Tytuł profesora otrzymali:
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Szolc, 2019/10/25, nauki inżynieryjno-techniczne
 • prof. dr hab. inż. Bogdan Kaźmierczak, 2019/10/25, nauki inżynieryjno-techniczne
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Rojek, 2017/09/28, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, 2016/12/02, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Jerzy Litniewski, 2015/02/17, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Janusz Szczepański, 2014/07/28, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Maria Ekiel-Jeżewska, 2014/04/10, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb, 2013/06/03, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, 2013/02/28, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Tomasz Lipniacki, 2012/08/07, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Stupkiewicz, 2011/12/05, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski, 2011/07/15, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Czesław Bajer, 2010/12/23, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski, 2009/12/30, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Wiera Oliferuk, 2009/09/25, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Wojciech Marian Nasalski, 2009/06/17, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Leszek Jarecki, 2009/04/23, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Ludwik Kowalewski, 2008/04/14, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Adam Kotulski, 2008/06/30, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Zygmunt Szymański, 2008/06/30, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Bolesław Pęcherski, 2007/10/22, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Tomasz Aleksander Kowalewski, 2007/01/22, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sosnowski, 2006/06/08, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Powałowski, 2001/10/16, nauki techniczne
 • prof. dr hab. inż. Wiktor Gambin, 2000/07/06, nauki techniczne
 • prof. dr hab. Mariusz Nieniewski, 2000/04/20, nauki techniczne

Więcej