Aparatura:

lp Nazwa Rok prod Pokój Kontakt
1. Drukarka 3D Discovery RegenHU 2019 342 dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(22) 8261281 w.425
dkolbuk
2. GPC Shimadzu – chromatograf żelowy, wzorce PS, domyślny rozpuszczalnik THF 2019 344 mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
3. FTIR ATR Bruker Vertex 70 2018 342 mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
4. Bioinicia LE-50 komora do elektroprzędzenia z modułem regulacji temperatury i wilgotności 2018 344 mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
5. Goniometr OCA 15EC, Data Physics 2016 342 dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny
(22) 8261281 w.425
dkolbuk
6. Stolik grzewczy Linkam DSCX600 z pomiarem strumienia, z chłodzeniem ciekłym azotem 2015 344 dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad
7. Elektronowy mikroskop skaningowy JEOL model JSM-6010Plus/In-touch scope 2014 342 mgr inż. Judyta Dulnik
(22) 8261281 w.211
jdulnik
8. Bioreaktor TC-3 2012 344 dr inż. Olga Urbanek-Świderska
(22) 8261281 w.425
ourbanek
9. Dyfraktometr rentgenowski (XRD) z możliwością wykonania pomiarów typu SAXS 2012 -117 mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
10. Wiskozymetr przemysłowy obrotowy Brookfield DV III Ultra (stożek – płytka); teoretyczny zakres pomiarowy 3cP – 1mln cP 2012 344 mgr inż. Piotr Denis
(22) 8261281 w.211
pdenis
11. Kalorymetr dynamiczny PYRIS 1 z wyposażeniem 2000 344 dr inż. Arkadiusz Gradys
(22) 8261281 w.171
argrad