Prof. dr hab. inż. ZBIGNIEW KOWALEWSKI

Przewodniczący

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew. 205
email: zkowalewProf. dr hab. inż. ŁUKASZ JANKOWSKI

Z-ca Przewodniczącego

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew. 428
email: ljankProf. dr hab. JANUSZ KACPRZYK

Z-ca Przewodniczącego

telefon: (+48) 22 381-0275
email: kacprzykProf. dr hab. JERZY LITNIEWSKI

Z-ca Przewodniczącego

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew.238
email: jlitnDr hab. inż. ZBIGNIEW RANACHOWSKI

Sekretarz

telefon: (+48) 22 826 12 81 wew. 163
email: zranach

Sekretariat Rady Naukowej

telefon: (+48) 22 826-54-73 lub 826-12-81 w. 115
email: radanauk