Polska Akademia Nauk
Strona ogólnopolskiej państwowej instytucji naukowej PAN, powołanej na mocy ustawy z 30 X 1951. Celem jej jest rozwój nauki oraz jej upowszechnianie.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Strona Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - głównego organu administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej państwa.

Narodowe Centrum Nauki
Do zadań NCN należy m.in. finansowanie:badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Do zadań NCBiR należy wsparcie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, finansowanie:badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych

Nauka Polska - Bazy Danych
Informacje o ludziach nauki i projektach

Sejm RP
Urzędy Centralne i Ministerstwa - na stronach Sejmu
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

naukowy.pl - Internetowy serwis naukowy
Artykuły i nowości ze świata nauki, biografie naukowców.

Ośrodek Przetwarzania Informacji
Do zadań ośrodka należy między innymi gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji naukowej i technicznej o stanie nauki polskiej i wynikach badań naukowych prowadzonych w kraju i za granicą.

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
Fundacja, która wspiera naukowców i zespoły badawcze oraz inicjatywy inwestycyjne służące nauce w Polsce.

Nauka w Polsce. Polska Agencja Prasowa.
Wiadomości ze świata nauki, ciekawostki. Serwis PAP jest finansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.