Doktoraty:

Lp Imię / imiona Nazwisko Tytuł Pracy Zakres nadanego stopnia Promotor Recenzenci Rok
1 Olga Urbanek-Świderska Wpływ biegunowości napięcia w procesie elektroprzędzenia na wybrane właściwości i modyfikację powierzchni nanowłókien oraz odpowiedź komórkową Inżynieria materiałowa prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz, IPPT dr hab. Tomasz Ciach, Politechnika Warszawska,
dr hab. inż. Urszula Stachewicz, AGH,
2019
2 Dorota Kołbuk Wpływ warunków elektroprzędzenia na strukturę i właściwości jedno-i dwuskładnikowych nanowłókien polimerowych stosowanych w inżynierii tkankowej Inżynieria materiałowa dr hab. Paweł Sajkiewicz, prof. IPPT prof. dr hab. Leszek Jarecki,
dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, Politechnika Warszawska
2013
3 Arkadiusz Gradys Przemiany polimorficzne substancji małocząsteczkowych i polimerów Inżynieria materiałowa prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz prof. nzw. Zbigniew Bartczak,
prof. Józef B. Garbarczyk
2010