Regulamin studiów

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Studiów Doktoranckich IPPT PAN obowiązujący od 30.11.2017

Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w ramach umowy IPPT PAN - IBiB PAN

Regulamin przyznawania świadczeń z funduszu stypendialnego dla doktorantów Studium Doktoranckiego z dnia 25.06.2020

Dodatkowe informacje i zarządzenia:

  • Skala Ocen obowiazująca przy egzaminach: Ocena niedostateczna (2), dostateczna (3), dość dobra (3,5), dobra (4), ponad dobra (4,5), bardzo dobra (5)
  • Doktorant za wiedzą Kierownika Naukowego i Kierownika Studium ma prawo do przerw wypoczynkowych, których łączna długość nie przekracza 8 tygodni w roku.
  • Doktorant ma obowiązek odbycia jednego 4 tygodniowego stażu naukowego w jednostce naukowo-badawczej wybranej w uzgodnieniu z Kierownikiem Naukowym.

Użyteczny poradnik:

Successfully navigating doctoral study