No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Jacek Hoffman 2016-10-27 Badania eksperymentalne ablacji grafitu wywołanej nanosekundowym impulsem lasera Mechanics prof. dr hab. Krzysztof Abramski, Politechnika Wrocławska, prof. dr hab. Jan Jabczyński, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, prof. dr hab. Gerard Śliwiński, IMP PAN w Gdańsku
2 Tomasz G. Zieliński 2016-02-25 Propagacja i tłumienie fal akustycznych w ośrodkach porowatych, a cechy geometryczne i drgania mikrostruktury Mechanics prof. dr hab. Wojciech Batko, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. dr hab. Mariusz Kaczmarek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prof. dr hab. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska
3 Wasyl Kowalczuk 2015-06-25 Modele afiniczne w opisie dyskretnych i ciągłych ośrodków z mikrostrukturą w mechanice analitycznej Mechanics prof. Radosław Iwankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, prof. Piotr Kielanowski, National Technical University, Meksyk, prof. Gwidon Szefer, Politechnika Krakowska
No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Eligiusz Witold Postek 2014-09-25 Modelowanie numeryczne problemów sprzężonych wraz z paralelizacją Mechanics prof. Tadeusz Niezgoda - Wojskowa Akademia Techniczna, prof. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska, dr hab. Ryszard Buczkowski - Akademia Morska
2 Beata Misztal-Faraj 2014-05-29 Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorficznej i płytkowej w polimerach Material engineering prof. Danuta Żuchowska - Politechnika Wrocławska, prof. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka, prof. Józef Garbarczyk - Politechnika Poznańska
3 Yuriy Tasinkevych 2014-01-30 Electrostatic methods in analysis of acoustic beam-forming structures Electronics prof. Waldemar Soluch - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie, dr hab. Jerzy Wiciak - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. Tadeusz Pustelny - Politechnika Śląska w Gliwicach
4 Łukasz Jankowski 2014-03-06 Dynamic load identification for structural health monitoring Mechanics prof. dr hab. Krzysztof Dems - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejetności, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska
5 Przemysław Ranachowski 2013-06-27 Procesy starzeniowe w ceramice elektrotechnicznej Material engineering prof. dr hab. inż. Marian Urbańczyk - Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz - Instytutu Energetyki, prof. Ludosław Stobierski - AGH Kraków, prof. Henryk Tomaszewski - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych Warszawa
6 Marcin Białas 2013-01-31 Mechanical Modelling of Thin Films Mechanics prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Wiesław Ostachowicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Jerzy Nowacki 2012-11-29 Static and dynamic coupled fields in bodies with piezoeffects or polarization gradient Mechanics prof. Bogdan Tadeusz Maruszewski - Politechnika Poznańska, prof. Zbigniew Wesołowski - Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, dr hab. Barbara Gambin - IPPT PAN w Warszawie
2 Grzegorz Maciejewski 2012-11-29 Numeryczna analiza deformacji struktur krystalicznych i ich defektów na poziomie nanoskali Mechanics prof. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska, prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, prof. Piotr Perzyna - IPPT PAN w Warszawie
3 Irena Sielamowicz 2012-11-29 Analiza płynięcia materiałów granularnych w modelach silosów Mechanics prof. Tadeusz Burczyński - Politechnika Śląska w Gliwicach, prof. Tomasz Łodygowiski - Politechnika Poznańska, prof. Lech Dietrich - IPPT PAN w Warszawie, prof. Józef Hrabik - Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
4 Bolesław Stasicki 2012-10-25 Opracowanie systemów do ultraszybkiej wideografii Electronics Prof. dr hab. inż. Marek Amanowicz – Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie, Dr hab. inż. Bogdan Kosmowski – Politechnika Gdańska, Prof. Jerry Westerweel – Politechnika Deflt, Holandia
5 Katarzyna Kowalczyk-Gajewska 2012-05-31 Micromechanical modelling of metals and alloys of high specific strength Mechanics prof. Piotr Perzyna, prof. Błażej Skoczeń, prof. Andrzej Tylikowski, prof. Andrzej Seweryn
6 Rafał Stocki 2012-03-29 Analiza niezawodności i optymalizacja odpornościowa złożonych konstrukcji i procesów technologicznych Mechanics prof. dr hab. Stefan Berczyński, prof. dr hab. Andrzej Garstecki, prof. dr hab. Zbigniew Kotulski, prof. dr hab. Jerzy Wróbel
No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Wiesław Larecki 2010-10-28 Hiperboliczne równania fononowego transportu ciepła Mechanics Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Prof. dr hab. Janusz Mika, Prof. nzw. Kazimierz Piechór, Prof. dr hab. Andrzej Tylikowski
2 Elżbieta Alicja Pieczyska 2010-01-28 Analiza doświadczalna właściwości termomechanicznych stopów TiNi oraz poliuretanu z pamięcią kształtu Mechanics Prof. dr hab. inż. Jan Dutkiewicz, Prof. dr hab. inż. Wiesław Ostachowicz, Prof. dr hab. inż. Gwidon Szefer, Prof. dr hab. Andrzej Ziabicki
3 Sławomir Piekarski 2010-05-27 Galilean-Invariant Formulation of the Fluid Dynamics Mechanics prof. Janusz Badur, dr hab. Kazimierz Napiórkowski, prof. Jan Sławianowski, prof. Krzysztof Wierzcholski
4 Mikołaj Aleksiejuk 2009-11-26 Wytwarzanie i propagacja fal akustycznych o wysokich częstotliwościach w nanowarstwach metalicznych. Electronics Prof. Jan Ebert, Prof. Leszek Golonka, Prof. Antoni Śliwiński, Prof. Tadeusz Pustelny
5 Jan Maciejewski 2009-09-24 Analiza procesów oddziaływania narzędzi maszyn roboczych na spoiste ośrodki gruntowe Mechanics Prof. Andrzej Drescher, Prof. Dionizy Dudek, Prof. Gwidon Szefer, Dr hab. Danuta Leśniewska
No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Dorota Bzowska 2008-06-26 Dynamika procesów wymiany ciepła i naturalnej wymiany powietrza w budynkach o różnej strukturze materiałowej przegród. Building Prof. Marian Hopkowicz, Prof. Piotr Klemm, Prof. Andrzej J. Nowak, Prof. Zbysław Pluta
2 Leszek Chmielewski 2008-03-27 Metody akumulacji danych w analizie obrazów cyfrowych. Computer science Prof. Marek Domański, Prof. Witold Kosiński, Prof. Juliusz L. Kulikowski, Prof. Ryszard Tadeusiewicz
3 Dorota Chwieduk 2008-04-24 Modelowanie i analiza pozyskiwania oraz konwersji termicznej energii promieniowania słonecznego w budynku. Building Prof. Piotr Furmański, Prof. Jarosław Mikielewicz, Dr hab. Leszek Laskowski, Prof. Antoni Stachowicz
4 Włodzimierz Domański 2008-06-05 Propagation and interactionof hyperbolic plane waves in nonlinear elastic solids. Electronics Prof. Zbigniew Peradzyński, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Vsevolod Vladimirov, Prof. Zbigniew Wesołowski
5 Barbara Gambin 2008-01-31 Wpływ mikrostruktury na własności kompozytów sprężystych, piezoelektrycznych i termosprężystych. Mechanics Prof. Witold Kosiński, Prof. Bogdan T. Maruszewski, Dr hab. Gennadij Miszuris, Prof. Gwidon Szefer
6 Romuald Kotowski 2008-02-28 Metody opisu zjawiska dyssypacji w mechanice. Mechanics Prof. Józef Giergiel, Prof. Stanisław Sieniutycz, Prof. Gwidon Szefer, Prof. Jan J. Sławianowski
7 Tomasz Lekszycki 2008-10-30 Wybrane zagadnienia modelowania w biomechanice kości Mechanics Prof. Romuald Będziński, Prof. Krzysztof Kędzior, Dr hab. Małgorzata Lewandowska-Szumieł, Prof. Gwidon Szefer
8 Jerzy Rojek 2008-10-02 Modelowanie i symulacja komputerowa złożonych zagadnień mechaniki nieliniowej metodami elementów skończonych i dyskretnych. Mechanics Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Jerzy Wróbel
9 Hanna Irena Jędrzejuk 2007-05-10 Optymalizacja osiedli mieszkaniowych. Building Prof. Stefan Jendo, Prof. Piotr Klemm, Prof. Antoni Stachowicz, Prof. Lech Śliwowski
10 Andrzej Kawalec 2007-03-29 Computer aided synthesis and modelling of modified helical gear transmissions with finite element analysis. Construction and machines utilization Dr hab. Czesław Bajer, Prof. Maciej Bossak, Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Jerzy Wróbel
11 Piotr Marian Kowalczyk 2007-11-22 Sensitivity analysis in finite element computations of elasto-plasticity. Mechanics Prof. Andrzej Garstecki, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Włodzimierz Sosnowski, Prof. Gwidon Szefer
12 Tamara Kujawska 2007-12-14 Badania nieliniowych własności ośrodków biologicznych za pomocą fal ultradźwiękowych Electronics Prof. Julian Deputat, Prof. Eugeniusz Kozaczka, Prof. Krzysztof Zaremba, Prof. Marian Zientalski
13 Zenon Andrzej Kulpa 2007-10-04 Diagrammatic Interval Analysis with Applicatios. Computer science Prof. Jacek Błażewicz, Dr hab. Ewa Grabska, Prof. Jerzy Klamka, Prof Witold Kosiński
14 Tomasz Lipniacki 2007-06-15 Anizotropowa turbulencja w nadciekłym helu i dynamika wirów dyskretnych. Mechanics Dr hab. Konrad Bajer, Prof.Eryk Infeld, Prof. Ryszard Mańka, Prof. Andrzej Styczek
15 Jerzy Litniewski 2007-04-19 Wykorzystanie fal ultradźwiekowych do oceny zmian struktury gąbczastej Electronics Prof. Tadeusz Pałko, Prof. Aleksander Opilski, Prof. Julian Deputat, Dr hab. Mariusz Kaczmarek
16 Zdzisław Nowak 2007-10-25 Metoda identyfikacji w mechanice materiałów ciągliwych z uszkodzeniami. Mechanics Prof. Maciej Pietrzyk, Prof. Jacek Skrzypek, Prof. Tomasz Łodygowski, Prof. Andrzej Seweryn
17 Janusz Szczepański 2007-06-14 Zastosowanie układów dynamicznych w kryptografii. Computer science Prof.Tadeusz Czachórski, Prof. Jerzy Gawinecki, Prof. Tomasz Kapitaniak, Prof. Ryszard Tadeusiewicz.
18 Stanisław Tokarzewski 2007-03-15 Multipoint continued fraction approach to the bounds on the effective transport coefficients of the phase media. Mechanics Prof. Gwidon Szefer, Prof. Wiesław Pleśniak, Dr hab. Kazimierz Piechór, Dr hab. Mieczysław Cieszko
19 Zygmunt Jacek Zawistowski 2007-05-24 Metody teorii grup w zastosowaniu do układów dynamicznych z nieliniowym i nielokalnym oddziaływaniem. Mechanics Prof. Ryszard Mrugała, Prof. Aleksander Strasburger, Prof. Jan Rychlewski, Prof. Vsevolod Vladimirov
20 Andrzej Grzegorz Ziółkowski 2007-06-15 Pseudosprężystość stopów z pamięcią kształtu badania doświadczalne i opis teoretyczny. Mechanics Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Wojciech Nowacki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Gwidon Szefer
No. Firstname Lastname Habilitation date Work title Discipline Reviewers
1 Krzysztof Banaś 2006-01-26 Zastosowanie adaptacyjnej metody elementów skończonych do obliczeń wielkiej skali Computer science Prof. Tadeusz Burczyński, Prof. Robert Schaefer, Dr hab. Włodzimierz Sosnowski
2 Ryszard Staroszczyk 2006-02-23 Constitutive Modelling of Creep Induced Anisotropy of Ice Mechanics Prof. Ryszard Izbicki, Prof. Henryk Petryk, Prof. Roman Teisseyre
3 Stanisław Stupkiewicz 2006-10-26 Micromechanics of contact and interphase layers Mechanics Dr hab. Mieczysław Kuczma, Prof. Bogdan Raniecki, Prof. Wiesław Ostachowicz, Prof. Andrzej Tylikowski
4 Maria Lidia Ekiel-Jeżewska 2005-09-29 Oddziaływania hydrodynamiczne a współczynniki transportu zawiesin Mechanics Prof. Zbigniew Adamczyk, Prof. Marek Kuś, Dr hab. Kazimierz Piechór
5 Bogdan Andrzej Kaźmierczak 2005-04-28 Fale biegnące w ośrodkach nieliniowych Mechanics Prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński, Prof. dr hab. Roman Srzednicki, Dr hab. Dariusz Wrzosek
6 Anna Kucaba-Piętal 2005-03-31 Modelowanie mikroprzepływów na gruncie teorii płynów mikropolarnych Mechanics Prof. dr hab. Grzegorz Łukaszewicz, Prof. dr hab. Jacek Kitowski, Dr hab. Eligiusz Wajnryb
7 Maria Joanna Marks 2005-05-25 O kompozytach uzbrojonych dwiema rodzinami włókien Mechanics Prof. dr hab. Witold Gutkowski, Prof. dr hab. Tomasz Lewiński, Prof. dr hab. Romuald Świtka
8 Paweł Łukasz Sajkiewicz 2005-06-24 Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów Material engineering Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Doc. dr hab. Leszek Jarecki, Prof. dr hab. Andrzej Włochowicz