Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Agata Roszkiewicz Generacja plazmonów polarytonów powierzchniowych na strukturach periodycznych Elektronika prof. dr hab. Wojciech Nasalski, IPPT PAN prof. dr hab. Wojciech Gawlik, Instytut Fizyki UJ,
dr hab. Krystyna Kolwas, prof. Instytutu Fizyki PAN,
2012
2 Ewa Eliza Rożko Układy dynamiczne na przestrzeniach jednorodnych i ich zastosowanie w mechanice kontinuum prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Kazimierz Piechór,
prof. dr hab. inż. Czesław Woźniak, Politechnika Częstochowska
2007
3 Barbara Gołubowska Ciało afinicznie sztywne w zakrzywionych przestrzeniach i rozmaitościach o stałej krzywiźnie Mechanika prof. Jan J. Sławianowski dr hab. Ryszard Mrugała,
dr hab. Andrzej J. Turski
2006
4 Vasyl Kovalchuk Nonlinear Models of Collective and Internal Degrees of Freedom in Mechanics and Field Theory prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Vsevolod Vladimirov,
prof. Zbigniew Peradzyński
2006
5 Agnieszka Martens Hamiltonowskie i kwantowe układy z symetriami i więzami. Modele nieliniowe i ich zastosowania fizyczne prof. dr hab. Jan J. Sławianowski prof. Piotr Kielanowski,
prof. Zbigniew Peradzyński
2006
6 Ewa Ołdak Efekty masy cząsteczkowej w modelowaniu procesów formowania włókien ze stopionego polimeru doc. dr hab. Leszek Jarecki dr hab. Zbigniew Lewandowski,
prof. Andrzej Ziabicki
2006