LP. Koordynator ze strony IPPT PAN Temat / podstawa współpracy Kraj / partner zagran. Okres obowiązywania
1 prof. J. Sławianowski Geometryczne aspekty ośrodków sprężystych: od biomembran do nanorurek - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - BAN BUŁGARIA - Institute of Biophysics, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia 2009-2011
2 prof. B. Gambin  Nowe materiały kompozytowe, homogenizacja i makroskopowe zachowanie się elementów konstrukcyjnych - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - BAN BUŁGARIA - Institute of Mechanics, Bułgarska Akademia Nauk, Sofia 2009-2011
3 dr M. Skłodowski Nieniszcząca i pół-niszcząca diagnostyka historycznych materiałów i konstrukcji - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - ANRCz CZECHY - Institute of Theoretical and Applied Mechanics, Akademia Nauk Republiki Czeskiej, Praga 2009-2011
4 prof. M. Ekiel-Jeżewska Oddziaływanie hydrodynamiczne cząstek zawiesiny - (program PICS) - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - Narodowy Ośrodek Badań Naukowych Francji (CNRS) FRANCJA - Ecole Superieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris, LPMMH 2009-2011
5 prof. R.Pęcherski Badania doświadczalne dynamicznych właściwości materiałów - Memorandum o współpracy bezpośredniej IPPT PAN - Uniwersytet w Metzu FRANCJA - University of Metz, ENIM 2008-2013
6 dr hab. B. Kaźmierczak Równania typu reakcji-dyfuzji w biologii - Program POLONIUM - Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Francuskiej o współpracy naukowej i technologicznej FRANCJA - Institut Camille Jordan UMR5208 2010-2011
7 prof. Z. Kowalewski Analiza dynamicznego zniszczenia sklejanych adhezyjnie materiałów piankowych pod obciążeniem uderzeniowym - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i NRF w Korei Płd. KOREA POŁUDNIOWA - Div. of Mechanical & Automotive Engineering, Kongju National University 2010-2012
8 prof. J. Rojek Symulacja materiałów granularnych - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - Litewska Akademia Nauk LITWA - Department of Strenghth of Materials Vilnius Gediminas Technical University 2011-2013
9 prof. J. Sławianowski Rotacyjno-deformacyjne sprzężenie w nieliniowej dynamice oraz aspekty nano, mikro i makro w zastosowaniach - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN -RAN ROSJA - Centrum Komputerowe im. Dorodnicyna, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 2011-2013
10 dr hab. E. Pieczyska  Rozwój modeli i metod w kierunku rozwiązywania zagadnień termoplastycznych z uwzględnieniem strukturalnych zmian materiału oraz zastosowań w procesach technologicznych - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i RAN ROSJA - Instytut Problemów Mechaniki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 2011-2013
11 prof. S. Kucharski Mechanika cienkich warstw i pokryć - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i RAN ROSJA - Instytut Problemów Mechaniki, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa 2011-2013
12 prof. Z. Szymański  Osadzanie impulsem laserowym i synteza nanostruktur węglowych - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Akademią Rumunii RUMUNIA - National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bukareszt 2011-2013
13 prof. Z. Ranachowski  Badania akustyczne ultralekkich stopów oraz kompozytów wytwarzanych na bazie Mg i Al przed i po obróbce z zastosowaniem procesów intensywnego odkształcania - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i SAN SŁOWACJA - Institute of Materials and Machine Mechanics, Słowacka Akademia Nauk, Bratislava 2010-2012
14 prof. S. Stupkiewicz  Opracowanie efektywnych algorytmów obliczeniowych dla wieloskalowej analizy materiałów z mikrostrukturą - Umowa o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Rządem RP oraz Rządem Republiki Słowenii SŁOWENIA - Faculty of Civil and Geodetic Engineering, University of Ljubljana 2010-2011
15 prof. P. Sajkiewicz Opracowanie układu do badania struktury polimerów zorientowanych metodą depolaryzacji światła (temat nr 37) - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i NANU UKRAINA - Instytut Stosowanych Problemów Mechaniki i Matematyki NANU, Lwów 2009-2011
16 prof. A. Nowicki Rozwój metod i systemów w dziedzinie zastosowań ultradźwięków w biologii i medycynie - Porozumienie bezpośrednie o współpracy IPPT PAN - Drexel University USA - Drexel University, Biomedical Ultrasound Research and Education Center, Philadelphia 2009-2013
17 dr inż. P. Tauzowski  Metody probabilistyczne optymalizacji topologii oraz konstrukcji sprężysto-plastycznych - Porozumienie o współpracy naukowej PAN - Węgierska Akademia Nauk WĘGRY - Budapest University of Technology and Economics 2011-2013
18 prof. P. Dłużewski  Modelowanie pól sprzężonych w cienkich warstwach półprzewodników piezoelektrycznych i zastosowania praktyczne w rezonatorach - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Consiglio Nazionale delle Ricerche WŁOCHY - Istituto dei Sistemi Complessi CNR 2010-2012
19 prof. P. Sajkiewicz Nieizotermiczna krystalizacja biodegradowalnych polimerów pochodzenia naturalnego - Porozumienie o współpracy naukowej między PAN i Consiglio Nazionale delle Ricerche WŁOCHY - Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri CNR 2010-2012