Kierownik:
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
tel.: +48 22 826 12 81 w. 428
pokój: 432
e-mail: ljank
Sekretariat:
Zofia Grzechnik
tel.: +48 22 826 96 15; +48 22 826 12 81 w. 164
pokój: 426
e-mail: zgrzech
Obsługa projektów:
mgr Magdalena Struska
mgr Ewa Osuch
tel./fax: +48 22 828 74 93 lub tel.: +48 22 826 12 81 w. 153
pokój: 429
Zakład składa się z dwóch pracowni:
Inżynierii Bezpieczeństwa Smart Technology Centre (dr hab. inż. Łukasz Jankowski)
Sterowania i Dynamiki Układów (prof. dr hab. inż. Czesław Bajer)
i zespołu badawczego
Systemów Inteligentnych (p.o. dr inż. Jacek Szklarski)