Aparatus:

No. Name Year of production Room Contact
1. Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem; moduł DP02AUTO 2014 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
2. Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02EMBD 2014 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
3. Oscyloskop sygnałów mieszanych MS02024B z dodatkowym wyposażeniem: moduł DP02COMP 2014 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
4. System ultrasonografu badawczego do badań laboratoryjnych-Verasonics Vantage 128 2014 515 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
5. Medyczny System Dopplera przezczaszkowego "SONARA" PKWIU 26.60.12.0 2013 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
6. Generator przebiegów arbitralnych 2013 515 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
7. Urządzenie ultradźwiękowe do wizualizacji i pomiarów struktur tkankowych 2013 515 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
8. Wzmacniacz mocy RF model 500A250B 2012 515 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
9. Stanowisko do wykonywania precyzyjnych napraw obwodów drukowanych (rework) w szerokim zakresie temperatur 2011 529 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
10. Przenośny oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 521 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
11. Oscyloskop cyfrowy 1GHz 2010 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
12. Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 1GHz 2010 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
13. Oscyloskop cyfrowy sygnałów mieszanych 4GHz wraz z sondami 2010 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
14. Ultrasonograf SonixTOUCH z głowicami: C5-2/60 L14-5/38, SA4-2/24 2010 513 Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.238
jlitn
15. Analizator spektrum/zakłóceń EM 6GHz 2010 513 Ryszard Tymkiewicz
(022) 8261281 w.172
rtym
16. Oscyloskop cyfrowy z wejściem izolowanym 200MHz 2010 513 Mateusz Walczak, Eng
(022) 8261281 w.404
mwalczak
17. Ultrasonograf ZONARE (aparat USG) z pakietem badawczym (+ poz. 124/09) gr 664 2009 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
18. Wielokanałowy system badawczy akwizycji sygnałów ultradźwiękowych ULAoP (+poz. 131/09) gr 664 2009 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
19. Głowica C8-3 3D oraz głowica liniowa L14-5w stanowiąca wyposażenie do ultrasonografu ZONARE (aparat USG) gr 664 (+ poz. 88/09) 2009 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
20. System do pomiarów ultradźwiękowych 2008 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
21. Mikroskop akustyczny EVOLUTION PREMIUM PI wraz z systemem kontroli i akwizycji danych pomiarowych z oprogramowaniem oraz obiektywami akustycznymi - EVO PII Control & Data Acquisition System 2007 514 Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.238
jlitn
22. Ultrasonograf do badania kontrasów z głowicą CH 6-2, VF13-5, EC9-4 2006 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
23. Analizator sieci widma i impedancji z wyposaż. HP 4395A 2004 513 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
24. Mikroskop Nikon Eclipse E-400 z fluorescencją kamerą Nikon DS5 2003 513 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
25. Oscyloskop i oprogramowanie z opt. WNT i kartą GpiB 2002 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
26. Urządzenie skanujące z kontrolerem do mikroskopu ultradźwiękowego 2002 514 Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.238
jlitn
27. Nadajnik/odbiornik do pomiaru amplitudy wysyłanych impulsów ultradźwiękowych 1999 515 Prof. Jerzy Litniewski, PhD, DSc
(022) 8261281 w.238
jlitn
28. System superpompy hydraulicznej 1999 518 Zbigniew Trawiński, PhD
(022) 8261281 w.297
ztraw
29. Stanowisko pomiarowe do badań ultradźwiękowych w wannie pomiarowej 1998 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
30. System RAM-02-18C z wyp. 1993 515 Marcin Lewandowski, PhD
(022) 8261281 w.407
mlew
31. Generator typ 9109 AFG 1993 513 Prof. Andrzej Nowicki, PhD, DSc
(022) 8261281 w.315
anowicki
32. Mikroscop "MICROPHOT-SA" z wyposażeniem 1993 513 Wojciech Secomski, PhD
(022) 8261281 w.172
wsecom
33. Analizator czwórników i widma HP4195A 1991 535
(022) 8261281 w.