Julian Bonder (1900-1975) czł. korespon. 1954 czł. rzecz. 1966 w IPPT: 1954-1962
Tadeusz Burczyński (1949) czł. korespon. 2007 czł. rzecz. 2020 w IPPT: 2013-
Leszek Filipczyński (1923-2004) czł. korespon. 1969 czł. rzecz. 1976 w IPPT: 1953-1993
Władysław Fiszdon (1912-2004) czł. korespon. 1960 czł. rzecz. 1969 w IPPT: 1957-1982
Henryk Frąckiewicz (1929-1999) czł. korespon. 1986 w IPPT: 1975-1996
Janusz Groszkowski (1898-1984) czł. rzecz. 1952 w IPPT: 1954-1963
Witold Gutkowski (1928-2019) czł. korespon. 1976 czł. rzecz. 1991 w IPPT: 1963-1999
Jan Kaczmarek (1920) czł. korespon. 1965 czł. rzecz. 1971 w IPPT: 1978-1999
Sylwester Kaliski (1925-1978) czł. korespon. 1962 czł. rzecz. 1969 w IPPT: 1954-1978
Michał Kleiber (1946) czł. korespon. 1994 czł. rzecz. 2002 w IPPT: 1971-
Aleksander Krupkowski (1884-1978) czł. rzecz. 1952 w IPPT: 1953-1964
Jerzy Litwiniszyn (1914-2000) czł. korespon. 1956 czł. rzecz. 1966 w IPPT: 1954-1963
Michał Łunc (1908-1974) czł. korespon. 1958 czł. rzecz. 1966 w IPPT: 1960-1961
Ignacy Malecki (1912-2004) czł. korespon. 1954 czł. rzecz. 1958 w IPPT: 1953-1982
Zenon Mróz (1930) czł. korespon. 1986 czł. rzecz. 2004 w IPPT: 1955-
Andrzej Nowicki (1945) czł. korespon. 2007 czł. rzecz. 2020 w IPPT: 1969-
Wacław Olszak (1902-1980) czł. korespon. 1954 czł. rzecz. 1956 w IPPT: 1953-1972
Henryk Petryk (1950) czł. korespon. 2010 w IPPT: 1977-
Jan Rychlewski (1934-2011) czł. korespon. 1973 w IPPT: 1962-2000
Antoni Sawczuk (1927-1984) czł. korespon. 1969 czł. rzecz. 1983 w IPPT: 1956-1984
Adam Smoliński (1910-1996) czł. korespon. 1962 czł. rzecz. 1973 w IPPT: 1953-1965
Kazimierz Sobczyk (1939 - 2017) czł. korespon. 1991 czł. rzecz. 2007 w IPPT: 1965-2014
Bogumił Staniszewski (1924-1995) czł. korespon. 1969 czł. rzecz. 1980 w IPPT: 1983-1984
Stanisław Stupkiewicz (1966) czł. korespon. 2020 w IPPT: 1991-
Wojciech Szczepiński (1924-2010) czł. korespon. 1976 czł. rzecz. 1989 w IPPT: 1971-1995
Paweł Szulkin (1911-1987) czł. korespon. 1952 czł. rzecz. 1961 w IPPT: 1958-1963
Zbigniew Wasiutyński (1902-1974) czł. korespon. 1958 czł. rzecz. 1966 w IPPT: 1955-1972
Zbigniew Wesołowski (1933) czł. korespon. 1989 czł. rzecz. 2010 w IPPT: 1961-1996
Stefan Ziemba (1907-1994) czł. korespon. 1962 czł. rzecz. 1969 w IPPT: 1954-1991
Henryk Zorski (1927-2003) czł. korespon. 1989 w IPPT: 1957-1997

Do powyższego grona dołączyć trzeba Witolda Nowackiego, członka korespondenta od 1952, a członka zwyczajnego od 1956, który kierował faktycznie całą "szkołą" teorii sprężystości w Instytucie oraz przewodniczył przez 12 lat Radzie Naukowej nie będąc nigdy etatowym pracownikiem IPPT.

Także Witold Wierzbicki, członek rzeczywisty PAN od 1952 r., przewodniczył w ciągu 12 lat Radzie Naukowej IPPT nie będąc jego pracownikiem.

Ponadto następujący profesorowie IPPT zostali członkami PAN już po odejściu z Instytutu: Zbigniew Brzoska, Roman Kulikowski, Zdzisław Marciniak, Włodzimierz Prosnak, Witold Rosiński i Wojciech Truszkowski.