Systemy Zarządzania Jakością ISO-13485 oraz ISO-9001 zostały wdrożone w zespole Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej IPPT PAN w 2014 roku. System potwierdza profesjonalizm zespołu w zakresie realizacji działań związanych z projektowaniem i budową innowacyjnych systemów elektronicznych oraz urządzeń medycznych.

 • PN-EN ISO 13485:2016-04 w zakresie: Projektowanie i prace rozwojowe w zakresie ultradźwiękowych wyrobów medycznych oraz oprogramowania do celów medycznych.
 • PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie: Projektowanie, prace rozwojowe i szkolenia w zakresie systemów elektronicznych i oprogramowania.

Laboratorium jest wyposażone w specjalistyczną aparaturę pomiarowo-kontrolną oraz badawczą, a także urządzenia i wyposażenie do prototypowej produkcji elektronicznej. Ponadto posiadamy sprzęt do pomiarów i charakteryzacji przetworników ultradźwiękowych.

Technologie

Zespół LEP prowadzi prace B+R w zakresie zaawansowanych systemów elektronicznych i cyfrowego przetwarzania sygnałów. Naszą główną specjalizacją są metody i systemy ultradźwiękowe w aplikacjach medycznych i przemysłowych.

Know-how i doświadczenie Zespołu obejmuje:

 • Systemy elektroniczne:

  • projektowanie, symulacja i uruchamianie złożonych, wielowarstwowych płyt drukowanych, ze szczególnym uwzględnieniem: szybkich interfejsów cyfrowych, i zagadnień integralności sygnałów oraz kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
  • projektowanie, symulacja i uruchamianie złożonych programowalnych układów logicznych FPGA;
  • projektowanie i certyfikacja wyrobów medycznych.
 • Oprogramowanie:

  • systemów wbudowanych – mikrokontrolery, procesory CPU/DSP/GPU;
  • oprogramowanie systemowe, biblioteki, interfejsy graficzne (C/C++/C#, Java, Python, Matlab);
  • implementacja algorytmów na architekturach równoległych;
  • oprogramowanie procesorów GPU,
  • specjalizacja w algorytmach cyfrowego przetwarzania sygnałów, przetwarzanie wielokanałowe, analiza sygnałów oraz wizualizacja.

  Tematyka badawcza

  Zespół koncentruje na rozwoju metod i systemów do ultradźwiękowej diagnostyki medycznej oraz zastosowań ultradźwięków w przemysłowych badaniach nieniszczących. Opracowana w zespole Uniwersalna Platforma Ultradźwiękowa umożliwia szybkie testowanie i wdrażanie nowych metod obrazowania oraz oceny przepływu.

  Laboratorium może zaoferować nie tylko realizację prac B+R w zakresie ultradźwięków, elektroniki i urządzeń medycznych, ale także opracowanie gotowych rozwiązań i dokumentacji wdrożeniowej.

  Kontakt:

  Dr Marcin Lewandowski
  Laboratorium Elektroniki Profesjonalnej w Pracowni Badań Nieniszczących,
  Zakład Mechaniki Doświadczalnej, IPPT PAN
  email: mlew@ippt.pan.pl