Habilitacje:

Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Wasyl Kowalczuk 2015-06-25 Modele afiniczne w opisie dyskretnych i ciągłych ośrodków z mikrostrukturą w mechanice analitycznej Mechanika prof. Radosław Iwankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, prof. Piotr Kielanowski, National Technical University, Meksyk, prof. Gwidon Szefer, Politechnika Krakowska
2 Beata Misztal-Faraj 2014-05-29 Modelowanie kinetyki krystalizacji polimorficznej i płytkowej w polimerach Inżynieria materiałowa prof. Danuta Żuchowska - Politechnika Wrocławska, prof. Ludomir Ślusarski - Politechnika Łódzka, prof. Józef Garbarczyk - Politechnika Poznańska
3 Wiesław Larecki 2010-10-28 Hiperboliczne równania fononowego transportu ciepła Mechanika Prof. dr hab. inż. Janusz Badur, Prof. dr hab. Janusz Mika, Prof. nzw. Kazimierz Piechór, Prof. dr hab. Andrzej Tylikowski
4 Sławomir Piekarski 2010-05-27 Galilean-Invariant Formulation of the Fluid Dynamics Mechanika prof. Janusz Badur, dr hab. Kazimierz Napiórkowski, prof. Jan Sławianowski, prof. Krzysztof Wierzcholski
5 Zygmunt Jacek Zawistowski 2007-05-24 Metody teorii grup w zastosowaniu do układów dynamicznych z nieliniowym i nielokalnym oddziaływaniem. Mechanika Prof. Ryszard Mrugała, Prof. Aleksander Strasburger, Prof. Jan Rychlewski, Prof. Vsevolod Vladimirov
6 Maria Joanna Marks 2005-05-25 O kompozytach uzbrojonych dwiema rodzinami włókien Mechanika Prof. dr hab. Witold Gutkowski, Prof. dr hab. Tomasz Lewiński, Prof. dr hab. Romuald Świtka