Struktura Organizacyjna IPPT PAN (PDF)

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński
członek PAN

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 w. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. naukowych
prof. dr hab. Janusz Szczepański

Sekretariat: Aneta Ciesielska
tel.: +48 22 828 53 73, +48 22 826 12 81 w. 114
pok.: 624

Z-ca Dyrektora ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. instytutu

Sekretariat: Magdalena Palińska
tel.: +48 22 826 89 11, +48 22 826 12 81 w. 112
pok.: 610

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych
mgr Agnieszka Milczarek

tel. +48 22 826 98 23, +48 22 826 12 81 w. 122
pok.: 620

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
mgr Anna Leśnicka

tel. +48 22 826 98 13, +48 22 826 12 81 w. 118
pok.: 625

Główne jednostki badawcze:

Zakład Biosystemów i Miękkiej Materii
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Zakład Mechaniki Materiałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Henryk Petryk
członek koresp. PAN

Zakład Informatyki i Nauk Obliczeniowych
kierownik: dr hab. inż. Piotr Kowalczyk, prof. instytutu

Zakład Technologii Inteligentnych
kierownik: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. instytutu

Zakład Teorii Ośrodków Ciągłych i Nanostruktur
kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski

Zakład Ultradźwięków
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Litniewski

Zakład Mechaniki Doświadczalnej
kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

Samodzielna Pracownia Polimerów i Biomateriałów
kierownik: prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz


Laboratorium Modelowania i Obrazowania w Biomechanice (CePT)
kierownik: dr inż. Sławomir Błoński

Centrum Badań Biomedycznych
kierownik: prof. dr hab. Tomasz Lipniacki

Centrum Doskonałości i Innowacji Materiałów Kompozytowych
kierownik:prof. dr hab. inż. Michał Basista

Centrum Technologii Inteligentnych
kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

Rada Naukowa
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski

kierownik Sekretariatu: Luiza Sykłowska
e-mail: radanauk
tel.: +48 22 826 54 73, +48 22 826 12 81 w. 115
pok.: 129

Komisja Dyscyplinarna
Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Czesław Bajer

Rzecznik Dyscyplinarny
prof. dr hab. inż. Michał Basista

Studium Doktoranckie
kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc

e-mail: tszolc
tel. (sekretariat): +48 22 826 12 81 w. 219
pok. (sekretariat): 524

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Dyrektor: dr inż. Zygmunt Krasiński

e-mail: zygmunt.krasinski
tel.: +48-22-828-74-78, +48-22-828-74-83 w. 211

Biblioteka
kierownik: dr Bogusława Lewandowska-Gruszka

e-mail: library
tel.: +48 22 826 74 10
pok.: 45

Dział Wydawnictw
kierownik: mgr Bogna Matuszewska-Munk

e-mail: bmunk
tel.: +48 22 826 60 22, +48 22 826 12 81 w. 208
pok.: 127

Dział Zarządzania i Koordynacji Badań Naukowych
kierownik: mgr Monika Milewska

e-mail: mmile
tel.: +48 22 826 25 22, +48 22 826 12 81 w. 299
pok.: 125

Centrum Komercjalizacji i Rozwoju Technologii
kierownik: mgr Cweti Czyżycka

e-mail: czyzycka
tel.: +48 22 826 12 81 w. 220
pok.: 110

Biuro Współpracy z Zagranicą
kierownik: Joanna Małachowska-Tymkiewicz

e-mail: jmalat
tel.: +48 22 826 65 93, +48 22 826 12 81 w. 142
pok.: 621

Dział Zamówień Publicznych
mgr Alfreda Lewandowska

e-mail: alewan
tel.: +48 22 826 98 19, +48 22 826 12 81 w. 185
pok.: 653

Biuro Spraw Pracowniczych
kierownik: mgr Agnieszka Milczarek

e-mail: kadry
tel.: +48 22 826 98 23, +48 22 826 12 81 w. 123
pok.: 620

Biuro Płacowe
kierownik: Teresa Wiśniewska

e-mail: twisn
tel.: +48 22 828 53 72, +48 22 826 12 81 w. 117
pok.: 616

Biuro Finansowo-Księgowe
kierownik: mgr Emilia Lankiewicz

e-mail: elankiew
tel.: +48 22 826 98 02, +48 22 826 12 81 w. 119
pok.: 625

Biuro Administracyjne
kierownik: lic. Aneta Ciesielska

e-mail: aciesiel
tel.: +48 22 828 53 73, +48 22 826 12 81 w. 114
pok.: 624

Dział Sieci Komputerowej
kierownik: mgr inż. Mikołaj Dybko

e-mail: mdybko
tel.: +48 22 826 12 81 w. 277
pok.: 132

Inspektor Ochrony Danych
Marcin Kaleta

e-mail: iod

Centrum Usług Laboratoryjnych
kierownik: Łukasz Cichacki

e-mail: lcichac
tel.: +48 22 826 12 81 w. 246/444
pok.: -13

Biuro Gospodarczo-Techniczne
kierownik: Marek Wieczoryński

e-mail: mwiecz
tel.: +48 22 826 12 81 w. 104
pok.: 29