Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. Michał Giersig 410 420 mgiersig
prof. dr hab. Leszek Jarecki 209 210 ljarecki
Profesorowie instytutu
prof. dr hab. inż. Piotr Kiełczyński 416 531 pkielczy
dr hab. inż. Zdzisław Nowak 454 117 znowak
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr hab. inż. Piotr Chudziński 240 224 pchudzin
dr hab. Wasyl Kowalczuk 135 114 vkoval
dr hab. inż. Wiesław Larecki 175 118 wlarecki
dr hab. inż. Beata Misztal-Faraj 209 210 bfaraj
dr Magdalena Osial 210/463 209/228 mosial
dr inż. Agata Roszkiewicz-Walczuk 240 224 arosz
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
Filip Bąk 213 fbak
mgr inż. Wojciech Dera 107 120 wdera
mgr Naira Grigoryan 240 224 nairagr
mgr inż. Aleksandra Manecka-Padaż 210 209 amanecka
mgr inż. Paulina Pietrzyk-Thel 209 210 ppietrz
dr hab. Ewa Rożko 433 116 erozko
mgr inż. Krzysztof Wieja 165/223 530 kwieja
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Wojciech Nasalski 189 118 wnasal