Projekty aktualnie realizowane


Kryteria:ZakładSponsorTyp projektuSortowanie wg dat
początek/rosnąco
początek/malejąco
koniec/rosnąco
koniec/malejąco
aktualne
zakończone
  Liczba projektów=53
KierownikTematDatyInne
dr hab. inż. Bartłomiej Dyniewicz
ZTI
Zaawansowane metody modelowania i optymalizacji struktur mechanicznych metamateriałów do inteligentnego sterowania drganiami2018-04-12
2024-04-11
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA BIS
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
ZBiMM
Dynamika mikrocząstek w płynie2019-07-26
2024-07-25
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Stanisław Kucharski
ZMM
Mechanizmy deformacji plastycznej monokryształów w makro- i mezo-skali: zależność między wzmocnieniem plastycznym, efektem skali i anizotropią materiału2019-08-12
2024-08-11
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Witold Węglewski
ZMM
Eksperymentalne i numeryczne badanie wpływu mikrostruktury na naprężenia resztkowe oraz właściwości cieplne i mechaniczne w kompozytach gradientowych na osnowie aluminiowej2020-06-22
2024-06-21
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
ZMD
Identyfikacja powierzchni plastyczności materiałów funkcjonalnych i jej ewolucji uwzględniającej wprowadzoną historię deformacji w warunkach obciążeń złożonych2020-06-25
2024-06-24
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Olga Cegielska
SPPiB
Nanowłóknisty mukoadhezyjny nośnik brynzolamidu na bazie hydroksypropylocelulozy i β-cyklodekstryny.2020-07-09
2024-05-08
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. Jerzy Litniewski
ZU
Ilościowa analiza ultradźwięków rozproszonych w tkance. Zastosowanie do oceny odpowiedzi guza na chemioterapię u pacjentów z rakiem piersi2020-07-14
2024-07-13
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Wpływ onkogennych mutacji na przepływ informacji w szlaku sygnałowym MAPK2020-07-27
2024-07-26
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek
ZIiNO
Nowy wielopolowy wieloskalowy model spiekania wspomaganego polem elektrycznym2020-08-12
2025-08-11
Koordynator
NCN
OPUS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
Oddziaływanie komórek NK z populacją zainfekowanych komórek rakowych: eksperymenty w urządzeniach mikroprzepływowych i modelowanie matematyczne na poziomie pojedynczych komórek2020-09-01
2024-04-30
Koordynator
Fundusze Norweskie / EOG
GRIEG
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy 4 edycja - sztuczna inteligencja2020-10-01
2024-10-31
Jedyny wykonawca
MNiSW
Doktorat Wdrożeniowy
dr Anita Orłowska-Gałęzia
ZTI
Kompozytowe struktury inteligentne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG wytwarzane metodami drukowania przestrzennego2020-10-01
2024-09-30
Uczestnik konsorcjum - partner
NCN
M.ERA-NET 2
dr hab. inż. Dariusz Jarząbek
ZMM
Wytwarzanie sond pomiarowych o zróżnicowanym kształcie ostrza oraz niespotykanych właściwościach mechanicznych i trybologicznych do zastosowania w mikroskopach sił atomowych.2020-11-02
2024-10-31
Koordynator
NCBiR
TANGO
dr inż. Hanna Piotrzkowska-Wróblewska
ZU
QUMECH - system monitorujący odpowiedź pacjentów z rakiem piersi, na leczenie w postaci chemioterapii neoadjuwantowej, w oparciu o ultrasonografię ilościową2021-01-01
2025-01-01
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr inż. Szymon Nosewicz
ZIiNO
Wieloskalowa analiza deformacji oraz zniszczenia nowych hybrydowych kompozytów na osnowie metalowej. Badania doświadczalne oraz modelowanie numeryczne.2021-02-04
2025-02-03
Koordynator
NCN
OPUS
dr hab. inż. Łukasz Jankowski
ZTI
Uczenie maszynowe ze wzmocnieniem w zagadnieniach półaktywnego sterowania konstrukcjami i zdecentralizowanego tłumienia drgań: opracowanie nowych algorytmów i ocena ich efektywności2021-07-12
2025-07-11
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński
ZTOCiN
Nowa generacja sensorów, biosensorów i chemosensorów fali Love'a o gigantycznej czułości opartych o wykorzystanie metamateriałów2021-07-28
2024-07-27
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Michał Komorowski
ZBiMM
Heterogeniczność międzykomórkowa krzyżowej sygnalizacji cytokin2021-09-30
2025-09-29
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr hab. inż. Filippo Pierini
ZBiMM
Wielofunkcyjne nanostrukturalne platformy do politerapii ran wywołanej światłem2021-10-01
2025-09-30
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA-BIS
prof. dr hab. Tomasz Lipniacki
ZBiMM
INFRASTARt - utrzymanie infrastruktury CePT2021-10-27
2024-12-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
INFRASTARt
dr Norbert Żołek
ZU
System wspomagający diagnostykę zmian nowotworowych piersi z wykorzystaniem ultrasonografii i uczenia maszynowego2021-12-02
2025-06-01
Jedyny wykonawca
NCBiR
Infostrateg
mgr inż. Piotr Jenczyk
ZMM
Badanie właściwości tribo-mechanicznych kompozytów o osnowie metalicznej ze wzmocnieniem cząstkami ceramicznymi wytworzonych metodą współelektroosadzania oraz możliwości ich polepszenia poprzez zwiększenie wytrzymałości połączenia osnowa-wzmocnienie2022-01-12
2025-01-11
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Rozwój pustek i ewolucja uszkodzenia w metalach i stopach o niskiej symetrii sieci - modelowanie wieloskalowe i analiza doświadczalna2022-01-18
2025-01-17
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Błażej Popławski
ZTI
Bezkontaktowa identyfikacja parametrów zderzenia w zastosowaniu do adaptacyjnych absorberów energii2022-01-18
2025-01-17
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr hab. inż. Tomasz Zieliński
ZTI
Kompozyty dźwiękochłonne: sprzężone mechanizmy dyssypcji energii fal, modelowanie wieloskalowe i badania prototypów2022-01-18
2026-01-17
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
mgr inż. Michał Milczarek
ZMM
Badanie wpływu efektów skali na wrażliwość na prędkość odkształcenia w nanokrystalicznych stopach o wysokiej entropii2022-01-20
2025-01-19
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
mgr inż. Paula Broniszewska-Wojdat
ZTI
Plazmowe utlenianie elektrolityczne stopu AlSi10Mg wytwarzanego metodą selektywnego przetapiania laserowego proszków metali2022-02-02
2025-02-01
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM
dr Amrita Jain
ZMM
Projektowanie z poziomu atomowego materiałów na bazie węgla dla społeczeństwa nowej rzeczywistości2022-03-01
2025-02-28
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR
V4-Japan Joint Research Program on Advanced Materials
dr Mohsen Rezaee Hajidehi
ZMM
Modelowanie zmęczenia w stopach z pamięcią kształtu: zależność między zachowaniem materiału a niestatecznością strukturalną2022-06-24
2025-06-23
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
ZIiNO
Metodologia projektowania nowych 2D materiałów oparta na fizycznych i obliczeniowych przesłankach2022-06-24
2026-06-23
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska
ZBiMM
Oddziaływania hydrodynamiczne przy liczbach Reynoldsa znacznie mniejszych od jedności2022-07-01
2026-06-30
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr Jarosław Walczak
ZBiMM
Kombinatoryczne celowanie w niegenetyczne źródła zmienności międzykomórkowej w celu przełamania oporności komórek nowotworowych2022-07-07
2025-07-06
Jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Dariusz Jarząbek
ZMM
Implantacja jonów azotu, a następnie szybka obróbka termiczna jako metoda wytwarzania warstwy azotków o wysokiej entropii na powierzchni stopów o wysokiej entropii.2022-07-21
2025-07-20
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Effective Factorisation techniques for matrix-functions: Developing theory, numerical methods and impactful applications2022-09-27
2026-02-28
Uczestnik konsorcjum-partner
UE
RISE
prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc
ZTI
Doktorat wdrożeniowy 6 edycja2022-10-01
2025-09-30
Jedyny wykonawca
MEiN
Doktorat Wdrożeniowy
dr inż. Piotr Pawłowski
ZTI
Additive manufacturing of metallic auxetic structures and materials for lightweight armour 2022-10-20
2025-10-20
Uczestnik konsorcjum - partner
European Defence Agency (EDA)
Ad Hoc Research&Technology Project
dr Seyed Shahrooz Zargarian
ZBiMM
Multifunctional and Sustainable Nanoarchitectured Networks for High-Performance Filtering of Air Pollutants2022-11-01
2024-10-31
Jedyny wykonawca
UE
HORIZON TMA MSCA Postdoctoral Fellowships - European Fellowships
dr Syed Ahmed Shah
ZBiMM
Biopolymer based Enzyme-mediated fast in situ injectable hydrogels laden with Curcumin nanocrystals for bone tissue engineering2022-12-01
2024-11-30
Jedyny wykonawca
PAN/EU
Pasific
dr hab. inż. Bartłomiej Błachowski
ZTI
Optymalizacja jednotorowego aktywnego ekranu do redukcji pola magnetycznego generowanego przez wnętrzowe stacje transformatorowe2023-01-01
2024-12-31
NAWA
Wspólne projekty badawcze NAWA pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą
dr Adolfo Poma Bernaola
ZBiMM
Biomechanika molekularna wariantów SARS-CoV-2: wiązanie wirus - komórka gospodarz i omijanie układu odpornościowego2023-01-03
2027-01-02
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski
ZMD
Innowacyjne rozwiązanie umożliwiające realizację badań defektoskopowych szyn przy prędkości od 60km/h do 120 km/h2023-02-01
2026-01-31
Uczestnik konsorcjum - partner
NCBiR / Przemysł: PKP Linie Kolejowe S.A.
BRIK2
dr inż. Rami Faraj
ZTI
Odporny na działanie środków walki radioelektronicznej, inteligentny, niezależny system nawigacji i detekcji anomalii magnetycznych dla platform bezzałogowych do działań na akwenach morskich2023-02-01
2026-01-31
Koordynator
NCBiR
Szafir
prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz
ZMM
Adhezja, tarcie i powierzchnia kontaktu w zagadnieniach kontaktu podatnych ciał sprężystych i lepkosprężystych z uwzględnieniem efektów skończonych deformacji2023-02-01
2027-01-31
Jedyny wykonawca
NCN
PRELUDIUM-BIS
prof. dr hab. inż. Katarzyna Kowalczyk-Gajewska
ZMM
Analiza plastyczności i odporności na pękanie materiałów funkcjonalnych2023-03-01
2027-02-28
Uczestnik konsorcjum - partner
UE
H2020
mgr Magdalena Chomicka
BD
Mobilność studentów i pracowników instytucji szkolnictwa2023-06-01
2025-07-31
Jedyny wykonawca
UE/FRSE
ERASMUS +
dr inż. Olga Urbanek-Świderska
SPPiB
Materiały hybrydowe reagujące na bodźce zewnętrzne do miejscowego dostarczania leków w leczeniu endometriozy - analiza wybranych właściwości i skuteczności w warunkach in vitro oraz in vivo2023-06-14
2026-06-13
jedyny wykonawca
NCN
SONATA
dr hab. inż. Tomasz Mościcki
ZMD
Wieloskalowe badania właściwości mechanicznych nowatorskich powłok z trójskładnikowych borków wolframu osadzonych za pomocą HiPIMS2023-06-19
2027-06-18
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
dr inż. Błażej Popławski
ZTI
Automatyczny skokochron z systemem bezkontaktowej identyfikacji parametrów uderzenia2023-07-03
2026-07-03
Jedyny wykonawca
NCBiR
LIDER
dr Hossein Darban
ZMM
Zależące od skali mechaniczne zachowanie się mikrobelek i nanobelek z pęknięciami: nieklasyczne modelowanie i walidacja doświadczalna2023-07-06
2026-07-05
jedyny wykonawca
NCN
SONATA
prof. dr hab. inż. Paweł Paszek
ZBiMM
Analiza biologii systemów wieloskalowych mechanizmów antybakteryjnej oporności wrodzonej2023-09-01
2026-06-01
Jedyny wykonawca
NAWA
Polskie Powroty 2022
prof. dr hab. inż. Paweł Paszek
ZBiMM
Zrozumienie wieloskalowych mechanizmów antybakteryjnej odporności wrodzonej na poziomie pojedynczych komórek2023-09-01
2026-07-31
Jedyny wykonawca
NCN
OPUS
prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc
ZTI
Diagnostyka sprężonych oraz cięgnowych drogowych obiektów inżynierskich, z uwzględnieniem doboru systemów monitoringu2023-09-15
2025-03-15
Uczestnik konsorcjium-partner
NCBiR / Przemysł: GDDKiA
RID
dr inż. Łukasz Fura
ZU
Bezpieczeństwo ultradźwiękowego otwierania bariery krew-mózg2023-10-05
2024-10-04
Jedyny wykonawca
NCN
Miniatura