Dyrektorzy IPPT PAN

(chronologicznie):

1952-1961

1961-1963

1963-1969

1969-1973

1973-1982

1983-1994

1995-2006

2006-2009

2009 - 2013

2013-

 

Z-cy Dyrektorów ds. Naukowych

(chronologicznie):

J. Groszkowski, W. Olszak, L. Jakubowski, W. Urbanowski, M. Sokołowski, A. Smoliński, L. Filipczyński, W. Gutkowski, J. Wehr, W. Derski, J. Ranachowski, Z. Wesołowski, P. Perzyna, K. Sobczyk, Z. Peradzyński, A. Nowicki, T.A. Kowalewski (2009-2013), J. Szczepański (2013-)

 

 Z-cy Dyrektorów ds. Ogólnych

(do 2018 roku, chronologicznie):

S. Kajfasz, J. Miastkowski, K. Doliński, Z.L. Kowalewski (2009-2010), B. Gambin (2010-2013), P. Kowalczyk (2013-2018)

 

 Z-cy Dyrektorów ds. Innowacji, Rozwoju i Współpracy

(od 2018 roku, chronologicznie):

P. Kowalczyk (2018-)