Habilitacje:

Lp Imię / imiona Nazwisko Data nadania stopnia Tytuł pracy Dyscyplina Recenzenci
1 Tomasz Kowalczyk 2020-03-03 Badania nad otrzymywaniem mikro- i nanowłókien metodą elektroprzędzenia oraz ich biologicznymi i medycznymi zastosowaniami Biochemia prof. Elżbieta Pamuła, AGH, prof. Zbigniew Paszenda, PŚ, prof. Andrzej Nowak, PG
2 Paweł Łukasz Sajkiewicz 2005-06-24 Kinetyka niestacjonarnej krystalizacji polimerów Inżynieria materiałowa Prof. dr hab. Józef Garbarczyk, Doc. dr hab. Leszek Jarecki, Prof. dr hab. Andrzej Włochowicz