Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Badania struktury i właściwości biodegradowalnych rusztowań polimerowych pod kątem optymalizacji dla zastosowań w inżynierii tkankowej
 • Elektroprzędzenie nanowłókien do zastosowań biomedycznych
 • Badania funkcjonalności biologicznej rusztowań biodegradowalnych w warunkach in-vitro z wykorzystaniem różnych typów komórek
 • Badania nanowłókien polimerowych jako systemów uwalniania leków
 • Funkcjonalizacja powierzchniowa materiałów polimerowych dla zastosowań w inżynierii tkankowej
 • Badania wstrzykiwalnych hybrydowych hydrożeli z nanowłóknami dla zastosowań w regeneracji tkanek, np. ośrodkowego układu nerwowego
 • Badania kinetyki krystalizacji polimerów w różnych warunkach zewnętrznych - nieizotermiczna krystalizacja przy ultra-szybkich zmianach temperatury, rzędu 106 K/s - krystalizacja w warunkach ograniczeń przestrzennych w cześci rdzeniowej nanowłókien typu rdzeń-otoczka
 • Kinetyka przemian polimorficznych w polimerach
 • Kinetyka krystalizacji polimerów w zmiennych warunkach termodynamicznych
 • Rozwijanie układu do badań kinetyki krystalizacji metodą pomiaru intensywności światła zdepolaryzowanego

Słowa kluczowe:

 • Polimery syntetyczne
 • polimery naturalne
 • inżynieria tkankowa
 • medycyna regeneracyjna
 • nanowłókna
 • hydrożele
 • elektroprzędzenie
 • skafoldy
 • biodegradacja
 • struktura polimerów
 • badania komórkowe
 • kinetyka krystalizacji
 • krystalizacja nieizotermiczna
 • przemiany polimorficzne.