Baza publikacji

Wykazy publikacji wydanych w czasopismach i prac konferencyjnych

Wykazy monografii i podręczników

Cytowania

Ministerialne listy punktacji czasopism

Punktacja czasopism i konferencji międzynarodowych za 2020 rok

Informacja MNiSzW z dnia 2019.12.18 dotycząca punktacji czasopism

Punktacja czasopism i konferencji międzynarodowych za 2019 rok

Informacja MNiSzW z dnia 2019.07.31 dotycząca punktacji czasopism

Punktacja czasopism za 2017 rok (tymczasowo także za rok 2018)

Informacja MNiSzW z dnia 2017.01.26 dotycząca punktacji czasopism stosowanej przy kompleksowej ocenie jednostek naukowych za lata 2013–2016
Informacja MNiSzW z dnia 2017.09.11 dotycząca nieprzeprowadzenia oceny czasopism naukowych w 2017
2017.01.26 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2017.01.26 - Tabela B z historią - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW

Punktacja czasopism za 2016 rok

2016.12.09 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2016.12.09 - Tabela B - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW

Punktacja czasopism za 2015 rok

2015.12.23 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2015.12.23 - Tabela B - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW

Punktacja czasopism za 2014 rok

2014.12.31 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2014.12.31 - Tabela B - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2015.03.25 - Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o sprostowaniu błędów

Punktacja czasopism za 2013 rok

2013.12.17 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2013.12.17 - Tabela B - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW

Punktacja czasopism za 2011 i 2012 rok

2012.12.21 - Tabela A - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2012.12.21 - Tabela B - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW

Punktacja czasopism za 2010 rok

2010.06.25 - Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych MNSzW, do ewaluacji jednostek za lata 2009-2010
2010.12.10 - Zmiany i uzupełnienie wykazu czasopism punktowanych MNiSzW
2010.12.29 - Zmiany wykazu czasopism punktowanych MNiSzW + zmiany z 2010.12.10.12 + oryginalna lista z 2010.06.25

Punktacja czasopism za 2009 rok

2009.03.24 - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2009.06.18 - Wykaz czasopism punktowanych MNSzW
2009.07.16 - Zmiany wykazu czasopism punktowanych MNiSzW

Ministerialna lista punktacji wydawnictw

Punktacja wydawnictw obejmująca lata 2017 - 2020

Informacja MNiSzW z dnia 2019.01.18 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe