• Tytuł „Człowieka Roku 2018” dla prof. Michała Kleibera (11.03.2019) Więcej...

 • Nominacja Prof. Tadeusza Burczyńskiego do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (2.03.2019) Więcej...

 • Tytuł „Złotego Inżyniera Ćwierćwiecza” dla Prof. M. Kleibera (27.02.2019). Więcej...

 • Austriacki Krzyż Honorowy Nauki i Sztuki dla Profesora Michała Kleibera (12.11.2018) Więcej ...
 • Profesor Michał Kleiber uhonorowany Pierścieniem 100-lecia Niepodległości RP (październik 2018).Więcej ...
 • Medal Polskiego Towarzystwa Informatyki z okazji 70-lecia polskiej informatyki dla Prof. M. Kleibera za szczególne zasługi dla rozwoju polskiej informatyki (16.05.2018). Więcej ...
 • Nagroda przyznana Panu Prof. Michałowi Kleiberowi z IPPT PAN za szczególe zasługi dla rozwoju polskiego sektora teleinformatycznego (20.03.2018). Więcej ...
 • Tytuł doktora Honoris Causa Politechniki Śląskiej dla prof. Tadeusza Burczyńskiego za inspirowanie nowych kierunków badań w obszarze nauk obliczeniowych i wdrażanie ich wyników w różnorodnych obszarach nauki i techniki oraz za znaczący wkład w rozwój Politechniki Śląskiej (8.12.2016). Więcej ...
 • Order Orła Białego dla Prof. Michała Kleibera. Uroczystość odbyła się w Zamku Królewskim w Warszawie (3.05.2018). Więcej ...
 • Nagroda Naukowa im. Maksymiliana Tytusa Hubera Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk dla Łukasza Jankowskiego. Nagroda została przyznana za cykl jedenastu publikacji pod zbiorczym tytułem „Dynamic load identification for structural health monitoring” składający się z monografii i dziesięciu wybranych artykułów (20.11.2014). Więcej ...
 • Nagroda Akademii Grupy Wyszehradzkiej dla młodych naukowców dla dr inż. Agaty Roszkiewicz-Walczuk za osiągnięcia w dziedzinie Matematyki Stosowanej (14.10.2014). Więcej ...
 • Medal im. prof. Jana Szmeltera dla prof. dr hab. inż. Michała Kleibera za całokształt działalności w obszarze technik komputerowych w inżynierii (07.05.2014). Więcej ...
 • Medal im. prof. Jana Szmeltera dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego za rozwój nowoczesnych technik obliczeniowych opartych na sztucznej inteligencji i algorytmach genetycznych (07.05.2014). Więcej ...
 • Medal Honorowy Rady Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie dla prof. dr hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego za zasługi we współpracy naukowej oraz wspieranie rozwoju kadry (maj 2014). Więcej ...
 • Nagroda im. Wacława Olszaka dla dr hab. inż. Katarzyny Kowalczyk–Gajewskiej za monografię habilitacyjną: Micromechanical modeling of metals and alloys of high specific strengths (październik 2012).
 • Prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski laureatem III Edycji Nagrody im. Witolda Nowackiego (15.03.2012)
 • Nagroda im. prof. Michała Życzkowskiego Komitetu Mechaniki PAN dla dr Bartłomieja Błachowskiego (11.03.2010)
 • Dr Bartłomiej Dyniewicz został laureatem konkursu dla młodych naukowców organizowanego przez Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej (2010)
 • Nagroda Ministra Infrastruktury dla dr hab. inż. Doroty Chwieduk i wyróżnienie dla prof. dr. hab. Wojciecha Marksa (22.12.2009)
 • Nagroda im. Maksymiliana Tytusa Hubera dla dr hab. inż. Piotra Kowalczyka (27.11.2009)
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej popularnie "polskim noblem" dla Andrzeja Nowickiego (2007) za "Opracowanie podstaw teoretycznych i wdrożenie do produkcji ultrasonografów z obrazowaniem kolorowym przepływu krwi"
 • Medal American Society of Mechanical Engineers im W.T. Koitera przyznany dla Zenona Mroza (2004)
 • Nagroda im. prof. Michała Życzkowskiego Komitetu Mechaniki PAN dla dr Tomasza Lipniackiego (2002)
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej popularnie "polskim noblem" dla Michała Kleibera (2001) za "Opracowanie nowych metod analizy i optymalizacji w nieliniowej termodynamice ciał odkształconych"
 • Nagroda im. prof. Michała Życzkowskiego Komitetu Mechaniki PAN dla dr inż. Katarzyny Kowalczyk (2001)
 • Nagroda im. prof. Michała Życzkowskiego Komitetu Mechaniki PAN dla dr inż. Stanisława Stupkiewicza (2000)
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, zwanej popularnie "polskim noblem" dla Kazimierza Sobczyka (1993) za "Prace z zakresu dynamiki stochastycznej układów i materiałów konstrukcyjnych"