rada_naukowa

Postępowanie w sprawie o nadanie tytułu naukowego profesora

Postępowania w toku

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Paweł Sajkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Bogusław Major - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 3. prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż Jolanta Baranowska - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 2. prof. dr hab. Ewa Bełtowska-Lehman - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 3. prof. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański - Centrum Naukowe ASKLEPIOS
 4. prof. dr hab. inż. Jan Kusiński - AGH
 5. prof. dr hab. inż Marcin Leonowicz - Politechnika Warszawska

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Ankieta
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Pismo CK
 5. Recenzja prof. Baranowskiej
 6. Recenzja prof. Bełtowskiej-Lehman
 7. Recenzja prof. Dobrzańskiego
 8. Recenzja prof. Kusińskiego
 9. Recenzja prof. Leonowicza
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Postępowania zakończone

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. Zbigniew Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. Jerzy Rojek - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. Paweł Sajkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. Witold Cecot - Politechnika Krakowska
 2. prof. Andrzej Neimitz - Politechnika Świętokrzyska
 3. prof. Maciej Pietrzyk - AGH Kraków
 4. prof. Andrzej Seweryn - Politechnika Białostocka
 5. prof. Jacek Tejchman - Politechnika Gdańska

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Ankieta
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Pismo CK
 5. Recenzja prof. Cecota
 6. Recenzja prof. Neimitza
 7. Recenzja prof. Pietrzyka
 8. Recenzja prof. Seweryna
 9. Recenzja prof. Tejchmana
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 28 listopada 2019 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. Czesław Bajer - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. Janusz Szczepański - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. Krzysztof Wiśniewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska
 2. prof. Ewa Majchrzak - Politechnika Śląska
 3. prof. Waldemar Rachowicz - Politechnika Krakowska
 4. prof. Andrzej Styczek - Politechnika Warszawska
 5. prof. Jacek Waniewski - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Ankieta
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Pismo CK
 5. Recenzja prof. Drobniaka
 6. Recenzja prof. Majchrzaka
 7. Recenzja prof. Rachowicza
 8. Recenzja prof. Styczka
 9. Recenzja prof. Waniewskiego
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 25 października 2019 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. Michał Kleiber - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska
 4. prof. Zenon Mróz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska
 2. prof. Błażej Skoczeń - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 3. prof. Maciej Pietrzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 4. prof. Tomasz Łodygowski - Politechnika Poznańska
 5. prof. Andrzej Seweryn - Politechnika Białostocka

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Ankieta
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Pismo CK
 5. Recenzja prof. Wilde
 6. Recenzja prof. Skoczenia
 7. Recenzja prof. Pietrzyka
 8. Recenzja prof. Łodygowskiego
 9. Recenzja prof. Seweryna
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 23 września 2017 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tadeusz Burczyński - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Czesław Bajer - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Paweł Dłużewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. Tomasz Lewiński - Politechnika Warszawska
 5. prof. dr hab. Tomasz Lipniacki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 6. prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 7. prof. dr hab. Krzysztof Wiśniewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Witold Cecot - Politechnika Krakowska
 2. prof. dr hab. inż. Krzysztof Magnucki - Politechnika Poznańska
 3. prof. dr hab. inż. Maciej Pietrzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Seweryn - Politechnika Białostocka
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska

Dokumenty do pobrania:

 1. Ankieta
 2. Autoreferat
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Pismo CK
 5. Recenzja prof. Cecota
 6. Recenzja prof. Magnuckiego
 7. Recenzja prof. Pietrzyka
 8. Recenzja prof. Seweryna
 9. Recenzja prof. Wilde
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 2 grudnia 2016 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Jan Holnicki-Szulc – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. Jerzy Litniewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 5. prof. dr hab. Andrzej Nowicki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. Janusz Mroczka - Politechnika Wrocławska
 2. prof. Janusz Gajda - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 3. prof. Andrzej Zając - Politechnika Białostocka
 4. prof. Stanisław Szczepański - Politechnika Gdańska
 5. prof. Janusz Zarębski - Akademia Morska w Gdyni

Dokumenty do pobrania:

 1. Ankieta
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK
 4. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 5. Recenzja prof. J. Mroczka
 6. Recenzja prof. J. Gajdy
 7. Recenzja prof. A. Zająca
 8. Recenzja prof. S. Szczepańskiego
 9. Recenzja prof. J. Zarębskiego
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 2 grudnia 2016 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Witold Gutkowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Bogusław Major - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej w Krakowie
 4. prof. dr hab. Zygmunt Szymański – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 5. prof. dr hab. Zygmunt Szymańskidr hab. Eligiusz Wajnryb – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk - Politechnika Warszawska
 3. prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 4. prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 5. prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dokumenty do pobrania:

 1. Ankieta
 2. Autoreferat
 3. Pismo CK
 4. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 5. Recenzja prof. El Fray
 6. Recenzja prof. Florjańczyka
 7. Recenzja prof. Lewandowskiej-Szumieł
 8. Recenzja prof. Pamuły
 9. Recenzja prof. Pielichowskiego
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 2 grudnia 2016 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Tomasz Lipniacki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Roman Maniewski - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 4. prof. dr hab. Andrzej Rakowski - Akademia Muzyczna

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Janusz Gajda - Akademia Górniczo-Hutnicza
 2. prof. dr hab. Eugeniusz Kozaczka - Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. Andrzej B. Dobrucki - Politechnika Wrocławska
 4. prof. dr hab. Roman Maniewski - Instytut Biofizyki i Biocybernetyki PAN

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Pismo CK
 3. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 4. Recenzja prof. Gajdy
 5. Recenzja prof. Kozaczki
 6. Recenzja prof. Dobruckiego
 7. Recenzja prof. Maniewskiego
 8. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 17 lutego 2015 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Jan Wójcicki – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 2. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – Politechnika Śląska
 3. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kotulski – Politechnika Warszawska
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Ankieta
 3. Opinia
 4. Autoreferat
 5. Uchwała Rady Naukowej o wszczęciu postępowania
 6. Recenzja prof. Kosińskiego
 7. Recenzja prof. Rutkowskiego
 8. Recenzja prof. Seredyńskiego
 9. Recenzja prof. Świerniaka
 10. Uchwała Rady Naukowej o poparciu wniosku

Tytuł nadany w dniu 28 lipca 2014 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Zenon Mróz – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. inż. Ryszard Pęcherski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. inż. Bogdan Raniecki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. inż. Piotr Perzyna – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Stefan Jan Kowalski - Politechnika Poznańska
 2. prof. dr hab. inż. Jan Kubik - Politechnika Opolska
 3. prof. dr hab. inż. Bogdan Raniecki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. Gwidon Szefer - Politechnika Krakowska

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Recenzja prof. Kowalskiego
 3. Recenzja prof. Kubika
 4. Recenzja prof. Ranieckiego
 5. Recenzja prof. Szefera

Tytuł nadany w dniu 17 lipca 2013 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Zenon Mróz – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. dr hab. Wiera Oliferuk – Uniwersytet Warszawski
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek – Politechnika Warszawska

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Alina Ciach - Instytut Chemii Fizycznej PAN
 2. prof. dr hab. Marek Cieplak - Instytut Fizyki PAN
 3. prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 4. prof. dr hab. inż. Andrzej Styczek - Politechnika Warszawska

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Ciach
 4. Recenzja prof. Cieplaka
 5. Recenzja prof. Doerffera
 6. Recenzja prof. Styczka
 7. Uchwała Rady Naukowej

Tytuł nadany w dniu 19 lutego 2014 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Wiśniewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. Czesław Bajer – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński – Politechnika Krakowska
 4. prof. Andrzej Styczek – Politechnika Warszawska
 5. prof. dr hab. Bogdan Cichocki – Uniwersytet Warszawski

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Burczyński, czł. koresp. PAN - Politechnika Śląska
 2. prof. dr hab. inż. Jacek Chróścielewski - Politechnika Gdańska
 3. prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski - Politechnika Poznańska
 4. prof. dr hab. Maciej Pietrzyk - Akademia Górniczo-Hutnicza

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Burczyńskiego
 4. Recenzja prof. Chróścielewskiego
 5. Recenzja prof. Łodygowskiego
 6. Recenzja prof. Pietrzyka

Tytuł nadany w dniu 2 kwietnia 2014 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. Leszek Jarecki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. Czesław Bajer – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. Bogdan Raniecki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 4. prof. Andrzej Styczek – Politechnika Warszawska
 5. prof. Tomasz Kowalewski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska
 2. prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
 3. prof. dr hab. Zbigniew Peradzyński - Uniwersytet Warszawski
 4. prof. dr hab. Piotr Warszyński - Instytut Katalizy i Fizykochemii PAN

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Drobniaka
 4. Recenzja prof. Mikielewicza
 5. Recenzja prof. Peradzyńskiego
 6. Recenzja prof. Warszyńskiego
 7. Pismo Komisji Rady Naukowej

Tytuł nadany w dniu 3 czerwca 2013 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Witold Gutkowski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 2. prof. dr hab. Zbigniew Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. Bogusław Major - Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN
 4. prof. dr hab. Stanisław Stupkiewicz - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Antoni Szydło - Politechnika Wrocławska
 2. prof. dr hab. inż. Lech Dietrich - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
 3. prof. dr hab. inż. Grzegorz Prokopski - Politechnika Rzeszowska
 4. prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński - Politechnika Krakowska

Dokumenty do pobrania:

 1. Autoreferat
 2. Recenzja prof. Szydło
 3. Recenzja prof. Dietricha
 4. Recenzja prof. Prokopskiego
 5. Recenzja prof. Śliwińskiego
 6. Pismo Komisji Rady Naukowej

Tytuł nadany w dniu 26 lutego 2013 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Andrzej Styczek - Politechnika Warszawska
 2. prof. dr hab. inż. Paweł Dłużewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 3. prof. dr hab. Leszek Jarecki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 4. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 5. prof. dr hab. Wojciech Nasalski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. inż. Henryk Galina - Politechnika Rzeszowska
 2. prof. dr hab. Leszek Jarecki - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 3. prof. dr hab. Janusz W. Sikora - Politechnika Lubelska
 4. prof. dr hab. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Galiny
 4. Recenzja prof. Jareckiego
 5. Recenzja prof. Sikory
 6. Recenzja prof. Ślusarskiego

Tytuł nadany w dniu 17 lipca 2013 r.

Komisja Rady Naukowej w sprawie postępowania o nadanie tytułu naukowego:

 1. przewodniczący komisji - prof. dr hab. Roman Maniewski - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
 2. prof. dr hab. Jan Wójcicki - Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie
 3. prof. dr hab. Tomasz Kowalewski - Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
 4. prof. dr hab. Andrzej Styczek - Politechnika Warszawska

Recenzenci:

 1. prof. dr hab. Marek Cieplak - Instytut Fizyki PAN w Warszawie
 2. prof. dr hab. Mirosław Lachowicz - Uniwersytet Warszawski
 3. prof. dr hab. inż. Janusz Badur - Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 4. prof. dr hab. inż. Krzysztof Wierzcholski - Politechnika Koszalińska

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Autoreferat
 3. Recenzja prof. Cieplaka
 4. Recenzja prof. Lachowicza
 5. Recenzja prof. Badura
 6. Recenzja prof. Wierzcholskiego
 7. Pismo Zespołu Rady Naukowej

Tytuł nadany w dniu 7 sierpnia 2012 r. (kopia listu).