinięcia relacji konstytutywnych w nieliniowej elektrodynamice plazmy Fizyka techniczna doc. dr hab. Andrzej Turski
1976 Bogdan Wiślicki Zastosowanie ultradźwięków wielkiej mocy do dezintegracji roztworów polimerów w olejach mineralnych Chemia – chemia fizyczna prof. dr Jerzy Wehr
1976 Wiesław Trąmpczyński Mechanika procesów urabiania gruntów jako zagadnienie teorii plastyczności Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Wojciech Szczepiński
1976 Andrzej Tomczyk Pewna metoda suboptymalnego sterowania nieliniowego układu mechanicznego o wielu stopniach swobody Mechanika – pojazdy powietrzne (sterowanie) doc. dr hab. Wanda Szemplińska-Stupnicka
1976 Stanisław Tokarzewski Ocena dynamicznych własności lepkosprężystych anizotropowych materiałów złożonych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Stefan Zahorski
1976 Andrzej Nowicki Ultradźwiękowa dopplerowska impulsowa metoda i aparatura do pomiarów przepływu krwi w układzie krążenia Elektrotechnika – elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1976 Jerzy P. Nowacki Dyslokacje i dysklinacje w ośrodku Cosseratów Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Henryk Zorski
1976 Bohdan Lisowski Impulsowa metoda badania kątowej dyspersji anizotropii w cylindrycznych cienkich warstwach magnetycznych Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Adam Smoliński
1976 Bolesław Leśniak Badanie akustycznego generatora strumieniowego Fizyka – akustyka prof. dr Jerzy Wehr
1976 Romuald Kotowski Napięcie Peierlsa w płaskim modelu dyslokacji śrubowej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Dominik Rogula
1976 Wojciech Kalita Formowanie się kropel w układach dwóch niemieszających się cieczy Mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Andrzej Szaniawski
1976 Jerzy Kaliński Metoda i układ do pomiaru tłumienia fal elektromagnetycznych wielkiej częstotliwości w warunkach przemysłowych Elektrotechnika -miernictwo elektroniczne prof. dr Adam Smoliński
1976 Andrzej Kaczyński Oddziaływanie obciążenia zewnętrznego na szczelinę Griffitha a hipotezy kruchego pękania ciał stałych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Marek Sokołowski
1976 Andrzej Dragon Mechanika ośrodków kruchoplastycznych z wewnętrznymi parametrami zniszczenia Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1975 Włodzimierz Zbieranowski Badania pól krystalicznych na jonach Al3+ i Cr3+ w pozycjach oktaedrycznych metodami spektroskopowymi Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Romuald Wadas
1975 Andrzej Szadkowski Interpretacja hydrodynamiczna równań różniczkowych zwyczajnych i wykorzystanie jej w badaniach stateczności Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Stefan Ziemba
1975 Cao van Phuong Duże ugięcia sztywno-plastycznych powłok walcowych podanych impulsowemu ciśnieniu Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1975 Wojciech Nasalski Kwantowanie pól sprężystych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Henryk Zorski
1975 E. Milewski Ograniczenia współczynników wynikające z eliptyczności i silnej elastyczności układów równań teorii sprężystości Fizyka – fizyka teoretyczna prof. dr Henryk Zorski
1975 Jerzy Miazga Analiza warunków pracy silników samochodowych metodami akustycznymi Mechanika – pojazdy lądowe (samochody/ciągniki) prof. dr inż. Stefan Czarnecki
1975 Włodzimierz Laprus Analiza słabych nieciągłości w rozwiązaniach układów hiperbolicznych quasiliniowych w zastosowaniu do równań magnetogazodynamiki Matematyka – zastosowania matematyki doc. dr bab. Stanisław Przeździecki
1975 Konstantin Jamboliew Pola odkształceń walców ściskanych z materiałów kompozytowych Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Andrzej M. Brandt
1975 Ryszard Gubrynowicz Zastosowanie metody przejść przez zero do analizy sygnału mowy i automatycznego rozpoznawania ograniczonego zbioru wyrazów Elektrotechnika – elektroakustyka prof. dr Janusz Kacprowski
1975 Jacek Gierliński Optymalizacja płyt siatkowych Budownictwo – mechanika budowli, wytrzymałość materiałów doc. dr bab. Wojciech Dzieniszewski
1975 Marek Elżanowski Własności geometryczne przestrzeni stanów w termodynamice neoklasycznej Mechanika – Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr bab. Krzysztof Wilmański
1975 Jacek Bauer Analiza płyt o zadanej strukturze dyskretnej Budownictwo – mechanika budowli prof. dr Witold Gutkowski
1974 Wojciech Zajączkowski O oddziaływaniu fal prostych w inwariantach Riemanna dla układu równań magnetohydrodynamiki Matematyka – równania różniczkowe cząstkowe i całkowe prof. dr Marek Burnat
1974 Stanisław Wierzbiński Badania nad przebiegiem rekrystalizacji prętów z miedzi MOOB i żelaza ARMCO odkształconych przez ściskanie i skręcanie Mechanika – metaloznawstwo prof. dr Aleksander Krupkowski
1974 Andrzej Wasiak Wpływ orientacji molekularnej na krystalizacje politereftalanu etylenowego Fizyka – badania strukturalne prof. dr Andrzej Ziabicki
1974 Bogdan Uziembło Podstawy termodynamiki aksjomatycznej wieloskładnikowych ośrodków ciągłych Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Krzysztof Wilmański
1974 Czesław Usidus Wpływ naprężeń momentowych w dwóch modelach ciał mikropolarnych na rozwiązania zagadnień płaskich oraz teorii skręcania Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Marek Sokołowski
1974 Joanna Sokół-Supel Rozwiązania zupełne w teorii płyt plastycznych Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1974 Jan Ryll-Nardzewski Zastosowanie właściwości rezonansowych płyt kołowych do wyznaczania stałych sprężystości Elektrotechnika – elektroakustyka doc. dr hab. Jerzy Wehr
1974 Andrzej Ostrowski Wpływ ładunku przestrzennego na zjawiska elektryczne w półprzewodnikach Elektronika – podstawy elektroniki prof. dr Stanisław Sikorski
1974 Janusz Mielniczuk Skończone odkształcenia sprężysto-plastyczne i utrata stateczności przy zginaniu Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1974 Milan Micunovic Geometric theory of thermoelasticity and continuous distributions of dislocations Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Henryk Zorski
1974 Bogdan Michalski Zastosowanie warstwy perforowanej do badań przestrzennych w elastooptyce Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Roman S. Doroszkiewicz
1974 Zdzisław Kozłowski Metoda impulsowo-fazowa w interferometrii ultradźwiękowej Elektrotechnika – elektroakustyka doc. dr hab. Jerzy Wehr
1974 Pelagiusz Karpiniuk Emisja akustyczna w procesie odkształcania i pękania materiałów Fizyka – akustyka doc. dr hab. Zdzisław Pawłowski
1974 Bogumił Joczew Ultradźwiękowa metoda oceny rozmiarów wad makrostruktury ośrodków izotropowych i anizotropowych Elektrotechnika – elektroakustyka doc. dr hab. Zdzisław Pawłowski
1974 Jan Jaworski Zaburzenia stanu odkształcenia wywołane uderzeniami w próbkach betonowych Mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1974 Leszek Jarecki Wpływ orientacji molekularnej na termodynamikę krystalizacji polimerów Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Andrzej Ziabicki
1974 Zdzisław Iwanow Metody teorii defektów w zagadnieniu szczeliny Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Marek Sokołowski
1974 Tomasz Hueckel Teoria sprężysto-plastycznych materiałów rozdrobnionych o zmiennej gęstości Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1974 Piotr Gajewski Teoria mechanicznej pompy molekularnej Mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1974 Dao Duytien Próba twardości Rockwella jako problem teorii plastyczności Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Wojciech Szczepiński
1974 Kazimierz Derlacki Zarodkowanie mikroszczelin na granicach ziarn w odkształconych metalach Mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Jerzy Krzemiński
1974 Adam Ciarkowski Zastosowanie jednolitej asymptotycznej teorii dyfrakcji do analizy niektórych nieciągłości falowodowych Elektrotechnika – radiotechnika doc. dr hab. Stanisław Przeździecki
1974 Magdalena Bratos Dwuwymiarowe przepływy w dyszy de Lavala z kondensacją Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Marek Burnat
1973 Andrzej Trzęsowski Analiza problemu brzegowego w ośrodku wielofazowym Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Czesław Eimer
1973 Wiesław Szachnowski Ultradźwiękowa metoda pomiaru ściśliwości ciekłych paliw, cieczy hydraulicznych i smarowych w funkcji ciśnienia i temperatury Elektrotechnika – elektroakustyka doc. dr hab. Jerzy Wehr
1973 Eugeniusz Soczkiewicz Uogólniony potencjał Leonarda-Jonesa a akustyczne właściwości cieczy Fizyka – akustyka doc. dr hab. Franciszek Kuczera
1973 Lech Smoczyński Opóźnianie fal elektromagnetycznych w liniach zawierających kryształy ferrytowe Elektrotechnika – radiotechnika prof. dr Romuald Wadas
1973 Jan Porowski Plastic analysis methods for perforated plates Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Antoni Sawczuk
1973 Izabela Pieńkowska Oddziaływanie gazów szlachetnych z powierzchnią ciała stałego Fizyka – fizyka ciała stałego prof. dr Władysław Fiszdon
1973 Andrzej Olas Synteza układów o zadanych trajektoriach Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Stefan Ziemba
1973 Henryk Kubzdela Automatyczna ekstrakcja częstotliwości tonu podstawowego oraz pierwszych trzech formantów sygnału mowy Elektrotechnika – elektroakustyka prof. dr Janusz Kacprowski
1973 Andrzej Kraszewski Analiza właściwości pewnych układów mikrofalowych pod kątem ich przydatności do pomiaru parametrów warstw dielektrycznych Elektrotechnika – miernictwo elektroniczne prof. dr Adam Smoliński
1973 Jan Holnicki-Szulc O sprężaniu ustrojów ciągłych układami cięgien Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1973 Marian Grzymkowski Osiowo-symetryczne zagadnienia obróbki plastycznej metali Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zenon Mróz
1973 Andrzej Grabianowski Zagadnienie umocnienia stali miękkiej i miedzi odkształcanej równomiernie dynamicznie i statycznie Mechanika - materiałoznawstwo prof. dr Aleksander Krupkowski
1973 Krzysztof Fitzner Stała równowaga reakcji ubocznej ogniwa stężeniowego na przykładzie reakcji Zn+Cd Cl = Cd+Zn Cl2 Mechanika – maszyny i urządzenia hutnictwa doc. dr hab. Zbigniew Moser
1973 Witold Drabowicz Ultradźwiękowa metoda pomiaru małych przemieszczeń dynamicznych Elektronika – elektroakustyka prof. Wincenty Pajewski
1972 Krystyna Szumilin Wpływ makroskopowej deformacji zewnętrznej na termiczne własności kryształów dielektrycznych w niskich temperaturach Fizyka – fizyka teoretyczna prof. dr Henryk Zorski
1972 Artur Szczepański Rezonansowe mody fononowe defektów punktowych a efekt Mossbauera Fizyka – fizyka ciała stałego doc. dr hab. Dominik Rogula
1972 Krystyna Siekierska Własności elektryczne warstw naparowywanych tellurku rtęciowego Fizyka – fizyka ciała stałego prof. dr Stanisław Sikorski
1972 Kazimierz Regiński Stateczność osiowo-symetrycznych niejednorodnych układów sprężystych odkształconych w sposób skończony Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Zbigniew Wesołowski
1972 Zbigniew Peradzyński Inwarianty Riemanna w nieliniowym oddziaływaniu fal - zastosowanie w gazodynamice Mechanika - równanie różniczkowe i całkowe prof. dr Marek Burnat
1972 Bogumił Peńsko Teoria i badania eksperymentalne ultradźwiękowych układów drgań giętnych z punktu widzenia ich zastosowań do badań zmęczeniowych lin Elektrotechnika – elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1972 Jan Obrębski Statyka heksagonalnych siatek prętowych Budownictwo –mechanika budowli, wytrzymałość materiałów prof. dr Witold Gutkowski
1972 Zygmunt Mucha Oddziaływanie silnych fal uderzeniowych z poprzecznym polem elektromagnetycznym Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1972 Jerzy Lietz Zastosowanie metody seryjnych zdjęć błyskowych do badań dynamicznych w elastooptyce Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych doc. dr hab. Roman Doroszkiewicz
1972 Witold Kosiński Liniowa teoria materiałów reologicznych z wewnętrznymi zmianami strukturalnymi Brak prof. dr Piotr Perzyna
1972 Andrzej Kobendza Pewne własności zjawisk kontaktowych w cienkowarstwowych przyrządach czynnych na selenku kadmu Fizyka – fizyka ciała stałego prof. dr Witold Rosiński
1972 Magdalena Jagusztyn-Buze Energia anizotropii magnetokrystalicznej i indukowanej w monokryształach MnxFe3-xo4 Fizyka – fizyka ciała stałego prof. dr Romuald Wadas
1972 Zofia Handzel Hipoteza dekohezji mikroobjętości poddanej działaniu zmiennych naprężeń Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Stefan Ziemba
1972 Mieczysław Gosiewski Kontynualny model złożonej cieczy z oddziaływaniami typu van der Waals#a Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów prof. dr Stefan Zahorski
1972 Alicja Golębiowska-Lasota Energia przegięć linii dyslokacji Fizyka – fizyka teoretyczna doc. dr hab. Dominik Rogula
1972 Wiktor L. Gambin Przestrzenne przepływy idealnie plastyczne z rodziną chwilowo nierozciągliwych płaszczyzn Mechanika – mechanika techniczna ciał stałych prof. dr Jan Rychlewski
1972 Jacek Duniec Istnienie i jednoznaczność rozwiązań dla nieliniowych równań elektrodynamiki plazmy w opisie kinetycznym Mechanika – mechanika techniczna cieczy i gazów dr hab. Władysław Piechocki
1971 Elena Złatanowa Pewne zagadnienia stateczności i sztywności wstępnie sprężonych elementów sprężystych Mechanika - Mechanika teoretyczna i techn. oraz wytrzymałość materiałów prof. dr Zbigniew Wesołowski
1971 Marian Sarna Dynamika elektrod zbiorczych elektrofiltrów Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Stefan Ziemba
1971 Andrzej Pawłowski Wpływ odkształcenia plastycznego i obróbki cieplnej na kinetykę przemian fazowych wysokocynkowych stopów aluminium Mechanika - metalurgia prof. dr Wojciech Truszkowski
1971 Anna Pabjanek Analiza lepkoplastycznych powłok walcowych Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Piotr Perzyna
1971 Janusz Migdalski Niezawodność przełączników wieloprzerwowych Elektrotechnika – automatyka i telemechanika prof. dr Stefan Ziemba
1971 Alina Litwora Wpływ prędkości odkształcenia na opór plastyczny metali Mechanika - metalurgia prof. dr Aleksander Krupkowski
1971 Zofia Kurlandzka Powłoka toroidalna jako przestrzenny problem teorii sprężystości Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Jerzy Mossakowski
1971 Halina Kudrewicz Analiza nieliniowych równań linii transmisyjnej Elektrotechnika – radiotechnika dr hab. Stanisław Przeździecki
1971 Janusz Kasperkiewicz Naprężenia i odkształcenia skurczowe w betonie Mechanika – metody matematyczne w zastosowaniu do nauk technicznych i przyrodniczych dr hab. Andrzej Brandt
1971 Jan Dutkiewicz Mechanizm przemian fazowych i struktura mikrowydzieleń w utwardzanych dyspersyjnie stopach aluminium-cynk z dodatkiem miedzi Mechanika - metalurgia prof. dr Wojciech Truszkowski
1971 Mieczysław Dobrzański Zastosowanie modelu spinowofonowego do reprezentacji fali akustycznej w ośrodku ciekłym i stałym Akustyka teoretyczna prof. dr Ignacy Malecki
1971 Andrzej Blinowski O mechanicznej teorii zjawisk powierzchniowych Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Jan Rychlewski
1971 Jerzy Białkiewicz Efekty dynamiczne w procesach obróbki plastycznej metali Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Wojciech Szczepiński
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1970 Jerzy Wicher Modyfikacja metody linearyzacji statystycznej do eksperymentalnego badania własności dynamicznych nieliniowych układów mechanicznych Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Stefan Ziemba
1970 Zbigniew Walenta Struktura fali uderzeniowej poruszającej się wzdłuż płaskiej ścianki w nieruchomym gazie Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Włodzimierz Prosnak
1970 Jacek Twarowski Układy maserowe z podwójnym pompowaniem Elektrotechnika – radiotechnika prof. dr Adam Smoliński
1970 Karol Turski Badanie wpływu odkształcenia plastycznego na zachowanie się metalu przy różnych drogach wtórnych obciążenia Mechanika - Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów doc. dr hab. Wojciech Szczepiński
1970 Czesław Szymański Przepływy dynamiczne ośrodków rozdrobnionych w zbieżnych kanałach Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów dr hab. Zenon Mróz
1970 Jacek Samborski Stateczność niejednorodnego walca przy skończonych odkształceniach Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów dr hab. Zbigniew Wesołowski
1970 Maria Rzepecka Właściwości pewnych rezonatorów hybrydowych Miernictwo mikrofalowe prof. dr Adam Smoliński
1970 Krzysztof Podolak Rozprzestrzenianie się jednowymiarowych fal naprężenia wywołanych przez poruszające się źródło mechaniczne lub ciepła w ośrodku sprężysto-plastycznym Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Sylwester Kaliski
1970 Ryszard Płowiec Wyznaczanie lepkosprężystych właściwości cieczy przy pomocy ultradźwiękowych drgań poprzecznych Elektrotechnika, elektroakustyka prof. dr Ignacy Malecki
1970 Stefan Owczarek O kształtowaniu słupów i ich połączeń z belkami Mechanika - Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1970 Barbara Orłowska Makroskopowa teoria ośrodków złożonych o strukturze periodycznej Fizyka – fizyka techniczna dr hab. Witold Gutkowski
1970 Janina Marciak-Kozłowska Transport nośników o krótkich czasach życia w półprzewodnikach jednorodnych Elektrotechnika – elektronika dr hab. Stanisław Sikorski
1970 Grażyna Łypacewicz Problemy elektroakustyczne ultradźwiękowych głowic stosowanych w diagnostyce medycznej Elektrotechnika – elektroakustyka prof. dr Leszek Filipczyński
1970 Jacek Litoński Wpływ ciśnienia hydrostatycznego na kształt krzywej umocnienia miedzi Mechanika – Mechanika teoretyczna i techniczna wytrzymałość materiałów prof. dr Zdzisław Marciniak
1970 Krzysztof Kunert Wpływ składników na własności reologiczne mieszanek poli (chlorku winylu) i poli 3, 3 bis (chlorometylo) oksetanu Chemia – chemia fizyczna i technologia kauczuku i tworzyw sztucznych prof. dr Stefan Ziemba
1970 Jan Dekert Badanie temperatury chwilowej w strefie kontaktu zębów przekładni śrubowych Mechanika – części maszyn, teoria mechanizmów prof. dr Adam Morecki
1970 Anna Brahmer-Kacprzyńska Analiza propagacji sygnału elektromagnetycznego w niejednorodnej plazmie metodą asymptotyczną Matematyka – metody matematyczne w zastosowaniu do nauk technicznych prof. dr Stefan Manczarski
1970 Roman Bogacz Współdziałanie ruchomego układu nieliniowego oscylatorów z falami bieżącymi w sprężystych ośrodkach ciągłych Fizyka – fizyka techniczna prof. dr Sylwester Kaliski
1969 Jerzy Zawidzki Ustalone dynamiczne płynięcie ośrodków sypkich Teoria plastyczności prof. dr Antoni Sawczuk
1969 Tadeusz Rożnowski Dwuwymiarowe zagadnienia brzegowe termosprężystości z ruchomym polem temperatury Termosprężystość doc. dr Józef Ignaczak
1969 Aleksander Raczew Pewne przypadki jednowymiarowych skończonych drgań ciał sprężystych Nieliniowa teoria sprężystości doc. dr Zbigniew Wesołowski
1969 Jan Pośpiech Wpływ tekstury na własności magnetyczne ferromagnetyka typu niklu Fizyka metali - ferromagnetyzm prof. dr Wojciech Truszkowski
1969 Amalia Pielorz Porównanie metod przybliżonego rozwiązywania problemów falowych w ośrodkach niesprężystych Metody matematyczne mechaniki ośrodka ciągłego doc. dr Piotr Perzyna
1969 Władysław Piekarczyk Badanie procesów oczyszczania i krystalizacji dwutlenku tytanu (rutylu) Technologia półprzewodników doc. dr Tadeusz Niemyski
1969 Andrzej Mioduchowski Zagadnienia równowagi granicznej skręcanych prętów niejednorodnych Teoria plastyczności ciał niejednorodnych doc. dr Jan Rychlewski
1969 Jerzy Mielnicki Oddziaływanie fal spinowych z drganiami elastycznymi w warunkach pompowania równoległego Ferromagnetyzm dr hab. Romuald Wadas
1969 Ewa Markowska Pomiar ruchliwości nośników ładunku w półprzewodniku niejednorodnym Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1969 Henryk Kucia Skalowanie anten krótkich stosowanych w miernictwie pól wielkiej częstotliwości Miernictwo radiotechniczne prof. dr Stefan Manczarski
1969 Zenon Krzycki Falowód z przesłoną zawierającą ferryt w otworze sprzęgającym Elektronika, miernictwo mikrofalowe prof. dr Adam Smoliński
1969 Elżbieta Kossecka Teoria linii dyslokacji w ośrodku ciągłym Teoria sprężystości i teoria dyslokacji prof. dr Henryk Zorski
1969 Jacek Kopystyński Wpływ sublimacji ścianki na przepływ gazu za odbitą silną falą uderzeniową Dynamika gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1969 Stefan Jendo O optymalizacji ustrojów cięgnowych Mechanika stosowana – teoria konstrukcji inżynierskich prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1969 Elżbieta Janik Badanie mechanizmu przewodzenia prądu w stopowych heterozłączach Ge-Si oraz zastosowanie wyników badań do konstrukcji diod szybko przełączających Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1969 Tadeusz Janicki Wybrane zagadnienia konstrukcji i technologii krzemowych tranzystorów dyfuzyjnych Elektronika przyrządów półprzewodnikowych prof. dr Witold Rosiński
1969 Stanisław Ignatowicz Otrzymywanie cienkich warstw tellurku rtęciowego (HgTe) Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1969 Wojciech Gasparski Wybór rozwiązania konstrukcyjnego metodą analizy efektów użytkowych Teoria maszyn prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1969 Bernard Duszczyk O jednoznaczności i stateczności rozwiązań nieliniowej teorii sprężystości Nieliniowa teoria sprężystości prof. dr Henryk Zorski
1969 Lech Dietrich Teoretyczna i doświadczalna analiza nośności granicznej w zagadnieniach kontaktowych Teoria plastyczności doc. dr Wojciech Szczepiński
1969 Jacques Dendal Automatyczna metoda pomiaru czasu pogłosu z odczytem bezpośrednim i porównanie tej metody obiektywnej z metodami klasycznymi opartymi na rejestracji krzywych zaniku dźwięku Akustyka pomieszczeń prof. dr Ignacy Malecki
1969 Maria Arcisz Pewne problemy płynięcia plastycznego bimetalu Teoria plastyczności dr hab. Jan Rychlewski
1968 Henryk Szymczak Pole krystaliczne w spinelach Magnetyzm – teoria magnetyzmu w ferrytach doc. dr Romuald Wadas
1968 Marek Szałek Metoda wariacyjna dla liniowych procesów rozproszeniowych i jej zastosowanie w teorii falowodów Elektrodynamika klasyczna prof. dr Szczepan Szczeniowski
1968 Edward Stolarski Półprzewodnikowe modulatory mechaniczne Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1968 Jerzy Roliński Przybliżone wyznaczanie obszarów niestateczności dynamicznej prętów o przekroju kołowym lub pierścieniowym podpartych swobodnie na dwu końcach i obciążonych momentem okresowym i stałą siłą osiową Mechanika stosowana – teoria stateczności dynamicznej prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1968 Janina Ostrowska Początkowe płynięcie plastyczne niejednorodnej półprzestrzeni Teoria plastyczności doc. dr Jan Rychlewski
1968 Jerzy Najar Płaskie szybkie przepływy materiałów idealnie plastycznych Teoria plastyczności doc. dr Jan Rychlewski
1968 Stanisław May Fala uderzeniowa w wilgotnej mieszaninie parogazowej Mechanika cieczy i gazów doc. dr Andrzej Szaniawski
1968 Wojciech Marks O kształtowaniu belek z betonu sprężonego Teoria konstrukcji prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1968 Franciszek Labisch Deformacja cienkiej powłoki pod wpływem fali detonacyjnej Dynamika gazów doc. dr Marek Burnat
1968 Waldemar Kurowski Badanie rozkładu obciążeń i zginania w przekładniach śrubowych o zazębieniu normalnym i obniżonym (Wolskiego) Teoria maszyn i mechanizm ów prof. dr Adam Morecki
1968 Stanisław Kosowski Efektywne określenie parametrów dyssypacyjnych gazu relatywistycznego w ramach teorii kinetycznej Dynamika gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1968 Maria Duszek Powłoki plastyczne przy dużych ugięciach Teoria plastyczności prof. dr Antoni Sawczuk
1968 Ewa Drescher Eksperymentalna analiza dynamicznego zniszczenia elementów o złożonym kształcie Teoria plastyczności doc. dr Wojciech Szczepiński
1968 Andrzej Drescher Badanie własności reologicznych gruntów spoistych Mechanika ośrodków ciągłych doc. dr Zenon Mróz
1968 Wojciech Byszewski Odbicie silnej, promieniującej fali uderzeniowej od sztywnej ścianki Mechanika gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1968 Marek Brunne Teoria indukcyjnej metody pomiaru przewodności plazmy Magnetogazodynamika prof. dr Stefan Manczarski
1967 Walter Zielke Przybliżona ocena efektów nieliniowych w magnetogazodynamice przy małej dyssypacji Magnetogazodynamika prof. dr Krystyn Bochenek
1967 Włodzimierz Wojno Termodynamika materiałów sprężystolepkoplastycznych Teoria lepkoplastyczności doc. dr Piotr Perzyna
1967 Ritta Szymczak Struktura magnetyczna ferromagnetyków o jednoosiowej symetrii Magnetyzm doc. dr Romuald Wadas
1967 Andrzej Smolarski Metoda drgań swobodnych badania nieliniowej struktury elektrycznej rezonatorów kwarcowych Generacja drgań elektrycznych prof. dr Janusz Groszkowski
1967 Czesław Norek Obliczanie darlingtonowskich filtrów L, C metodą iloczynów Teoria obwodów liniowych prof. dr Witold Nowicki
1967 Jerzy Modrzewski Problemy tarcia suchego w ogniwach taśm pojazdów gąsiennicowych Budowa maszyn prof. dr Stefan Ziemba
1967 Józef Miastkowski Wpływ historii obciążenia na powierzchnię plastyczności Mechanika ośrodków ciągłych – teoria plastyczności doc. dr Wojciech Szczepiński
1967 Karol Makowski Metoda funkcjonałów Lagrange#a i jej zastosowanie do optymalizacji procesów dynamicznych Teoria sterowania – automatyka prof. dr Roman Kulikowski
1967 Henryk Lachowicz Procesy przemagnesowania przez ruch ścian Blocha w polikrystalicznych ferromagnetykach o prostokątnej pętli histerezy Materiały magnetyczne prof. dr Adam Smoliński
1967 Janusz Król Związek pomiędzy teksturą a anizotropią walcowanych metali sieci regularnej płaskocentrycznej Metaloznawstwo i rentgenografia metali prof. dr Wojciech Truszkowski
1967 Józef Kossecki Jednowymiarowy ruch dyslokacji Mechanika ośrodków ciągłych – teoria sprężystości prof. dr Henryk Zorski
1967 Roman Czarnota-Bojarski Wstępne odkształcenia powłok Teoria dźwigarów powierzchniowych prof. dr Jerzy Mossakowski
1967 Angel Baltow Płaskie zagadnienia w lepkoplastyczności Teoria lepkoplastyczności doc. dr Piotr Perzyna
1967 Zbigniew F. Baczyński Naprężenia termiczne w grubych otwartych powłokach kulistych Teoria termosprężystości prof. dr Jerzy Mossakowski
1966 Kazimierz Sobczyk Rozpraszanie fal sprężystych na powierzchniach określonych stochastycznie Mechanika ośrodków ciągłych prof. dr Sylwester Kaliski
1966 Dominik Rogula Wpływ akustycznej dyspersji przestrzennej na własności dynamiczne dyslokacji Fizyka techniczna prof. dr Sylwester Kaliski
1966 Zbigniew Pietrzyk Badanie plazmy za silną falą uderzeniową w elektromagnetycznej rurce uderzeniowej Mechanika cieczy i gazów prof. dr Władysław Fiszdon
1966 Janusz Nowakowski Możliwości wykorzystania zjawisk synchronizacji do odbioru słabych sygnałów w obecności szumów Teoria informacji prof. dr Jerzy Seidler
1966 Agnieszka Muszyńska Drgania pewnego typu silnie nieliniowych niewyrównoważonych układów wirujących podpartych sprężyście Mechanika ciała stałego i wytrzymałość materiałów doc. dr Roman Gutowski
1966 Jan Andrzej König Zagadnienie teorii dostosowywania się konstrukcji sprężysto-plastycznych Teoria plastyczności prof. dr Antoni Sawczuk
1966 Janusz Klepaczko Wpływ zmian prędkości odkształcenia na krzywą umocnienia aluminium Mechanika ciał odkształcalnych doc. dr Zdzisław Marciniak
1966 Anna Karczewska-Nabelek Wpływ częstotliwości rezonansowych na przebiegi ciśnienia akustycznego w pomieszczeniu zamkniętym w stanie ustalonym i nieustalonym Elektroakustyka prof. dr Ignacy Malecki
1966 Franciszek Kamiński Synteza torów niejednorodnych złożonych z odcinków jednorodnych Teletransmisja doc. dr Jerzy Ossowski
1966 Andrzej Chachulski Wybrane zagadnienia fizyczne i techniczne atomowego cezowego wzorca częstotliwości Elektronika kwantowa doc. dr Stefan Hahn
1966 Czesław Broniarek Nieliniowe drgania giętno-skrętne wirników z rozłożonymi parametrami Mechanika ciała stałego i wytrzymałość materiałów prof. dr Stefan Ziemba
1966 Józef Bejda Rozwiązanie falowego problemu sprężysto-lepko-plastycznych belek Teoria plastyczności doc. dr Piotr Perzyna
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1965 Tomasz Wierzbicki Dynamika sztywno-lepko-plastycznych płyt kołowych Teoria plastyczności doc. dr Piotr Perzyna
1965 Władysław Torbicz Własności dynamiczne wzmacniaczy magnetycznych ze szczególnym uwzględnieniem układów kaskadowych Elementy automatyki doc. dr Radosław Ładziński
1965 Bogdan Raniecki Płaskie i kuliste termiczne fale naprężeń w ośrodku sprężysto-plastycznym Teoria plastyczności prof. dr Sylwester Kaliski
1965 Wojciech Nowacki Problem propagacji i odbicia płaskich i kulistych fal termosprężysto-lepkoplastycznych Dynamika falowa prof. dr Sylwester Kaliski
1965 Zbigniew Moser Oznaczenie wielkości termodynamicznych dwu- i trójskładnikowych roztworów metali Metalurgia teoretyczna (termodynamika) prof. dr Władysław Ptak
1965 Marek Matczyński Pewna metoda przybliżonego rozwiązywania zagadnień teorii sprężystości z nieciągłymi warunkami brzegowymi Teoria sprężystości prof. dr Marek Sokołowski
1965 Zdzisław Majewski Metoda ładunkowa badania właściwości rekombinacyjnych półprzewodników w obszarach przyzłączowych Elektronika półprzewodników prof. dr Janusz Groszkowski
1965 Ryszard Łukaszewicz Zastosowanie matematycznych maszyn cyfrowych do analizy obwodów o stałych skupionych ze szczególnym uwzględnieniem serwomechanizmów Zastosowanie maszyn cyfrowych prof. dr Krystyn Bochenek
1965 Jadwiga Krzyżowska Asymptotyczne przybliżenia dla zagadnień dyfrakcji w zakresie quasistatycznym Elektrodynamika, teoria dyfrakcji prof. dr Krystyn Bochenek
1965 Andrzej Kobus Asymetria wtórna w halotronach germanowych Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1965 Bogdan Kacprzyński Adaptacyjna optymalizacja działania operatora ludzkiego Cybernetyka techniczna prof. dr Roman Kulikowski
1965 Wojciech Dzieniszewski Kształtowanie wytrzymałościowe płyt sprężonych Teoria sprężystości prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1965 Ryszard Dmowski Synteza układów optymalnego sterowania dla obiektów o przepustowości zawierającej zera Teoria automatycznego sterowania prof. dr Roman Kulikowski
1965 Julian Deputat Tłumienie ultradźwięków i zjawisko fotomechaniczne w kryształach NaCl Akustyka ciała stałego prof. dr Stefan Ziemba
1965 Jerzy Czyż Uogólnienie teoretyczne wzajemnych impedancji prostoliniowych odcinków z prądem i zastosowania praktyczne Teoria pola prof. Stefan Manczarski
1964 Stanisław Wydźga Zastosowanie dwubiegunowych układów współrzędnych do projektowania diodowych generatorów funkcji realizowanych w postaci funktorów nieliniowych w pętli sprzężenia zwrotnego Teoria aproksymacji prof. dr Janusz Groszkowski
1964 Ryszard Sochocki Silniki synchroniczne małej mocy z trwałymi magnesami i rozruchem indukcyjnym (wybrane zagadnienia) Maszyny elektryczne prądu zmiennego doc. dr Tadeusz Śliwiński
1964 Jan Rychlewski Nośność graniczna powłok helikoidalnych Teoria plastyczności prof. dr Wacław Olszak
1964 Paweł Rafalski Jednowymiarowe dynamiczne zagadnienie termosprężystości i termolepkosprężystości w warstwie płaskiej Teoria sprężystości prof. dr Witold Nowacki
1964 Jerzy Pustoła Analiza metody obliczania jednofazowych silników komutatorowych szeregowych Maszyny elektryczne prof. dr Bolesław Dubicki
1964 Jerzy Pułtorak Złącze p-n w warunkach ekskluzji i akumulacji nośników mniejszościowych Elektronika półprzewodników prof. dr Witold Rosiński
1964 Bohdan Mroziewicz Pewne zagadnienia optymalizacji parametrów diod tunelowych Elektronika półprzewodników prof. dr Janusz Groszkowski
1964 Jan Kroszczyński Optymalizacja algorytmu wykrywania sygnałów radiolokacyjnych w skorelowanych zakłóceniach Radiolokacja prof. dr Jerzy Seidler
1964 Zbigniew Kączkowski Współczynniki piezomagnetyczne magnetostrykcyjnych ferrytów niklowych z domieszką kobaltu i manganu (El) Teoria magnetyzmu prof. dr Adam Smoliński
1964 Marek Janas Metoda uogólnionych przegubów plastycznych w nośności granicznej powłok Teoria plastyczności doc. dr Antoni Sawczuk
1964 Ryszard Hetnarski O rozwiązaniu uogólnionego równania falowego w zagadnieniach sprzężonych termosprężystości Teoria sprężystości prof. dr Henryk Zorski
1964 Andrzej Dedo Zależność naprężeń od odkształceń w próbie ściskania niejednorodnych metali plastycznych Odkształcenie plastyczne metali prof. dr Wojciech Truszkowski
1964 Ryszard Ciach Odlewnicze stopy aluminiowo-cynkowe o zawartości cynku od 30% do 70% Odlewnictwo i metaloznawstwo metali nieżelaznych prof. dr Aleksander Krupkowski
1964 Jerzy Borkowski Ciągła regulacja prędkości obrotowej silnika indukcyjnego przez zmianę sprzężeń magnetycznych Elektrotechnika spec. maszyny elektryczne prof. dr Paweł Nowacki
1963 Jarosław Świderski Pomiar drogi dyfuzji nadmiarowych nośników prądu metodą spektrofotoelektryczną w półprzewodniku niejednorodnym o dużej prędkości rekombinacji powierzchniowej Elektronika półprzewodników prof. dr Janusz Groszkowski
1963 Stanisław Szmidt Badania właściwości ograniczonego sygnału mowy ze względu na zastosowanie w radiokomunikacji metodami modulacyjnymi ciągłymi Radiokomunikacja doc. dr Jerzy Seidler
1963 Suj-Bin-Je Sprężysto-plastyczne zginanie płyty kołowej pod działaniem obciążenia poprzecznego i temperatury Teoria plastyczności prof. dr Władysław Olszak
1963 Stanisław Przeździecki Pola TEM w układach współrzędnych ortogonalnych Teoria mikrofalowa doc. dr Krystyn Bochenek
1963 Maciej Panecki Metody obliczania układów zastępczych nieciągłości w prowadnicach falowych przenoszących rodzaj TEM Teoria pola elektromagnetycznego doc. dr Krystyn Bochenek
1963 Zdzisław Misiołek Analiza rozciągania płaskich próbek wytrzymałościowych metali plastycznych i statyczna ocena ich kształtu Teoria odkształcenia plastycznego prof. dr Aleksander Krupkowski
1963 Jan Luboński Zastosowanie pewnej metody przybliżonej do badania przepływu Conette#a gazu rozrzedzonego Dynamika gazów rozrzedzonych prof. dr Władysław Fiszdon
1963 Piotr Kucharczyk Metoda wyznaczania klas przepływów prostszych geometrycznie, za pomocą modelowania na grupach Liego Dynamika gazów prof. dr Julian Bonder
1963 Jerzy Klamka Zagadnienie technologii germanowych złącz p-n dla mikrofalowych diod o zmiennej pojemności Elektronika półprzewodnikowa prof. dr Janusz Groszkowski
1963 Jerzy Kacprzyński Dynamiczny problem sprężystości stożka kołowego Mechanika prof. dr Sylwester Kaliski
1963 Chu Jen-Yi Rozchodzenie się kulistych naprężeń cieplnych w ośrodku termosprężystym Teoria sprężystości prof. dr Witold Nowacki
1963 Zdzisław Jasieński Zagadnienie rozkładu naprężeń w szyjce rozciąganego statycznie pręta metalowego Metalurgia prof. dr Wojciech Truszkowski
1963 Go-Czun-Heń Pochodzenie czasowe pól tensorowych w nieliniowej mechanice kontinuum Nieliniowa mechanika kontinuum prof. dr Wojciech Urbanowski
1963 Lin Dżon-Mou Wytwarzanie i pomiary drgań ciał stałych przy dużych amplitudach i częstotliwościach ultradźwiękowych Akustyka i ultraakustyka prof. dr Ignacy Malecki
1963 Cezary Andrzej Ambroziak Półprzewodnikowy licznik impulsów Elektronika półprzewodnikowa prof. dr Janusz Groszkowski
1962 Jerzy Wianecki Stateczność obrotowej powłoki hiperboloidalnej obciążonej osiowo symetrycznie na brzegach Teoria dźwigarów powierzchniowych prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1962 Zbigniew Wesołowski Stateczność przy niektórych przypadkach rozciągania w świetle teorii odkształceń skończonych Teoria sprężystości prof. dr Wacław Olszak
1962 Andrzej Turski Analiza stabilności pola elektromagnetycznego w prostokątnych falowodach z nieciągłościami przy uwzględnieniu skończonej przewodności ścian Teoria pola elektromagnetycznego prof. dr Paweł Szulkin
1962 Stanisław Topiński Rozruszniki termistorowe w obwodach silników prądu stałego Elektrotechnika prof. dr Witold Nowacki
1962 Jerzy Szadkowski O obszarach granicznych układów dynamicznych Teoria układów dynamicznych prof. dr Stefan Ziemba
1962 Eugeniusz Pelzner Teoria anteny dipolowej jako problem brzegowy Radiotechnika teoretyczna doc. dr Krystyn Bochenek
1962 Zdzisław Pawłowski Tarcie wewnętrzne metali a zagadnienia kumulacji uszkodzenia przy obciążeniach statycznych i obciążeniach zmiennych Mechanika techniczna prof. dr Stefan Ziemba
1962 Zbigniew Pańkowski Wybrane zagadnienia dynamiczne z termosprężystości Teoria termosprężystości prof. dr Witold Nowacki
1962 Jerzy Kurlandzki O pewnej metodzie rozwiązania problemów brzegowych walca, prostopadłościanu i płyt sprężystych Dynamiczna teoria sprężystości prof. dr Sylwester Kaliski
1962 Jan Kulikowski Transduktory parzystych harmonicznych Zmiennicze magnetyczne prof. dr Paweł Nowacki
1962 Jacek Kudrewicz Zastosowanie metod analizy funkcjonalnej do badania stabilności nieliniowych układów elektrycznych Teoria nieliniowych układów dynamicznych doc. dr Roman Kulikowski
1962 Jerzy Grycz Naprężenia w prostopadłościanie spowodowane nagrzaniem jego powierzchni Termosprężystość prof. dr Witold Nowacki
1962 Roman Doroszkiewicz Wyznaczenie stanu naprężenia ciał znajdujących się pod jednoczesnym działaniem ich ciężaru własnego i parcia hydrostatycznego cieczy Elastoplastyka prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1962 Andrzej M. Brandt Kształtowanie wytrzymałościowe belek sprężonych Konstrukcje inżynierskie prof. dr Zbigniew Wasiutyński
1961 Marek Żórawski Ruchome dynamiczne źródła ciepła w przestrzeni lepkosprężystej oraz pewne rozwiązania podstawowe dla ruchomych źródeł Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1961 Jerzy Wehr Zastosowanie przetworników nieodbijających w miernictwie ultradźwiękowym Brak danych prof. dr Ignacy Malecki
1961 Bolesław Urbański Obwód magnetyczny głowicy odczytującej i zapisującej sygnały wielkiej częstotliwości Brak danych prof. dr Ignacy Malecki
1961 Jan Szulc Z zagadnień podobieństwa modelowego elementów zbrojonych Brak danych prof. dr Ludomir Suwalski
1961 Zygmunt Sawicki Analiza i synteza sieci zakończonej elementem pamięciowym Brak danych prof. dr Leon Łukaszewicz
1961 Jerzy Pietrzykowski Teoria belki sprężonej w fazie odkształceń sprężysto-plastycznych przed zarysowaniem Brak danych prof. dr Stefan Kaufman
1961 Stanisław Majerski Kontrola wagowa działań arytmetycznych w szeregowych maszynach cyfrowych Brak danych doc. dr Leon Łukaszewicz
1961 Eugeniusz Kużma Wytwarzanie autooscylacji za pomocą termistorów Brak danych prof. dr Janusz Groszkowski
1961 Janusz Kowalik Stateczność dynamiczna pręta obciążonego pulsującym momentem skręcającym Brak danych prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1961 Krzysztof Grabowski Zastosowanie metody perturbacyjnej do analizy wzmacniacza i mieszacza parametrycznego Brak danych prof. dr Józef Lenkowski
1961 Szymon Firkowicz Iskrzenie katod tlenkowych w elektronowych lampach próżniowych Brak danych doc. Bohdan Paszkowski
Year Firstname Lastname Work title Bestowed title range Supervisor
1960 Stanisław Sikorski Objętościowy efekt fotomagnetoelektryczny w półprzewodnikach Brak danych prof. dr Janusz Groszkowski
1960 Witold Rosiński Opór ujemny o sprzężeniu wewnętrznym w tranzystorach stopowodyfuzyjnych Brak danych prof. dr Janusz Groszkowski
1960 Marian Rogoziński O analogii zachodzącej pomiędzy naprężeniami a odkształceniami Brak danych prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1960 Seweryn Pogorzelski Zagadnienia optyki mikrofalowej Brak danych doc. dr Krystyn Bochenek
1960 Bohdan Jakubczyk Badanie stateczności układów energo-elektrycznych przy samoczynnym ponownym załączaniu pojedynczych linii sprzęgowych Brak danych doc. Zygmunt Skoczyński
1960 Józef Ignaczak Niektóre przypadki koncentracji naprężeń cieplnych Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1960 Aleksander Bragiński Badanie układu Fe304-Mn3O4 w zakresie związków typu ferrytu manganu Brak danych prof. dr Adam Smoliński
1960 Kazimierz Borsuk Drgania własne płyt kołowych o ortotropii cylindrycznej Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1959 Jerzy Szmit O pewnych zagadnieniach synchronizacji częstotliwości generatorów lampowych Brak danych prof. dr Stanisław Ryżko
1959 Marian Suchar Obliczanie powierzchni wpływowych dla cienkich płyt równoległobocznych Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1959 Stanisław Skowroński Wpływ tłumienia na charakter drgań silnie nieliniowych mechanicznych układów dyskretnych Brak danych prof. dr Stefan Ziemba
1959 Gustaw Rak Drgania własne walcowego przekrycia kratowego Brak danych prof. dr Witold Wierzbicki
1959 Jerzy Pindera Wpływ charakteru obciążenia na elastooptyczne własności niektórych materiałów i na metodykę badań elastooptycznych Brak danych prof. dr Stefan Ziemba
1959 Piotr Perzyna Fale naprężenia w ośrodkach niesprężystych Brak danych prof. dr Wacław Olszak
1959 Tadeusz Nowicki Wpływ niejednorodności transmisyjnej i niejednorodności sprzężeniowej torów w odcinku fabrykacyjnym kabla na przesłuch zdalny w wiązce gwiazdowej Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1959 Tadeusz Niewiadomski Ogólna analiza układu z automatyczną kontrolą fazy Brak danych prof. dr Stanisław Ryżko
1959 Zenon Mróz Nośność graniczna i kształtowanie wytrzymałościowe płyt i powłok Brak danych prof. dr Wacław Olszak
1959 Jerzy Mierzejewski Drgania nieliniowego układu zachowawczego o dwóch stopniach swobody Brak danych prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1959 Jacek Mączyński Powolne przepływy z wymianą ciepła jednorodnego gazu clapeyronowskiego w polu grawitacyjnym Brak danych prof. dr Jerzy Litwiniszyn
1959 Wacław Kołtoński Propagacja fal ultradźwiękowych w skałach i jej praktyczne zastosowanie Brak danych prof. dr Ignacy Malecki
1959 Władysław Kajoch Zagadnienie wysokowytrzymałościowych stopów cynku z manganem i miedzią Brak danych prof. dr Aleksander Krupkowski
1959 Stefan Czarnecki Nierównomierności przebiegów akustycznych w pomieszczeniach zamkniętych Brak danych prof. dr Ignacy Malecki
1958 Wacław Piekarski O elementach wymiarowania stalowych konstrukcji budowlanych Brak danych prof. dr Witold Wierzbicki
1958 Władysław Piechocki Płaskie zagadnienia termosprężystości Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1958 Włodzimierz Derski Stan naprężeń w cienkim pierścieniu kołowym i w cienkiej tarczy kołowej, wywołany działaniem niestacjonarnego pola temperatury Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1958 Zbigniew Bychawski Analiza reologiczna belki sprężonej armaturą sztywną Brak danych doc. dr Czesław Eimer
1957 Józef Więckowski Parametry hydromechaniczne i stereomechaniczne drgań kadłuba statku Brak danych prof. dr Jarosław Naleszkiewicz
1957 Andrzej Szaniawski Rozchodzenie się niewielkich zaburzeń w mieszaninie cieczy z drobnymi pęcherzykami gazu Brak danych prof. dr Michał Lunc
1957 Zdzisław Pawlak Zastosowanie teorii grafów do syntezy dekoderów Brak danych doc. dr Krystyn Bochenek
1957 Zofia Mossakowska Zagadnienie Mindlina dla ciał poprzecznie izotropowych Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1957 Janusz Kacprowski Czwórnikowa teoria biernych linearnych przetworników elektromechanicznych Brak danych prof. dr Ignacy Malecki
1957 Artur Kacner Zginane półpasma płytowego o nieciągłych warunkach podparcia na brzegu skończonym Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1955 Marek Sokołowski Tarcze o ortotropii prostoliniowej i cylindrycznej Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1955 Stanisław Sławiński Wpływ częstotliwości zasilania na sztywność i obciążalność łącza selsynowego Brak danych prof. dr Paweł Szulkin
1955 Jerzy Seidler Analiza sprawnych systemów komunikacyjnych Brak danych prof. dr Paweł Szulkin
1955 Zbigniew Olesiak Stan naprężenia i odkształcenia sprężystego zginanej cienkościennej rury o przekroju soczewkowym Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1955 Jerzy Mossakowski Osobliwe rozwiązania w teorii płyt ortotropowych. Rozwiązania osobliwe dla płyt anizotropowych Brak danych prof. dr Witold Nowacki
1955 Leszek Filipczyński Przetwarzanie elektroakustyczne i promieniowanie jod akustycznych dla celów impulsowej defektoskopii ultradźwiękowej Brak danych prof. dr Ignacy Malecki