Profesorowie telefon pokój e-mail
prof. dr hab. inż. Michał Glinicki 239 330 mglinic
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski 205 036 zkowalew
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pieczyska 369 039 epiecz
prof. dr hab. inż. Zbigniew Ranachowski 163 532 zranach
Profesorowie instytutu
dr hab. inż. Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka 310 331 djozwiak
dr hab. inż. Tomasz Mościcki 231 033 tmosc
Pracownicy naukowi i badawczo techniczni
dr inż. Aneta Brachaczek 310 331 aneta.brachaczek
dr inż. Mariusz Dąbrowski 217 332 mdabrow
dr hab. Jacek Hoffman 236/235 030/034 jhoffman
dr hab. inż. Mateusz Kopeć 419 037 mkopec
dr hab. inż. Joanna Radziejewska 347 029 jradz
dr hab. Przemysław Ranachowski 254 533 pranach
dr Tomasz Steifer 462 538 tsteifer
dr inż. Jakub Tabin 254 533 jtabin
Doktoranci
mgr inż. Ved Prakash Dubey 431 534 vdubey
mgr Mana Nabavian Kalat 431 534 mnabavian
Pracownicy inżynieryjno-techniczni
mgr inż. Adam Brodecki 402/286 535 abrodec
Andrzej Chojnacki 286 -107 achojnac
mgr inż. Tomasz Dębowski 163 532 tdebow
mgr inż. Kinga Dziedzic 217 332 kdzie
mgr inż. Tomasz Katz 242 536 tkatz
dr inż. Tomasz Libura 347 029 tlibura
dr Sławomir Mackiewicz 248 537 smackiew
mgr inż. Izabela Mierzejewska 402/286 535 imierzej
inż. Artur Myczka 340 -110 amyczka
Marcin Pawlak 207 333 mpawlak@ipptp.pan.pl
mgr inż. Rafał Psiuk 236 034 rpsiuk
inż. Jakub Rozbicki 404 529 jrozb
dr inż. Grzegorz Starzyński 242 536 gstarz
inż. Mateusz Tarsała 340 -110 mtarsala
dr inż. Jacek Widłaszewski 320 032 jwidl
inż. Mirosław Wyszkowski 286 -107 mwyszkow
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. inż. Andrzej Brandt 217 332 abrandt
prof. dr hab. inż. Lech Dietrich 262 035 ldietr
dr hab. Maria Marks mmarks
prof. dr hab. inż. Józef Miastkowski
prof. dr hab. Zygmunt Szymański 231 033 zszym