Rada Naukowa Instytutu powoływana jest obecnie na kadencję 4-letnią (do 1989 roku kadencja Rady trwała 3 lata). Liczyła od 19 (na początku) do 90 członków (w 2010 roku). Od roku 2011 Rada liczy 50 członków. Tryb jej powoływania także ulegał zmianie: od mianowania (1953-1980), poprzez epizod wybieralności (1981-1983), do powszechności (profesorowie i docenci oraz kilku wybieranych przedstawicieli adiunktów) od roku 1984, aby powrócić ponownie do wybieralności Rady w kadencji od roku 2011. Obecnie w skład Rady wchodzą samodzielni pracownicy naukowi pochodzący z wyboru lub mianowani przez władze Akademii, przy czym co najmniej 15 spośród nich to osoby niezatrudnione na pełnym etacie w IPPT PAN. Ponadto w skład Rady wchodzą przedstawiciele młodszych pracowników naukowych i doktorantów Instytutu oraz Dyrektor i jego Zastępca ds. Naukowych.

Poniżej przedstawiamy Poczet Przewodniczących Rady:

Witold Wierzbicki
1952-1964

Witold Nowacki
1966-1978

Jerzy Litwiniszyn
1978-1980

Władysław Fiszdon
1981-1983

Wojciech Szczepiński
1984-1986

Bohdan Ciszewski
1987-1989

Leszek Filipczyński
1990-1993

Michał Kleiber
1994-1995
Marek Sokołowski
1995-1998

Andrzej Marek Brandt
1999-2002

Kazimierz Sobczyk
2003-2006

Eugeniusz Danicki
2007-2010

Kazimierz Sobczyk
2011-2012

Henryk Petryk
2012-2018