Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk prowadzi intensywną działalność mającą na celu prowadzenie wysokiej jakości badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii.

Nieodłączną częścią strategii i internacjonalizacji Instytutu jest zapraszanie naukowców z różnych ośrodków zagranicznych. Celem organizacji tych wizyt naukowych w IPPT PAN jest usprawnienie wymiany myśli naukowej, rozwój wspólnie prowadzonych badań naukowych, umożliwienie pogłębienia studiów nad konkretnymi tematami badawczymi. Wizyty ułatwiają wspólną pracę nad projektem grantowym lub nad wspólną publikacją, umożliwiają wygłoszenie wykładu, poprowadzenie seminarium, rozwijanie technik doświadczalnych oraz skorzystanie z dostępu do aparatury badawczej czy zasobów bibliotecznych IPPT PAN.

Każdego roku, Instytut odwiedza wielu gości zagranicznych i należy podkreślić, że wśród nich jest szereg znakomitych naukowców z renomowanych, zagranicznych ośrodków naukowych z różnych stron świata. Instytut promuje spotkania z wybitnymi gośćmi także wśród swoich polskich partnerów naukowych, żeby wizyty znanych uczonych w IPPT PAN oraz wymiana doświadczenia służyły równolegle pracownikom innych jednostek naukowych i miały charakter integrujący polskie środowisko naukowe.

Wizyty naukowe w IPPT PAN są możliwe w ramach:

  • umów bilateralnych
  • międzynarodowych programów badawczych np. programów proponowanych przez Komisję Europejską
  • programów wymiany osobowej studentów i naukowców typu NAWA, ERASMUS+
  • stypendiów
  • indywidualnych zaproszeń

Wizyty naukowe gości zagranicznych w IPPT PAN

Imię NazwiskoInstytucja macierzysta
Kraj
Okres pobytuJednostka przyjmującaUwagi
Simon PobleteFundación Ciencia & Vida, Universidad San Sebastian, Chile (CL), Avda. del Valle Norte N° 725 Huechuraba, Santiago2023-12-05
2023-12-15
ZBiMMwizyta naukowa
Jose Maria AmigoMiguel Hernandez University, Centro de Investigacion Operativa, Spain (ES), Avda. de la Universidad, s/n – Edificio Torretamarit, 03202 Elche2023-11-13
2023-11-17
ZIiNOwizyta badawcza
Oleksandr ZgurovetsGeneral Energy Institute of National Academy of Sciences of Ukraine, Dept. of Forecasting the Electric Power Complex Development, Ukraine (UA), 172, Antonovycha str., 03150 Kyiv2023-11-08
2023-11-15
ZTIrealizacja wspólnego projektu badawczego

Archiwum