Dlaczego doktorat z mechaniki w IPPT PAN? Instytut jest od lat wiodącym w kraju ośrodkiem badawczym w zakresie mechaniki, a uzyskiwane wyniki są często publikowane w najważniejszych czasopismach naukowych w skali światowej. Podjęcie studiów doktoranckich w IPPT stwarza unikalną okazję do przygotowania doktoratu nawiązującego do frontu nauk mechanicznych widocznego w takich właśnie czasopismach, co znakomicie ułatwia późniejszą karierę zawodową. Szczegółową tematykę można dopasować do własnych predyspozycji i zainteresowań – mechanika teoretyczna, komputerowa lub doświadczalna – do wyboru! Ważną rolę odgrywa współpraca z opiekunem naukowym publikującym systematycznie prace na poziomie międzynarodowym, co daje szanse na szybkie uzyskanie przez doktoranta dorobku publikacyjnego liczącego się w różnych konkursach.

Tak więc praca nad doktoratem z mechaniki w IPPT PAN to dobra inwestycja na całe życie !

prof. H. Petryk, czł. koresp. PAN

Ultradźwięki w medycynie - doktorat w IPPT PAN. Ultradźwięki są stosowane we wszystkich dziedzinach medycyny - diagnostyka układu naczyniowego, obrazowanie serca, układ szkieletowo mięśniowy, endokrynologia, nowotwory, położnictwo i ginekologia. W Polsce wykonuje się około 20 milionów procedur obrazowych rocznie. Tak powszechnie stosowana technika wymaga specjalistycznego wsparcia inżynierów i fizyków. Instytut należy do grona światowych ośrodków rozwijających metody i techniki ultradźwiękowe w zastosowaniach medycznych i biologicznych, jesteśmy też jedynym polskim ośrodkiem zajmującym się tak szeroko tą fascynującą tematyką. Kandydaci o temperamencie teoretycznym znajdą wsparcie wśród naszych wybitnych uczonych, Kandydaci na studia doktoranckie o temperamencie „konstruktorskim” znajdą u nas fantastycznie wyposażone laboratoria, w których można rozwijać nowoczesną instrumentację badawczą. Proces kształcenia w IPPT zakończony doktoratem, stwarza nieograniczone możliwości w dalszej karierze zawodowej.

prof. Andrzej Nowicki, czł. koresp. PAN

Dlaczego warto robić doktorat z informatyki w IPPT PAN? W Instytucie od wielu lat rozwijane są nowoczesne, zaawansowane metody komputerowe zastosowane w mechanice, analizie konstrukcji i modelowaniu nowych materiałów. W ostatnich latach prowadzone są także intensywne unikalne badania w tak atrakcyjnych dziedzinach jak bioinformatyka, neuroinformatyka i biologia systemów. Nasze grupy badawcze, prowadzone przez doświadczonych promotorów, tworzą w większości młodzi ludzie o bardzo różnych komplementarnych specjalnościach. Utrzymywana jest intensywna współpraca z zagranicznymi partnerami z wiodących ośrodków naukowych. Zapraszamy do IPPT PAN i satysfakcjonującej pracy na naszym superkomputerze GRAFEN!

prof. dr hab. J. Szczepański

Doktorat z inżynierii materiałowej uzyskasz w IPPT PAN w atrakcyjnej tematyce badawczej związanej z projektowaniem i kształtowaniem nowoczesnych materiałów do zastosowań w różnych dziedzinach współczesnej techniki. Oferowana tematyka odpowiada aktualnym kierunkom badawczym cieszącym się olbrzymim zainteresowaniem na świecie, takim jak stale o specjalnych właściwościach do zastosowań w energetyce, kompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego, samochodowego i energetycznego, nowoczesne materiały kompozytowe do zastosowań w budownictwie, cienkowarstwowe pokrycia kompozytowe osadzane impulsem laserowym, materiały z pamięcią kształtu, biodegradowalne materiały polimerowe ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w inżynierii tkankowej. Badania prowadzone są z zastosowaniem nowoczesnej aparatury będącej na wyposażeniu IPPT, we współpracy z czołowymi ośrodkami naukowymi w Unii Europejskiej i na świecie. Zespoły badawcze uczestniczą w wielu projektach inżynierii materiałowej, krajowych i międzynarodowych. W zespołach panuje dobra atmosfera sprzyjająca pracy naukowej.

prof. dr hab. Leszek Jarecki