Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Paweł Sajkiewicz 400 337 psajk
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
mgr inż. Piotr Denis 211 343 pdenis
mgr inż. Judyta Dulnik 211 343 jdulnik
dr inż. Arkadiusz Gradys 171 334 argrad
mgr inż. Oliwia Jeznach 425 338 ojeznach
dr inż. Dorota Kołbuk-Konieczny 425 338 dkolbuk
dr hab. inż. Tomasz Kowalczyk 423 328 tkowalcz
dr inż. Beata Niemczyk-Soczyńska 171 334 bniem
dr inż. Olga Urbanek-Świderska 425 338 ourbanek
mgr inż. Angelika Zaszczyńska 171 334 azasz
Doktoranci
mgr inż. Zahra Moazzami Goudarzi 337 335 zmoazami
mgr inż. Sahranur Tabakoğlu 337 335 stabakog
mgr inż. Konrad Zabielski 337 335 kzab
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Olga Cegielska 211 343 ocegiels
mgr inż. Maryla Moczulska-Heljak 337 335 mheljak