Tematyka aktualnie prowadzonych prac:

 • Doświadczalne badania właściwości mechanicznych materiałów i elementów konstrukcji w jednoosiowym i złożonym stanie naprężenia, włączając:
 • określanie powierzchni płynięcia plastycznego i jej zmian spowodowanych różnymi historiami obciążenia dla standardowych i nowych materiałów konstrukcyjnych w tym materiałów funkcjonalnych,
 • określanie anizotropii plastycznej i jej zmian pod wpływem deformacji plastycznej i czasu,
 • badanie procesów pełzania materiałów,
 • badanie wpływu historii deformacji plastycznej na charakterystykę pełzania materiału,
 • badanie wpływu prędkości odkształcania na właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych,
 • badania właściwości mechanicznych przy cyklicznych, proporcjonalnych i nieproporcjonalnych obciążeniach,
 • badanie zmęczenia, zniszczenia i uszkodzenia materiałów,
 • badanie odporności na pękanie materiałów,
 • identyfikacja mechanicznych właściwości materiałów.
 • Badanie zjawisk występujących przy laserowej obróbce materiałów:
 • spawanie laserowe: problemy technologiczne, rola plazmy, oscylacje kanału parowego, sygnały optyczne i akustyczne emitowane przy spawaniu,
 • laserowa modyfikacja warstwy powierzchniowej metali i stopów dla poprawy własności mechanicznych, odporności na ścieranie i korozję,
 • laserowe kształtowanie elementów metalowych,
 • monitorowanie procesów obróbki laserowej: spawania, modyfikacji powierzchni, formowania.
 • Ultradźwiękowe badania materiałów:
 • badania nieniszczące materiałów i konstrukcji,
 • ultradźwiękowe pomiary naprężeń,
 • budowa aparatury i głowic ultradźwiękowych.
 • Badania pseudoplastyczności materiałów ceramicznych i kompozytowych metodą emisji akustycznej.
 • Nowe metody diagnostyki materiałów i konstrukcji metodą emisji akustycznej.

Słowa kluczowe:

 • plastyczność, pełzanie, obciążenia dynamiczne i cykliczne, nośność, zmęczenie, odporność na kruche pękanie, lokalizacja odkształcenia, technologiczne zastosowania laserów, obróbka laserowa, cięcie laserowe, spawanie laserowe, utwardzanie laserem, laserowa obróbka powierzchni, kształtowanie laserowe.
 • badania nieniszczące, fale ultradźwiękowe, struktura materiałów ceramicznych, stałe sprężyste ceramiki, oprogramowanie komputerowe do badań nieniszczących, tłoczenie stali, monitorowanie procesów technologicznych z użyciem metody emisji akustycznej, stanowiska pomiarowe.